Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo
prostornog uređenja

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je dana 12. 01. 2021. godine javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu s članom 68. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH« br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) i članom 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (»Službene novine Federacije BiH«, broj 58/14 i 89/18)

Nakon provedene procedure po javnom pozivu, ovo Federalno ministarstvo objavljuje:

Listu stručnih lica koja ispunjavaju uvjete za obavljanje tehničkog pregleda građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
ARHITEKTURA
1 ŠEFKA SOFTIĆ Arhitektura Projektantski, ORG
2 LEJLA MUDERIZOVIĆ Arhitektura Urbanistički
3 KEMAL FEJZIĆ Arhitektura Projektantski
4 NADIJA KURTO Arhitektura Projektantski
5 NAZIF BABAIĆ Arhitektura Urbanistički
6 MIRZAH FOČO Arhitektura Urbanistički
7 BERINA AVDAGIĆ Arhitektura Projektantski
8 FADIL BRKAN Arhitektura Projektantsko
9 RAMIZA MUMINOVIĆ Arhitektura Projektantski
10 MEJRA BOJIĆ Arhitektura Projektantski,E.E.
11 MIRSAD KOMARICA Arhitektura Inžinjerski
12 AMIRA SELIMOVIĆ Arhitektura Inžinjerski
13 ALMA IZMIRLIJA Arhitektura Inženjerski
14 NERMAN RUSTEMPAŠIĆ Arhitektura Inženjersko
15 SENADA SADOVIĆ BRKAN Arhitektura Inženjerski
16 ABDULSELAM TESKEREDŽIĆ Arhitektura Inženjerski, E.EF.
17 EDINA ISLAMOVIĆ Arhitektura Inženjerski
18 DARIO KOKOR Arhitektura Inženjerski
19 VILDANA RUSTEMPAŠIĆ Arhitektura Inženjerski
20 DAMIR HADŽIĆ Arhitektura Projektantski
21 DR.MLADEN BURAZOR Arhitektura Projektantski, E.Efik.
22 ADEMIR HADŽIĆ Arhitektura Projektantski
23 SELMA IMAMOVIĆ Arhitektura Projektantski
24 ZINETA MAGLIĆ Arhitektura Projektantski
25 AMELA VUKOJEVIĆ Arhitektura Projektantski
26 ASIMA BJELOPOLJAK Arhitektura Urbanist.
27 SEAD HADŽIBEGANOVIĆ Arhitektura Projektantski
28 ADISA GAČANOVIĆ Arhitektura projektantski
29 AIDA SUMBULJEVIĆ Arhitektura urbanistički
30 RUŽA DUNĐER Arhitektura Inžinjerski
31 AZRA FAZLIĆ Arhitektura urbanistički
32 BELMA (OSMAN) DIZDAR Arhitektura projektantski
33 JASMINKA HAJRULAHOVIĆ Arhitektura, građevina urbanistički
34 FUAD HAJRULAHOVIĆ Arhitektura, urbanistički
35 ADNANA ALAGIĆ-SALIHOVIĆ arhitektura projektantski
36 ADNAN NALBANTIĆ arhitektura projektantski E.Efik.
37 SELMA BAŠIĆ arhitektura projektantski
38 AMELA LANDŽO arhitektura urbanistički
39 ŽANETA ARNAUTOVIĆ arhitektura projektantski
40 JELENA ČELAN KRISTAN arhitektura urbanistički
41 ZDENKO ANTUNOVIĆ Arhitektura Inženjerski
42 SEAD SOFTIĆ Arhitektura Inženjerski
43 MARIO SALAVARDA Arhitektura Inženjerski
44 VLADISLAV VAVRA Arhitektura Projektantski
45 DRAŽENKA FILIPOVIĆ Arhitektura Inženjerski
46 MARKO CVJETKOVIĆ Arhitektura Inženjerski
47 OSMAN SMJEČANIN Arhitektura Projektantski
48 FUAD IMAMOVIĆ Arhitektura Inženjerski
49 DIJANA ĆUĆULA Arhitektura Urbanista
50 MENSUR ALIČAJIĆ Arhitektura Projektantski
51 JASMINKA ŠILOVIĆ-KAPIKUL Arhitektura urbanista
52 MIRELA MULALIĆ-HANDAN Arhitektura Inženjerski
53 IVICA LOVRIĆ Arhitektura Urbanista
54 SABINA MEHMEDOVIĆ Arhitektura Projektantski
55 SANJIN SERDAREVIĆ Arhitektura Projektantski
56 ALMA KEREŠ Arhitektura Projektantski
57 LJILJANA ĆIRKOVIĆ-BOROVČANIN Arhitektura Projektantski, EE
58 ANA BUŠIĆ Arhitektura Projektantski
59 FRANO ILIĆ Arhitektura Inženjerski
60 BELMA BARLOV Arhitektura Projektantski
61 IZET HADŽIĆ Arhitektura Urbanista
62 MUSTAFA ŠTUKAN Arhitektura Projektant
63 SELENA MALIČEVIĆ Arhitektura Projektant
64 TARIK DRECA Arhitektura Inženjerski
65 NISVETA HALILOVIĆ Arhitektura Projektantski
66 SELMA HASANBEGOVIĆ Arhitektura Projektantski
67 ALEKSANDRA POLONI-GRUBAČ Arhitektura Projektantski
68 MURADA IMAMOVIĆ Arhitektura Inženjerski
69 EDA BEĆIROVIĆ Arhitektura Projektantski
70 REŠAD MANDŽO Arhitektura Inženjerski
71 DENIZ ADROVIĆ Arhitektura Projektantski
72 MIRZA RIĐANOVIĆ Arhitektura Projektantski
73 BOJANA BIKIĆ-VULETA Arhitektura Projektantski
74 LJUBIŠA LUČIĆ Arhitektura Projektantski
75 ROBERT DŽALTO Arhitektura Inženjerski
76 ADNAN ĐUG Arhitektura Projektantski
77 SAŠA LUKIĆ Arhitektura Urbanista
78 FUAD HAJRULAHOVIĆ Arhitektura Projektantski
79 KURTO NADIJA Arhitektura Projektantski
80 JASNA SMAILBAŠIĆ Arhitektura Projektantski
81 DINO EMINAGIĆ Arhitektura Projektantski
82 EMIR HADŽIĆ Arhitektura Projektantski
83 ERDIN SALIHOVIĆ Arhitektura Projektantski
84 ADNAN SOLAK Arhitektura Inženjerski
85 AMILA ŽUNIĆ Arhitektura Projektantski
86 MULIJA TABAK-ABEDPOUR Arhitektura Projektantski
87 HAKIJA DELIĆ Arhitektura Projektantski
88 EDISA KAHRIĆ Arhitektura Projektantski
89 MELITA IMAMOVIĆ Arhitektura Projektantski
90 MEHMED ZAIMOVIĆ Arhitektura Projektantski
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
GRAĐEVINA – KONSTRUKCIJE
1 ŽELJANA VUČIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
2 PERICA MANDIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
3 AMIR ĐEDOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
4 IBRO BULJUBAŠIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
5 AMIR ČAUŠEVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
6 MUHAMED MADŽAREVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
7 ASIM JASIKA Građevina KONSTRUKTIVNI
8 EDIBA HUKIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
9 ZEKIJA DURMO Građevina KONSTRUKTIVNI
10 EMIR MAHINIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
11 EMIR HADŽISMAILOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
12 ISMET GUŠIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
13 ZIJAD POŽEGIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
14 VESNA BUKOVAC Građevina KONSTRUKTIVNI
15 VENERA SIMONOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
16 SAFET KOVAČEVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
17 KEMAL HINDIJA Građevina KONSTRUKTIVNI
18 DRAGANA ĆUBELA Građevina KONSTRUKTIVNI
19 ANTONIJA JURIŠIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
20 DAMIR KULENOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
21 RADMILA SOLDO Građevina KONSTRUKTIVNI
22 SANJA BULIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
23 ZDENKO LUGONJA Građevina KONSTRUKTIVNI
24 ANKA LEKO Građevina KONSTRUKTIVNI
25 MARIO JURIŠIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
26 BORO ĐOLO Građevina KONSTRUKTIVNI
27 ILIJA UDOVIČIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
28 DARIO ĐONLIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
29 IGOR DADIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
30 NEDŽAD DŽAFEROVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
31 IVAN VIDAČAK Građevina KONSTRUKTIVNI
32 HRUSTO SELIMOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
33 ŽELJKA ŠUTALO Građevina KONSTRUKTIVNI
34 AIDA ŠEČEROVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
35 MIRO PAPIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
36 MARIO ČOLIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
37 MIRZA POTOGIJA Građevina KONSTRUKTIVNI
38 STANKO BAGARIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
39 MERIMA DOLAREVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
40 NEVEN PAVLINOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
41 VINKO ŠARAVANJA Građevina KONSTRUKTIVNI
42 EMINA KESO Građevina KONSTRUKTIVNI
43 AHMED TVRTKOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
44 ALMA ZILIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
45 EMIR HODŽIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
46 FATIMA SALKANAVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
47 RADOSLAV MARIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
48 ELVEDIN DELALIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
49 ARMIN KAPETANOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
50 DANIJEL RUŽIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
51 FERIDA MEŠIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
52 MUJO ISAKOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
53 EMINA HAJDO Građevina KONSTRUKTIVNI
54 EDIS AVDIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
55 NAJIM MARUŠIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
56 FIKRET JAŠAREVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
57 KEMAL LATIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
58 MARIO ROTIM Građevina KONSTRUKTIVNI
59 ALMIJA BAŽDAR Građevina KONSTRUKTIVNI
60 BAKIR ARSLANAGIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
61 AMRA MANDURA Građevina KONSTRUKTIVNI
62 VLAHO AKMADŽIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
63 ABDULAH ALAGIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
64 AMIR ZAHIROVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
65 RAMIZ MUMINOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI
66 ZDENKO PROPADALO Građevina KONSTRUKTIVNI
67 MIRJANA MENALO Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
68 ZORA ČAMPARA Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
69 EDIN ĆERIMAGIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
70 ELVEDIN BOROVINA Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
71 MONIKA IVANKOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
72 IVAN TOPIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
73 AMIR IBRIŠEVIĆ Građevina Konstruktivni, ORG
74 MARIO JOKETOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
75 VERONIKA GALIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
76 ZLATKO ČERKEZ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
77 IVAN BEVANDA Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
78 TOMISLAV IVANKOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
79 DANIJEL IVANKOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
80 ALMIR BIJEDIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
81 SABAHETA ABDO Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
82 ELMIR HALILIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
83 BESIM DEMIROVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
84 SAMIR HAJDAREVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
85 ADIS HADROVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG
86 SAMIR DOLAREVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, GEOTEHNIKA
87 KREŠIMIR ŠARAVANJA Građevina KONSTRUKTIVNI, ZOP
88 EMIL PRANJIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ZNR
89 MARIN NIKOLIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ZNR
90 AZER DERONJA Građevina KONSTRUKTIVNI, ZNR
91 RADOSLAV UDOVIČIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ZNR, ZOP I EX.
92 IRŠAM OMERSPAHIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, ORG, E.EF.
93 AMELA HODŽIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, E.EF.
94 DIJANA BILINOVAC Građevina KONSTRUKTIVNI, E.EF.
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
GRAĐEVINA-HIDROTEHNIKA
1 LEJLA DRNDA Građevina Hidrotehnika
2 NERMIN DRNDA Građevina Hidrotehnika
3 DUDA SALČIN Građevina Hidrotehnika
4 SEMIR MUSTAFIĆ Građevina Hidrotehnika
5 ŠEHIDA MUSTAFIĆ Građevina Hidrotehnika
6 AZRA MUZUR Građevina Hidrotehnika
7 NIKOLA SPAJIĆ Građevina Hidrotehnika, ZNR
8 DAMIR HAMUSTAFIĆ Građevina Hidrotehnika
9 AIDA LOŠIĆ Građevina Hidrotehnika
10 NEDŽAD MEKIĆ Građevina Hidrotehnika
11 BORISLAV KRALJEVIĆ Građevina Hidrotehnika
12 ALDIN HADŽALIĆ Građevina Hidrotehnika
13 HATA MILIŠIĆ Građevina Hidrotehnika
14 ŽELJKO ROZIĆ Građevina Hidrotehnika
15 BILJANA BUHAVAC Građevina Hidrotehnika
16 DRAGAN PAVKOVIĆ Građevina Hidrotehnika
17 HARIS FIŠEKOVIĆ Građevina Hidrotehnika
18 ENISA MACIĆ Građevina Hidrotehnika
19 SENADA DIZDAR Građevina Hidrotehnika
20 ALMA DŽUBUR Građevina Hidrotehnika
21 NERMA LAZOVIĆ Građevina Hidrotehnika
22 ROKSANDA ŠKOLJIĆ Građevina Hidrotehnika
23 SEMIN MAŠIĆ Građevina Hidrotehnika
24 JASMINKA DIZDAREVIĆ Građevina Hidrotehnika
25 NIKOLA PETRIĆ Građevina Hidrotehnika
26 OMER KOVČIĆ Građevina Hidrotehnika
27 DRAGAN MILIČEVIĆ Građevina Hidrotehnika
28 IVANA ČULJAK Građevina Hidrotehnika
29 FARUK ISOVIĆ Građevina Hidrotehnika
30 NERMINA HODŽIĆ Građevina Hidrotehnika
31 ANDREA RAGUŽ Građevina HIDROTEHNIKA, ORG
32 ŠAHZA AGIĆ Građevina HIDROTEHNIKA, ORG
33 MUNIRA VITEŠKIĆ inženjer građevinarstva Hidrotehnika, ZOK
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
GRAĐEVINA – SAOBRAĆAJ
1 AIDA BEŠIREVIĆ Građevina Saobraćaj
2 ASIM BRKIĆ Građevina Saobraćaj
3 HAMDIJA EFENDIĆ Građevina Saobraćaj
4 RAŠID KARAHASANOVIĆ Građevina Saobraćaj
5 SEMHA REDŽIĆ Građevina saobraćaj
6 ZDENKO MIMICA Građevina saobraćaj, OKOLIŠ
7 MARIO BEVANDA Građevina Saobraćaj - niskogradnja
8 AMAR KARAVDIĆ Građevina Saobraćaj
9 ŽELMINA GERMANOVIĆ-DURAKOVIĆ Građevina Saobraćaj
10 FATIMA ČEŠKO Građevina Saobraćaj
11 SELMA HOTOVIĆ Građevina Saobraćaj
12 AVDO DURMIĆ Građevina Saobraćaj
13 ANTONIO KRIŽANAC Građevina KONSTRUKTIVNI, SAOBRAĆAJ
14 IVANA KARAČIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, niskogradnja-saobraćaj
15 ADMIR ČOLAKOVIĆ Građevina KONSTRUKTIVNI, saobraćajni, geotehnika
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
GEODEZIJA
1 NEZAHETA ČENGIĆ Geodezija GEODEZIJA
2 ADMIR MERDŽANOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
3 VALENTINO VLAŠIĆ Geodezija GEODEZIJA
4 SEMIR MUŠINOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
5 ZIJAD DŽANANOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
6 AMIR MUJAN Geodezija GEODEZIJA
7 SMILJAN MIŠANOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
8 HASUMANA ABAZA Geodezija GEODEZIJA
9 EDIN HODŽIĆ Geodezija GEODEZIJA
10 DŽAMALIJA SULJO Geodezija GEODEZIJA
11 TONI BUKOVAC Geodezija GEODEZIJA
12 ERSAN MENZIL Geodezija GEODEZIJA
13 SALIH IŠERIĆ Geodezija GEODEZIJA
14 MARIO KRMEK Geodezija GEODEZIJA
15 MIRZA EMIRHAFIZOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
16 MURIZ BEČIĆ Geodezija GEODEZIJA
17 MUHIDIN BEČIĆ Geodezija GEODEZIJA
18 ALIJA SULJAGIĆ-NEKIĆ Geodezija GEODEZIJA
19 ZIJAD PEHILJ Geodezija GEODEZIJA
20 NAĐA MILIŠIĆ Geodezija GEODEZIJA
21 EDIN SIJERČIĆ Geodezija GEODEZIJA
22 NEDRETA KIKANOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
23 NEDŽAD PAŠALIĆ Geodezija GEODEZIJA
24 ALMIN REDŽIĆ Geodezija GEODEZIJA
25 ŠIDA VRCE Geodezija GEODEZIJA
26 ADELKO KRMEK Geodezija GEODEZIJA
27 STIPICA OREČ Geodezija GEODEZIJA
28 IVAN LESKO Geodezija GEODEZIJA
29 ADNAN ABAZA Geodezija GEODEZIJA
30 MIRSAD DJEDOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
31 MUBERA OESBAY Geodezija GEODEZIJA
32 ARAZ JUKIĆ Geodezija GEODEZIJA
33 IRENA TOMAŽIN Geodezija GEODEZIJA
34 EDIN HADŽIOMEROVIĆ Geodezija GEODEZIJA
35 LEJLA ŠABANOVIĆ SOLAKOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
36 ADMIR ŠISTEK Geodezija GEODEZIJA
37 ALMA ŽUNIĆ Geodezija GEODEZIJA
38 NASIHA JUKIĆ Geodezija GEODEZIJA
39 EMINA JUSUFBAŠIĆ Geodezija GEODEZIJA
40 EDIS IMAMOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
41 RUSMIR SALIHOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
42 SELMA HUSAGIĆ-AHMETOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
43 SAMIR AHMETOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
44
45 ELMEDIN TOROMANOVIĆ Geodezija GEODEZIJA
46 ANTE REZO Geodezija GEODEZIJA
47 BRANIMIR MARINČIĆ Geodezija GEODEZIJA
48 MERSIHA OHRANOVIĆ-KARIĆ Geodezija GEODEZIJA
49 EKREM ABADŽIĆ Geodezija GEODEZIJA
50 ARMIN KRDŽEVIĆ Geodezija GEODEZIJA
51 AHMED HADŽIĆ Geodezija GEODEZIJA
52 DŽENAN KALDŽIJA Geodezija GEODEZIJA
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
SAOBRAĆAJ
1 DŽELILA ŠEHIĆ Saobraćaj Cestovni
2 HAJRUDIN OMERBEGOVIĆ Saobraćaj Cestovni
3 REUF BORAČIĆ Saobraćaj Cestovni
4 ŽARKO ŠANTIĆ Saobraćaj Cestovni
5 SAMIR DŽAFEROVIĆ Saobraćaj Cestovni
6 SENAD DERVIŠEVIĆ Saobraćaj Cestovni
7 ZLATKO DEMIROVSKI Saobraćaj Cestovni
8 MUAMER PEZO Saobraćaj Cestovni
9 ADNAN TATAREVIĆ Saobraćaj Cestovni
10 ADIS IMAMOVIĆ Saobraćaj Cestovni
11 ADNAN ALIKADIĆ Saobraćaj Cestovni
12 KEMO ZILIĆ Saobraćaj Cestovni
13 EMIR JAŠAREVIĆ Saobraćaj Cestovni
14 MUAMER SULJEVIĆ Saobraćaj Cestovni
15 KEMAL ČAKAR Saobraćaj Cestovni
16 IGOR MARKOVIĆ Saobraćaj Cestovni
17 OSMAN LINDOV Saobraćaj Cestovni, okoliš
18 IVAN ŠIMUNOVIĆ Saobraćaj Cestovni-signalizacija
19 FRANJO ZOVKO Saobraćaj Cestovni-signalizacija
20 ESAD JALOVČIĆ Saobraćaj Cestovni-signalizacija
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
ELEKTROTEHNIKA
1 ADNAN PAŠIĆ Elektrotehnika Energetika
2 ADNAN TERZIĆ Elektrotehnika Energetika
3 DŽENANA MEHANIĆ Elektrotehnika Energetika
4 NIHAD SELMANAGIĆ Elektrotehnika Energetika
5 HIMZO ĆOSIĆ Elektrotehnika Energetika
6 MIRSAD POJSKIĆ Elektrotehnika Energetika
7 MIRSAD BRAJLOVIĆ Elektrotehnika Energetika
8 REFIK HAMIDOVIĆ Elektrotehnika Energetika
9 ENISA HORIĆ Elektrotehnika Energetika
10 TOMISLAV VLADIĆ Elektrotehnika Energetika
11 EMIR BEGIĆ Elektrotehnika Energetika
12 EDIN OSMANOVIĆ Elektrotehnika Energetika
13 ALEN BURDŽOVIĆ Elektrotehnika Energetika
14 IZUDIN HADŽIZULFIĆ Elektrotehnika Energetika
15 ZLATKO EMINAGIĆ Elektrotehnika Energetika
16 BORIS ŠUNJIĆ Elektrotehnika Energetika
17 FUAD KOMARICA Elektrotehnika Energetika
18 ZEHRUDIN HODŽIĆ Elektrotehnika Energetika
19 EDIN ĆATIĆ Elektrotehnika Energetika
20 MUHAMED OMERBEGOVIĆ Elektrotehnika Energetika, EEF
21 MENSUR SALIHOVIĆ Elektrotehnika Energetika
22 EMIR ALIBAŠIĆ Elektrotehnika Energetika
23 OSMAN OSMIĆ Elektrotehnika Energetika
24 HILMO ŠEHOVIĆ Elektrotehnika Energetika
25 NURUDIN SAČAK Elektrotehnika Energetika
26 SAID ČERKEZOVIĆ Elektrotehnika Energetika
27 PERICA PERIĆ Elektrotehnika Energetika
28 NESIB MANDŽIĆ Elektrotehnika Energetika
29 EMIR DIZDAREVIĆ Elektrotehnika Energetika
30 MUHAMED MILAVICA Elektrotehnika Energetika
31 MUSTAFA GAGULA Elektrotehnika Energetika
