Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo
prostornog uređenja

Pravilnikom o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/10, 64/11, 94/17 i 97/17) propisani su uslovi za davanje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti, provođenje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje, te izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda.
Ovlašteno pravno lice za ocjenjivanje usklađenosti je pravno lice koje ima autorizaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje dijela ili svih radnji ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje i/ili za izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja vodi evidenciju ovlaštenih pravnih lica i izdatih certifikata o usklađenosti, u skladu s odredbama člana 11. Pravilnika o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/10, 64/11 i 44/16).

ažurirano: 07.10.2021.

REGISTAR
ovlaštenih pravnih lica za ocjenjivanje usklađenosti

R/B NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA R/B IZ EVIDENCIJE OVLAŠTENIH LICA POSLOVI ZA KOJE JE IZDATO OVLAŠTENJE ODGOVORNE OSOBE U OVLAŠTENIM PRAVNIM LICIMA
1 DTQ d.o.o. Sarajevo,
Lužansko polje br. 7,
tel. 033 776 950
1/18 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
- kamen i agregat BAS EN 1097-6:2014, BAS EN 933-1:2012,
- beton BAS EN 12390-3:2010 + Cor1:2012,
- asfalt i bitumen BAS EN 12697-1:2013, BAS EN 12697-2:2016, BAS EN 12697-5:2011+Cor1:2013, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2004, BAS EN 12697-13:2002, BAS EN 12697-13:2002/cor, BAS EN 12697-27:2003, BAS EN 12697-29:2003, BAS EN 12697-30:2013, BAS EN 12697-34:2013, BAS EN 12697-36:2004, BAS EN 13398:2011, BAS EN 1426:2016, BAS EN 1427:2016
Šefćet Mulić bach.ing.građ.
Emir Muslić dipl.ing.nem.mat.
2 J.U. Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,
ul. Save Mrkalja br. 16, Banja Luka,
tel. 051 244 200
2/18 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, što podrazumijeva radnje laboratorijskih ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
- cement BAS EN 196-2:2014, BAS EN 196-8:2011,
- kamen i agregat BAS EN 1367-2:2011, BAS EN 933-1:2012, BAS EN 933-4:2011, BAS EN 933-8:2012, BAS EN 1097-2:2011, BAS EN 1097-3:2007, BAS EN 1097-5:2009, BAS EN 1097-6:2014, BAS EN 1926:2009,
- beton BAS EN 196-6:2011, BAS EN 196-3+A1:2009, BAS EN 12350-2:2010, BAS EN 12390-2:2010, BAS EN 12390-3:2010, BAS EN 12390-3/Cor1:2012, BAS EN 1015-2:2004, BAS EN 1015-2/A1:2008, BAS EN 1015-7:2004, BAS EN 1015-10/A1:2008, BAS EN 1015-11/2002, BAS EN 1015-11/A1:2008,
- opeka BAS EN 772-1:2011, BAS EN 772-7:2011, BAS EN 772-16:2012,
- asfalt i bitumen BAS EN 12697-2+A1:2008, BAS EN 12697-5:2011/Cor1:2013, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2004, BAS EN 12697-36:2004, BAS EN 1427:2008,
- metali i proizvodi od metala BAS EN ISO 4136:2014, BAS EN ISO 5173:2011, BAS EN ISO 6892-1:2011, BAS EN ISO 3452-1:2014, BAS EN ISO 17640:2012, BAS EN ISO 17639:2014,
- uzorkovanje građevinskih materijala i proizvoda BAS EN 196-7:2009, BAS EN 12697-27:2003, BAS EN 12350-1:2010, BAS EN 932-1:2002, BAS EN 1015-2:2004, BAS EN 1015-2/A1:2008
Dražen Dujaković master.ing.građ.
Dragan Milosavljević dipl.ing.tehn.
Vukica Stevandić dipl.ing.tehn.
Silvana Radulović dipl.ing.geol.
Milan Jenjić dipl.ing.građ.
Dragan Cigan dipl.ing.građ.
Stanislava Kecman dipl.ing.hem.
Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije
3 J.U. Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,
ul. Save Mrkalja br. 16, Banja Luka,
tel. 051 244 200
4/18 poslovi izdavanja certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje i izdavanja certifikata o usklađenosti građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
- pepeo za beton BAS EN 450-1:2013, BAS EN 450-2:2007,
- agregat za beton BAS EN 12620+A1:2009.
Dragan Cigan dipl.ing.građ.
Dragan Milosavljević dipl.ing.tehn.
Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije
4 “IGH” d.o.o. Mostar,
ul. Bišće Polje bb, Mostar,
tel. 036 449 880
5/18 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:
- beton, BAS EN 206-1,
- agregat za beton, BAS EN 12620,
- agregat za bitumenske mješavine, BAS EN 13043,
- agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale, BAS EN 13242,
- agregat za željeznički tucanik, BAS EN 13450,
- bitumenske mješavine tipa asfaltbetona, BAS EN 13018-1, BAS EN 13018-2, BAS EN 13018-3, BAS EN 13018-4, BAS EN 13018-5, BAS EN 13018-6, BAS EN 13018-7, BAS EN 13018-8, BAS EN 13018-20, BAS EN 13018-21.
Davor Popić, dipl.ing.građ.
Jelena Radić Kustura, dipl.ing.građ.
Tomislav Marić, dipl.ing.građ.
5 “Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla,
ul. Kojšino br. 29,
tel. 035 258 081
7/18 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
- cement, BAS EN 196-1, BAS EN 196-2, BAS EN 196-3+A1, BAS EN 196-5, BAS EN 196-6, BAS EN 196-8, BAS EN 451-1,
- toplotno izolacioni proizvodi, BAS EN 12667,
- beton, BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12350-6, BAS EN 12390-7, BAS EN 12350-2, BAS EN 12350-5,
- agregat za beton, BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-3, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 933-8, BAS EN 1367-2, BAS EN 1744-1+A1,
- crijep, BAS EN 539-1, BAS EN 539-2, BAS EN 1024, BAS EN 1304,
- prefabrikovani betonski elementi – jarboli i stubovi, BAS EN 12843.
mr. sci. Asmir Softić, dipl.ing.građ.
Hasan Hadžić, MA ing.građ.
Zehrina Begić, dipl.ing.tehnol.
Mirnesa Hrnjičić, MA dipl.ing.tehnol.
6 Univerzitet u Zenici - Institut “Kemal Kapetanović” Zenica,
ul. Travnička cesta br. 7,
tel. 032 417 336
1/19 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:
- čelik, liveno željezo BAS EN ISO 439, BAS ISO 10700, BAS ISO 671, BAS EN 24943, BAS ISO 10138,
- metalni materijali BAS EN ISO 6892-1, BAS EN ISO 6892-2, BAS EN ISO 6506-1, BAS EN ISO 6507-1, BAS EN ISO 6508-1, BAS EN ISO 7438,
- čelici za armiranje i prednapregnuti beton – armaturne šipke, užad i žice BAS EN ISO 15630-1 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-1 (tč. 6.7)
- čelici za armiranje i prednapregnuti beton – zavarene mreže BAS EN ISO 15630-2 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 6), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 7),
- zavareni spojevi metalnih materijala BAS EN ISO 4136, BAS EN ISO 5173.
Branka Muminović dipl.ing.met.
Murisa Mucić dipl.ing.met.
7 PRO-MOST d.o.o. Mostar,
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,
tel. 036 334 188
2/19 donošenje tehničkih odobrenja za područje proizvoda: Nosivi materijali i komponente, za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
- proizvodi od konstrukcijskog drveta i pomoćni dijelovi,
- cement, građevinska vapna i druga hidraulička veziva,
- čelik za armiranje i prednapinjanje betona,
- konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni dijelovi,
- proizvodi srodni betonu, malteru i malteru za injektiranje,
- konstrukcijski ležajevi,
- proizvodi od prefabrikovanog betona,
- sklopovi prefabrokovanih stubišta,
- lagane spregnute grede i stupovi na osnovi drveta,
- sklopovi za naknadno napinjanje prednapregnutih konstrukcija,
- ankeri.
Monika Ivanković dipl.ing.građ.
8 PRO-MOST d.o.o. Mostar,
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,
tel. 036 334 188
3/19 provođenje radnji izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:
- Konstrukcijski ležajevi – dio 5: Lončasti ležajevi BAS EN 1337-5:2010
Marija Kvesić mag.ing.građ
9 BP INSTITUT d.o.o. Laktaši,
ul. Veliko Blaško bb,
051 501 788
4/19 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- beton, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1,
- kamen i agregat, BAS EN 933-1.
Slaviša Đurić dipl.ing.građ.
10 Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka,
ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 92-98,
051 348 360
5/19 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- svježi beton, BAS EN 12350-1 , BAS EN 12350-2,
- očvrsli beton, BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1,
- asfalt i bitumen, BAS EN 12697-28, BAS EN 12697-2,
- kamen i agregat, BAS EN 933-1, BAS EN 933-3, BAS EN 933-4.
Duško Hinić dipl.ing.građ.
Dragan Zmijanjac dipl.ing.građ.
Bojan Lemez dipl.ing.građ.
11 Rudarski institut d.d Tuzla,
ul. Rudarska br. 72
035 321 800
6/19 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
- beton, BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1, BAS EN 12350-1 , BAS EN 12350-2,
- opeka, BAS EN 772-16,
- metalni materijali, BAS EN ISO 6892-1, BAS ISO 7800, BAS ISO 7801,
- kamen i agregat, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-5, BAS EN 1367-2, BAS ISO 7033, BAS EN 1097-3, BAS EN 1926, BAS EN 13755,
- akustika, BAS ISO 1996-2.
dr.sc. Eldar Pirić dipl.ing.maš.
mr.sc. Bilal Hodžić dipl.ing.građ.
12 PRO-MOST d.o.o. Mostar,
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,
tel. 036 334 188
1/21 provođenje radnji izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:
- agregat za beton BAS EN 12620+A1:2009
Marija Kvesić mag.ing.građ
13 PRO-MOST d.o.o. Mostar,
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,
tel. 036 334 188
2/21 donošenje tehničkih odobrenja za područje proizvoda: Građevinarstvo, za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
- geotekstili i srodni proizvodi,
- prometna oprema,
- podne obloge, popločanja i završne obrade cesta,
- agregati,
- proizvodi za cestogradnju,
- cijevi, spremnici i pomoćni dijelovi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju,
- podne podloge uključujući nosive ploče prizemlja, ceste i druge prometne plohe,
- ultratanki slojevi asfaltbetona,
- proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda,
- sklopovi za zaštitu od pada stijena,
- hidroizolacijski sklopovi za kolnike mostova nanijeti u tekućem stanju,
- dilatacijske naprave za cestovne mostove.
Monika Ivanković dipl.ing.građ.
14 “Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla,
ul. Kojšino br. 29,
tel. 035 258 081
3/21 donošenje tehničkih odobrenja za područja proizvoda: Građevinarstvo i Nosivi materijali i komponente, za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
• Građevinarstvo:
- geotekstili i srodni proizvodi,
- prometna oprema,
- podne obloge, popločanja i završne obrade cesta,
- agregati,
- proizvodi za cestogradnju,
- cijevi, spremnici i pomoćni dijelovi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju,
- podne podloge uključujući nosive ploče prizemlja, ceste i druge prometne plohe,
- ultratanki slojevi asfaltbetona,
- proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda,
- sklopovi za zaštitu od pada stijena,
- hidroizolacijski sklopovi za kolnike mostova nanijeti u tekućem stanju,
- dilatacijske naprave za cestovne mostove,
• Nosivi materijali i komponente:
- cement, građevinska vapna i druga hidraulička veziva,
- proizvodi srodni betonu, malteru i malteru za injektiranje,
- proizvodi od prefabrikovanog betona,
- sklopovi prefabrikovanih stubišta,
- lagane spregnute grede i stupovi na osnovi drveta,
- sklopovi za naknadno napinjanje prednapregnutih konstrukcija,
- ankeri.
Zehrina Begić MA-dipl.ing.tehn.
dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.
mr.sci. Asmir Softić dipl.ing.građ.
Hasan Hadžić MA-dipl.ing.građ.
dr.sci. Nesib Rešidbegović dipl.ing.građ.
15 EIB INTERNATIONALE a.d. Banja Luka,
ul. Skendera Kulenovića br. 14,
tel. 051 211 212
4/21 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
• metali i proizvodi od metala – ispitivanje bez razaranja:
- ispitivanje penetrantima - Opći principi BAS EN ISO 3452-1:2014,
- ultrazvučno ispitivanje - tehnike, nivoi ispitivanja i ocjenjivanja BAS EN ISO 17640:2019,
- vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva nastalih topljenjem BAS EN ISO 17637:2018,
- ispitivanje zavarenih spojeva magnetnim česticama BAS EN ISO 17638:2018,
- radiografsko ispitivanje - dio 1: tehnike X i gama-zraka sa filmom BAS EN ISO 17636-1:2014,
- mjerenje debljine ultrazvukom BAS EN 14127:2015
Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije
Stojan Zelenika bach.ing.maš.
16 SAC TESTING & CONSULTING d.o.o. Sarajevo,
ul. Rajlovac bb,
tel. 033 407 921
5/21 provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
• kameni agregat:
- određivanje granulometrijskog sastava agregata BAS EN 933-1,
• bitumenske smjese:
- sadržaj rastvorljivog veziva BAS EN 12697-1,
- određivanje maksimalne gustoće BAS EN 12697-5 Postupak A,
- određivanje gustine asfaltnih uzoraka BAS EN 12697-6 Postupak B (SSD-9.3),
- određivanje udjela šupljina u bitumeniziranom uzorku BAS EN 12697-8,
- uzorkovanje BAS EN 12697-27 Tačke 4.3 i 4.7,
- određivanje dimenzija laboratorijski pripremljenih asfaltnih uzoraka BAS EN 12697-29,
- Marshall test BAS EN 12697-34,
- određivanje debljine uzoraka iz izvedenog asfaltnog sloja BAS EN 12697-36,
• beton:
- ispitivanje očvrslog betona na pritisak BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1.
Edin Spahić dipl.ing.nem.mat
17 “Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081
6/21 provođenje radnji izdavanja certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:
- cement, BAS EN 197-1, BAS EN 14216, BAS EN 14647, BAS EN 14647/Cor1, BAS EN 413-1,
- zidni elementi, BAS EN 771-1+A1, BAS EN 771-2+A1, BAS EN 771-3+A1 i BAS EN 771-4+A1,
- toplotno izolacioni proizvodi (za ETICS sisteme), BAS EN 13162+A1, BAS EN 13163+A2 i BAS EN 13499,
- malter za zidanje, BAS EN 998-2,
- beton, BAS EN 206+A1, BAS 1057, BAS EN 206-1, BAS EN 206-1/A1 i BAS EN 206-1/A2,
- agregat, BAS EN 12620+A1, BAS EN 13043, BAS EN 13043/Cor 1 i BAS EN 13242+A1,
- dodaci za beton, malter i injekcione smjese, BAS EN 934-2+A1, BAS EN 934-3+A1, BAS EN 934-4 i BAS EN 934-5.
dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.,
Zehrina Begić MA-dipl.ing.tehn.,
dr.sci. Nesib Rešidbegović dipl.ing.građ.,
Marko Tokić dipl.ing.građ.,
Nedžad Imamović dipl.ing.arh.