• B/H/S
  • ENG
Public procurement

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

15.12.2020.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), i člana 56. Zakona...

Dodjela ugovora – 2020

28.09.2020.

Ažurirano: 28.09.2020. godine U skladu sa čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14),...