• B/H/S
  • ENG
Objave

DOPUNA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za nabavku radova objavljenog dana 05.06.2020. godine

12.06.2020.

Projekat energetske efikasnosti u BiH
Implementacija mjera energetske efikasnosti BEEP-P143580-NCB-49-W-19-FBIH

Objavljeno: 12.06. 2020. godine

DOPUNA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
za nabavku radova objavljenog dana 05.06.2020. godine

Bosna i Hercegovina
Projekat  energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini
Broj kredita: 5393-BA; br.  5538-BA
Naziv ugovora: Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektu Narodni univerzitet Konjic/Društveni dom u Konjicu (Nacionalni spomenik)
Ref. broj: BEEP-P143580-NCB-49-W-19-FBIH

Javi poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radova na Implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektu Narodni univerzitet Konjic/Društveni dom u Konjicu (Nacionalni spomenik), Ref. broj: BEEP-P143580-NCB-49-W-19-FBIH, objavljan dana 05.06.2020. godine, se dopunjava sa slijedećim:

Ponuđač mora posjedovati ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, koje dostavlja uz ponudu  ili ukoliko nije raspoloživo bit će osigurano u roku od 15 dana kao uslov za potpisivanje ugovora. U tom slučaju ponuđač uz ponudu dostavlja potvrdu da će ovlaštenje osigurati u navedenom roku ukoliko njegova ponuda bude ocijenjena kao najpovoljnija i suštinski odgovarajuća konkursnoj dokumentaciji. U slučaju zajedničkog ulaganja (joint venture) posjedovanje zahtjevanog ovlaštenja je obaveza vodeće kompanije.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo (10 sprat, soba 1019)
Tel: 00387 33 726 548, Fax: 00387 33 726 511
E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba