bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Zaštita od požaraFederalno ministarstvo prostornog uređenja na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/12) i Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98 i 48/99) , donosi rješenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od požara, te vodi registar izdatih rješenja.


Registar u PDF formatu.