bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja

Upravni postupak za odobravanje građenja - Obrasci


Obrasci koji slijede su pripremljeni u Microsoft Word-u i možete ih popuniti na kompjuteru. Za kretanje između polja za popunjavanje koristite strelice 'Up' i 'Down'.

Prvi korak za izgradnju objekata iz člana 40. stav 1. Zakona o prostornom planiranu i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je urbanistička saglasnost. Urbanistička saglasnost se izdaje na osnovu pribavljenog mišljenja kantonalnog ministarstva prostornog uređenja ako se prethodno utvrdi da je idejni projekat građevine u skladu sa planskim dokumentima i drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor.
Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti
(preuzmi)

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije
(preuzmi)


Odobrenje za građenje je drugi korak upravnog postupka za izgradnju objekata. Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje odobrenje za građenje bez prethodnog izdavanja urbanističke saglasnosti za rehabilitaciju, ili sanaciju ratnim djelovanjem oštećenih i porušenih građevina graditeljskog naslijeđa, koje kao nacionalne spomenike utvrdi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika ili se one nalaze na privremenoj listi nacionalnih spomenika.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje
(preuzmi).

Investitor je dužan pribaviti odobrenje za građenje, ako namjerava rekonstruisati postojeću građevinu.
Zahtjev za idavanje odobrenja za rekonstrukciju
(preuzmi).

Uklanjanju građevine ili njenog dijela, ukoliko se ne radi o uklanjanju na osnovu inspekcijskog rješenja, može se pristupiti samo na osnovu odobrenja za uklanjanje.
Zahtjev za izdavanje dozvole za uklanjanje građevine
(preuzmi).

Investitir je obavezan podnijeti zahtjev za izdavanje klauzule pravosnažnosti rješenja u roku od 60 dana po prijemu istog.
Zahtjev za izdavanje klauzule pravosnažnosti
(preuzmi).

Investitor je dužan Federalnom ministarstvu prostornog uređenja pisano prijaviti početak građevinskih radova najkasnije u roku od osam dana prije početka radova.
Obrazac za prijavu početka građenja
(preuzmi).

Ako u toku građenja dođe do promjene investitora, obavezno se vrši izmjena odobrenja za građenje, a prije izdavanja upotrebne dozvole.
Obrazac za prijavu promjene investitora građevinske dozvole
(preuzmi).

Tehničkim pregledom utvrđuje se da je građevina izgrađena u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje. Odobrenje za upotrebu izdaje se nakon izvršenog tehničkog pregleda.
Zahtjev za tehnički prijem građevine i donošenje upotrebne dozvole
(preuzmi).

Obavjest o stanju zaprimljenog predmeta
(preuzmi).

Napomena: Administrativne takse se uplaćuju na uplatni račun: Union Banka DD Sarajevo, broj 102 050 000 010 66 98 Vrsta prihoda: 722 112 Budžetska organizacija: 999 9999