32 HARIS DERAKOVIĆ Elektrotehnika Energetika
33 MARKO GRBEŠIĆ Elektrotehnika Energetika
34 MIDHAT MEMIŠEVIĆ Elektrotehnika Energetika
35 BOŠKO PEHAR Elektrotehnika Energetika
36 ASMIR SALIHOVIĆ Elektrotehnika Energetika
37 ŽELJKO KRIŠTO Elektrotehnika Energetika
38 ENIS LADANOVIĆ Elektrotehnika Energetika
39 EDINA BRKIĆ Elektrotehnika Energetika
40 SAMIR SALMAN Elektrotehnika Energetika
41 ŽELJKO MAŠIĆ Elektrotehnika Energetika
42 EMIR HRNJIĆ Elektrotehnika Energetika
43 SEAD KEŠKO Elektrotehnika Energetika
44 MARIO BANDIĆ Elektrotehnika Energetika
45 NEDIM MAŠIĆ Elektrotehnika računarstvo i informatika
46 SANIN KAHVEDŽIĆ Elektrotehnika računarstvo i informatika
47 ALEKSANDAR CINCAR Elektrotehnika Elektronika, automatika i telekomunikacije
48 IVAN BOBAN Elektrotehnika Elektronika i komunikacije
49 NEVSAD ŠKULJ Elektrotehnika Energetika i telekomunikacije
50 HARIS DŽANANOVIĆ Elektrotehnika Telekomunikacije
51 ZLATKO RAGUŽ Elektrotehnika Telekomunikacije
52 SENAD ČOKO Elektrotehnika Telekomunikacije
53 MIHO IVANKOVIĆ Elektrotehnika telekomunikacija
54 ISMET IMAMOVIĆ Elektrotehnika Telekomunikacije,
55 SANJIN BEHRAM Elektrotehnika Telekomunikacije
56 HAMZALIJA KARADŽA Elektrotehnika telekomunikacije
57 KENAN ĐIPA Elektrotehnika Telekomunikacije
58 ARMIN ALIĆUŠIĆ Elektrotehnika Telekomunikacije
59 ZAJIM ALJIĆEVIĆ Elektrotehnika telekomunikacije
60 PAVAO SOVIĆ Elektrotehnika Telekomunikacije i računala
61 AMAR GALIJAŠEVIĆ Elektrotehnika Automatika i elektronika
62 DR.HAMZA ŠEHOVIĆ Elektrotehnika Automatika i elektronika
63 ERMIN SPAHIĆ Elektrotehnika Automatika i elektronika
64 NEHRUDIN DŽAMBIĆ Elektrotehnika ELEKTRO, ZNR, ZOP
65 FEHIM VELIĆ Elektrotehnika elektrotehnika, ZOP IEX., E.EFIK.
66 AMIR GUTIĆ Elektrotehnika Energetika i ZOP
67 MIRSAD HASANIĆ Elektrotehnika Energetika i ZNR, EEF
68 SANDRO ZOVKO Elektrotehnika Energetika, OKOLIŠ
69 ABDULAH ČOBO Elektrotehnika Energetika, ZNR, ZOP I EX
70 VENSAN PUŠONJIĆ Elektrotehnika Energetika, ZOP
71 BOJAN JOZIPOVIĆ Elektrotehnika Energetika, EEF
72 ZORAN VLKO Elektrotehnika Energetika (Elektronika i komunikacije) i ZOP
73 DRAŽAN KNEZOVIĆ Elektrotehnika Elektronika, ZOP I EX, ZNR
74 DAVORIN MURGIĆ Elektrotehnika Elektrostrojarstvo i Automatika, ZOP
75 FUAD MUDERIZOVIĆ Elektrotehnika Elektrotehnika, ZOP I EX.
76 NIJAZ OMERDIĆ Elektrotehnika Energetika ZOP
77 MUSTAFA BABIĆ Elektrotehnika ZOP
78 ADMIR HAJDAREVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika, ZOP
79 ELVIRA ŠAHBAZ Elektrotehnika Elektroenergetika, E.EF.
80 MIDHAT HUSEINOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika, E.EF.
81 VLADO TADIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika i E.EF.
82 ĆAZIM KRŠIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
83 EDO DEDOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
84 EMINA JUSUFOVIĆ-BAJRAKTAREVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
85 ELMA HADŽIZULFIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
86 FARUK JERKOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
87 MEHRID OMERINOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
88 MIRZA TALIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
89 NIHAD KURTO Elektrotehnika Elektroenergetika
90 NATAŠA NOGOLICA Elektrotehnika Elektroenergetika
91 RAZIM NUHANOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
92 RASIM MUMINOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
93 SENAD AGANOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
94 ZDENKO MARIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
95 EDINA AGANOVIĆ, DEDOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
96 HUSNIJA FERIZOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
97 MEVLUDIN SIRUČIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
98 HUSEIN TOKIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
99 MIRSAD SULJIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
100 BRANKO KRALJEVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
101 DŽENANA BORANČIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
102 EDIN ALIČKOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
103 ERMIN ŠETA Elektrotehnika Elektroenergetika
104 VITOMIR DODIG Elektrotehnika Elektroenergetika
105 KENAN DŽUBUR Elektrotehnika Elektroenergetika
106 HARIS TRNKA Elektrotehnika Elektroenergetika
107 SEJDO MACIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
108 NERMIN IBRIŠIMOVIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
109 EMIR ATIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
110 PERICA JUKIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
111 STIPICA KRIŽANAC Elektrotehnika Elektroenergetika
112 IVO TADIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
113 IRFAN HASANIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
114 GORAN KUJUNDŽIĆ Elektrotehnika Elektroenergetika
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
MAŠINSTVO
1 SIBELA DŽUBUR SOKOLOVIĆ Mašinstvo KGH tehnika
2 NENAD ŠORMAZ Mašinstvo KGH tehnika
3 MESUD BOGILOVIĆ Mašinstvo KGH tehnika
4 ADNAN KUKURUZOVIĆ Mašinstvo KGH tehnika
5 SEMIR ALIĆ Mašinstvo KGH, ZOP I EX
6 EMIR DORIĆ Mašinstvo KGH tehnika
7 ZILHA ŠAHOVIĆ Mašinstvo KGH
8 EDIN TAHMIŠČIJA Mašinstvo Energetsko-procesni
9 HAMDO REDŽIĆ Mašinstvo MAŠINSTVO Energetika
10 MUSTAFA DŽEBO Mašinstvo Energetika, ZOP I EX, Okoliša,
11 ESNEF PURIŠ Mašinstvo Proizvodna tehnika
12 AMRA POJSKIĆ Mašinstvo Proizvodno maš.
13 FERID MUJEZINOVIĆ Mašinstvo KGH tehnika
14 ZEJNIL HUSANOVIĆ Mašinstvo Proizvodna tehnika, KGH, ZOP I EX
15 IVICA DŽEBA Mašinstvo Proizvodna tehnika
16 ELVIR ŠEHIĆ Mašinstvo Proizvodna tehnika
17 AHMET ŽUŠTRA Mašinstvo Proiz. maš, ZNR, ZOP I EX, OKOLIŠ
18 IVO MRKONJIĆ Mašinstvo KGH
19 EMIR MUJIĆ Mašinstvo proizvodno maš.
20 MARIJA ZELENIKA mašinstvo konstruktivno-energetski
21 DRAGO BARBARIĆ mašinstvo KGH tehnika
22 IVAN MILETOVIĆ mašinstvo precizna mehanika
23 MATILDA PRANJIĆ mašinstvo KGH tehnika, ZOP I EX
24 EMIR KRIVIĆ mašinstvo proizvodna tehnika i kibernetika
25 DR.SENAD BAJRIĆ rudarstvo ZNR, ZOP I EX, OKOLIŠ
26 NEDIM GANIBEGOVIĆ mašinstvo energetika
27 MUFID UDOVČIĆ mašinstvo proizvodno
28 BRUNO MATIJEVIĆ Mašinstvo KGH, ZNR, ZOP.
29 BRANKO IVIČEVIĆ Mašinstvo Proizvodno maš. I KGH
30 DRAŽEN VRDOLJAK Mašinstvo ZNR. I ZOP.
31 DAVORKA ŠARAVANJA Mašinstvo Proizvodno maš.
32 MARIO ZOVKO Mašinstvo KGH, OKOLIŠ
33 NIKICA ZOVKO Mašinstvo Strojarstvo, ZOP, E.Efik.
34 MAHIR ŠKORIĆ Mašinstvo KGH, ZNR, ZOP I EX.
35 MAIDA BEŠLAGIĆ Mašinstvo OKOLIŠ
36 MILAN KARAMATIĆ Mašinstvo STROJARSTVO, ZOP
37 EMIR PEPIĆ Mašinstvo KGH i ZOP i EX
38 AZIM ARSLANAGIĆ Mašinstvo KGH
39 MRMIRNES DURAKOVIĆ Mašinstvo ZOP i z. Okoliša
40 MUHAMMED HALILAGIĆ Mašinstvo Energetika
41 HALIM PRCANOVIĆ Mašinstvo Proizvodno maš. ZOP i Okoliša
42 IBRAHIM SERDAREVIĆ Mašinstvo KGH i ZOP i EX
43 MILENKO PUCER Mašinstvo Proizvodno maš.
44 MAHIRA PRCANOVIĆ Mašinstvo KGH
45 ALBIN TOLJEVIĆ Mašinstvo Energetika i EEF
46 NUSMIR HODŽIĆ Mašinstvo Proizvodno maš.
47 JASMIN BANDIĆ Mašinstvo Energetika
48 EKREM DŽOMBA Mašinstvo Proizvodna tehnika
