• B/H/S
  • ENG
Objave

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

15.12.2020.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), i člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, 35/05 i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 99/19}, Federalni ministar prostornog uređenja, donosi:

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

07.04.2020. – Dopuna Plana javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

13.05.2020. – Izmjena Odluke o utvrđivanju Plana javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

30.09.2020. – Izmjena Odluke o utvrđivanju Plana javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu