• B/H/S
  • ENG
News
Transnacionalni europski projekt “ATTRACTIVE DANUBE” 2017-2019

31.08.2018.

Transnacionalni europski projekt “ATTRACTIVE DANUBE” 2017-2019

Poboljšanje kapaciteta za unapređenje teritorijalne atraktivnosti Dunavskog regiona

Glavni cilj projekta, koji je podržan od stane Transregionalnog dunavskog programa- Interreg, jeste jačanje upravljanja regionima na svim nivoima javne uprave, uključujući transnacionalne i specijalističke kapacitete u oblasti planiranja teritorijalnog razvoja. Svaka teritorija ima svoj specifičan potencijal koji može pomoći da se takmiči u konkurentskom okruženju drugih regiona. Pravilno postavljena politika i dobro upravljanje stvaraće uslove za maksimiziranje potencijala za dalji razvoj regiona i time povećati privlačnost područja za svoje stanovnike, posetioce i preduzetnike. Projekt nastoji da stvori atraktivno mjesto za područje Dunavskog sliva, adresiranjem sljedećih oblasti:
Razvoj
Namjera je pozitivno utjecati na teritorijalni razvoj, preduzetništvo i turizam u regionima, jačanjem njihovih profesionalnih kapaciteta i uključivanjem zainteresovanih strana.
Poruka
Cilj je poboljšanje upravljanja regionima na svim nivoima javne uprave, uključujući i transnacionalnu, naglašena primjena donošenja odluka zasnovanih na dokazima i stvaranje potrebne informativne platforme za podršku donošenju odluka.
Atraktivnost
U kontekstu projekta atraktivnost ovog područja određuje potencijal razvoja teritorija i indikatora koji prate stanje i razvoj životne sredine, ekonomije, javne uprave i socijalnih problema.
Planiranje uz učešće javnosti
U okviru projekta, akcenat je stavljen na primjenu principa planiranja zajednice i interdisciplinarnog pristupa teritorijalnom razvoju na svim nivoima vlasti, kroz uključivanje javnosti, građanskog, akademskog i poslovnog sektora. U 11 partnerskih zemalja proces participativnog planiranja će biti podržan izgradnjom 11 državnih i jedne transnacionalne platforme za praćenje atraktivnosti teritorije kroz promjenu vrijednosti indikatora atraktivnosti.
Znanje i alati će se koristiti u procesu jačanja profesionalnih kapaciteta u formi sveobuhvatnog programa namenjenog predstavnicima javne uprave i drugim institucijama uključenim u upravljanje i planiranje regionalnog razvoja u 11 zemalja. Proces će kulminirati u nizu aktivnosti za jačanje političke integracije kroz transnacionalne radionice, preporuke i potpisivanje memoranduma o razumijevanju.
Po završetku projekta 19 partnera , 12 direktno finansiranih projektnih partnera i sedam saradnika strateških partnera. Projekt je koordiniran od strane Geodetskog zavoda Slovenije (Slovenija), ostali partneri direktno finansirani su: Federalno ministarstvo prostornog uređenja (Bosna i Hercegovina), URBASOFIA Gradska prostorno planerska kompanija (Rumunjska), Bugarska ekonomski forum (Bugarska), Zavod za prostorno planiranje Koprivničko-križevačke županije (Hrvatska), Lechner neprofitna organizacija (Mađarska), Prva mađarska inovativna Asocijacija (Mađarska),  Aiforia GmbH (Njemačka), Technički Univerzitet Košice (Slovačka), Institut za strateške studije i prognoze (Crna Gora), Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (Srbija).
Pridruženi strateški partneri su Grad Đurđevac (Hrvatska), ERVET – Emilia-Romagna (Italija), Ured za statistiku Republike Slovenije (Slovenija), Ministarstvo za infrastrukturu (Slovenija), Ministarstvo životnu sredinu i prostorno planiranje (Slovenija ), Prioritetno područje 10 (Austrija), Samoupravna regija Kosice (Slovačka).
Federalno ministarstvo prostornog uređenja aktivno učestvuje u realizaciji ovog projekta te se maksimalnim zalaganjem trudi promovisati Bosnu i Hercegovinu u što je moguće boljem svjetlu u međusobnoj komunikaciji kako sa svim partnerima na ovom projektu tako i sa svim institucijama koje upravljaju EU fondovima, finansijskim programima i revizijama kroz svoje izvještaje i aktivno završavanje zadanih poslova i zadataka.

Ovaj projekt je finansiran od strane EU fondova (ERDF i IPA)

Detaljnije informacije možete dobiti na sljedećim linkovima ili direktnim kontaktom.
Web:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
facebook:
https://www.facebook.com/InterregCENIA

Kontakt:
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Nedim Mujić
nedim.mujic@fmpu.gov.ba
+387 33 726 512