49 ISMAR JAMAKOVIĆ Mašinstvo Energetika i EEF
50 JUSUF IBRULJ Mašinstvo KGH
51 OZNELA TANOVIĆ Mašinstvo Proizvodno
52 MIRNES SOFTIĆ Mašinstvo KGH
53 ASMIR PIRIĆ Mašinstvo ZOP i EEF, Proizvodno maš.
54 ANESA LIBRIĆ-TOMIĆ Mašinstvo KGH
55 ANES KAZAGIĆ Mašinstvo EEF i Energetika
56 NAZIF ADILOVIĆ Mašinstvo Proizvodno
57 DAMLJAN SABLJIĆ Mašinstvo KGH
58 MIRHAD PJANIĆ Mašinstvo KGH i ZOP i EX
59 MIRZA COGO Mašinstvo Proizvodno
60 AMIR ARNAUTOVIĆ Mašinstvo Energetika
61 MARIN PETROVIĆ Mašinstvo Proizvodno
62 NURDIN ĆEHAJIĆ Mašinstvo KGH
63 NIHAD HARBAŠ Mašinstvo Energetika i EEF
64 MUHAREM MEDIĆ Mašinstvo KGH
65 SALIH MUTEVELIĆ Mašinstvo KGH
66 ĐENAN ŽUTIĆ Mašinstvo KGH
67 ESMIR MEHANOVIĆ Mašinstvo KGH
68 BORIS CRNOKIĆ Mašinstvo Procesna tehn.
69 HARIS PINDŽO Mašinstvo Energetika i EEF
70 NEZIRAN ĐOGO Mašinstvo KGH
71 ALMIR JUSIĆ Mašinstvo Proizvodno
72 NUSRET PALAVRA Mašinstvo KGH i Proizvodno maš.
73 JOSIP JOZIĆ Mašinstvo Proizvodno maš.
74 MARIJA ŠILIĆ Mašinstvo Proizvodno maš.
R/B IME I PREZIME OBLAST UŽE PODRUČJE
ZAŠTITA OKOLIŠA, ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA I TEHNOLOGIJA
1 VLADIMIR VUJISIĆ Kemija ZOP I EX
2 PAŠIĆ KERIM Tehnologija ZNR, ZOP I EX, ZOK.
3 DERVO ŽUGOR Rudarstvo ZNR, ZOP I EX
4 SAJID NUHBEGOVIĆ Zaštita na radu ZNR, ZOP I EX, Z.OKOL.
5 SUAD ZULOVIĆ Zaštita na radu ZNR, ZOP I EX
6 MESUD JUSUFOVIĆ Dipl.inž.sigurnosti ZNR, ZOP I EX
7 NAIDA HODŽIĆ Tehnološki fakultet ZOP I EX
8 IRENA PRANJKO Dipl.ing.tehnol. OKOLIŠ (opasni i neopasni otpad)
9 MUFID BEČAREVIĆ prof. odbrane i sigurnosti ZOP I EX
10 ZUHDIJA MAHMUTOVIĆ Dipl.Ing.Zašt. na radu i mr. Kemijske tehn. ZNR, kemijska tehn.
11 MEHMED GANIĆ Dipl.ing.zašt. na radu i živ.okol. ZNR, ZOP I EX.
12 SUAD ĆOSIĆ Dipl. Inž. Rud. OKOLIŠ
13 AMIRA BRKIĆ Inžinjer tehnilogije OKOLIŠ, tehnološka prehrana
14 NASIRA KURTOVIĆ Inžinjer tehnilogije ZNR
15 ZDENKO MANDIĆ Hemijska tehnologija OKOLIŠ
16 NEBOJŠA KNEŽEVIĆ Magistar zaštite okoliša ZNR, ZOP I EX, OKOLIŠ
17 SC.TATJANA LUČIĆ Hemija OKOLIŠ, Hem. Tehnologija
18 BOJAN VUJISIĆ inženjer kemije OKOLIŠ
19 NERMIN BOJČIĆ dipl.ing. Zaštite od požara ZNR, ZOP I EX
20 ELVIS OSMANČEVIĆ dipl.ing nemetalnih materijala ZOP I EX, ZNR
21 GORDAN SOLDO dipl.ing sigurnosti ZNR, ZOP
22 EDIN SMAJIĆ dipl.ing.sig. ZOP I EX
23 SEAD HODŽIĆ FAK.SIGURNOSTI ZOP I EX
24 MUNIRA MANDŽIĆ tehničke nauke OKOLIŠ
25 ADNAN GLAMOČAK dipl.ing. Zaštite na radu ZOP I ZNR
26 LEJLA JAHJAEFENDIĆ dipl.ing sigurnosti ZNR, ZOP
27 MUSTAFA ŽIGA metaluški ZOP
28 BERNARD BILAĆ dipl.ing. Sigurnosti ZOP I EX, OKOLIŠ
29 NIHAD ŠAHOVIĆ dipl.ing. Sigurnosti ZOP I EX
30 JELICA GALIĆ geograf, prirodnih nauka Zaštita okoliša
31 ALIJA NURKIĆ dipl.ing. tehnologije ZOP
32 ĆAZIM HALILOVIĆ dipl.ing. tehnologije ZNR i ZOP
33 HAJRUDIN ZAHIRAGIĆ dipl. inž. zaštite na radu i zašt. od požara ZOP i ZNR
34 ENIS BAJRAMOVIĆ dipl. Inž. Znr i zaštite okoline Zaštita okoliša i ZNR i tehnologija
35 EKREM BEKTAŠEVIĆ dipl. Ing. Rudarstva Zaštita okoliša
36 ZDRAVKO TOMIĆ dipl. ing. sigurnosti ZNR i ZOP
37 HARIS BUREK dipl. ing. ZOP-a ZOP i EX
38 SANDA ZORIĆ dipl. Ing. sigurnosti ZNR i ZOP
39 DAMIR MLAĆO dipl. ing. arh. ZOP
40 OSMAN DELIĆ mr. bioloških nauka Zaštita okoliša
41 LARISA KOMIĆ dipl. Ing. sigurnosti ZOP
42 MIHRET SINANOVIĆ dipl. Ing. Tehnologije Tehnologija i ZOP
43 IBRAHIM HADŽIĆ dipl. Ing. zaštite na radu i zašt. okol. ZNR i ZOP
44 NAIDA SINANOVIĆ dipl. Ing. Sigurnosti i zaštite na radu ZNR i ZOP
45 RUSMIR MEČEVIĆ dipl. ing. tehnologije Tehnologija
46 VEDRAN STUHLI tehničke nauke-ekološko inžinjerstvo ZOK