REGISTAR

ovlaštenih pravnih lica za ocjenjivanje usklađenosti

R/B

Naziv i sjedište
pravnog lica

Redni broj iz evidencije ovlaštenih lica

Poslovi za koje je izdato ovlaštenje

Odgovorne osobe u 
ovlaštenim pravnim licima

1               

SAC TESTING & CONSULTING d.o.o. Sarajevo

ul. Rajlovac bb,

tel. 033 568 220

1/16

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-      bitumenske smjese BAS EN 12697-1, BAS EN 12697-5 postupak A, BAS EN 12697-6 postupak B, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-27, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-34, BAS EN 12697-36

-      kameni agregat BAS EN 933-1

Edin Spahić dipl.ing.nem.mat.

 

2               

DTQ d.o.o. Sarajevo

Lužansko polje br. 7

tel. 033 776 950

1/18

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-   kamen i agregat BAS EN 1097-6:2014, BAS EN 933-1:2012,

-   beton BAS EN 12390-3:2010 + Cor1:2012,

-   asfalt i bitumen BAS EN 12697-1:2013, BAS EN 12697-2:2016, BAS EN 12697-5:2011+Cor1:2013, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2004, BAS EN 12697-13:2002, BAS EN 12697-13:2002/cor, BAS EN 12697-27:2003, BAS EN 12697-29:2003, BAS EN 12697-30:2013, BAS EN 12697-34:2013, BAS EN 12697-36:2004, BAS EN 13398:2011, BAS EN 1426:2016, BAS EN 1427:2016

Šefćet Mulić bach.ing.građ.

Emir Muslić dipl.ing.nem.mat.

 

3               

J.U. Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

ul. Save Mrkalja br. 16, Banja Luka

tel. 051 244 200

2/18

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, što podrazumijeva radnje laboratorijskih ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-     cement BAS EN 196-2:2014, BAS EN 196-8:2011,

-     kamen i agregat BAS EN 1367-2:2011, BAS EN 933-1:2012, BAS EN 933-4:2011, BAS EN 933-8:2012, BAS EN 1097-2:2011, BAS EN 1097-3:2007, BAS EN 1097-5:2009, BAS EN 1097-6:2014, BAS EN 1926:2009,

-     beton BAS EN 196-6:2011, BAS EN 196-3+A1:2009, BAS EN 12350-2:2010, BAS EN 12390-2:2010, BAS EN 12390-3:2010, BAS EN 12390-3/Cor1:2012, BAS EN 1015-2:2004, BAS EN 1015-2/A1:2008, BAS EN 1015-7:2004, BAS EN 1015-10/A1:2008, BAS EN 1015-11/2002, BAS EN 1015-11/A1:2008,

-     opeka BAS EN 772-1:2011, BAS EN 772-7:2011, BAS EN 772-16:2012,

-     asfalt i bitumen BAS EN 12697-2+A1:2008, BAS EN 12697-5:2011/Cor1:2013, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2004, BAS EN 12697-36:2004, BAS EN 1427:2008,

-     metali i proizvodi od metala BAS EN ISO 4136:2014, BAS EN ISO 5173:2011, BAS EN ISO 6892-1:2011, BAS EN ISO 3452-1:2014, BAS EN ISO 17640:2012, BAS EN ISO 17639:2014,

-     uzorkovanje građevinskih materijala i proizvoda BAS EN 196-7:2009, BAS EN 12697-27:2003, BAS EN 12350-1:2010, BAS EN 932-1:2002, BAS EN 1015-2:2004, BAS EN 1015-2/A1:2008

Dražen Dujaković master.ing.građ.

Dragan Milosavljević dipl.ing.tehn.

Vukica Stevandić dipl.ing.tehn.

Silvana Radulović dipl.ing.geol.

Milan Jenjić dipl.ing.građ.

Dragan Cigan dipl.ing.građ.

Stanislava Kecman dipl.ing.hem.

Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije

 

4               

“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

3/18

poslovi izdavanja certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izdavanja certifikata o usklađenosti građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-     zidani elementi: elementi za zidanje od gline, elementi za zidanje od betona, utoklavirani elementi za zidanje od ćelijastog betona BAS EN 771-1:2012, BAS EN 771-1+A1:2016, BAS EN 771-3:2012, BAS EN 771-3+A1:2016, BAS EN 771-4:2012, BAS EN 771-4+A1:2016,

-          toplotno izolacioni proizvodi: mineralna vuna, ekspandirani polistiren (EPS) BAS EN 13162:2013, BAS EN 13162+A1:2016, BAS EN 13163:2013, BAS EN 13163+A1:2016, BAS EN 13499:2007,, BAS EN 13172:2013

dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.

Nedžad Imamović dipl.ing.arh.

Marko Tokić dipl.ing.građ.

 

5               

J.U. Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

ul. Save Mrkalja br. 16, Banja Luka

tel. 051 244 200

4/18

poslovi izdavanja certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje i izdavanja certifikata o usklađenosti građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-     pepeo za beton BAS EN 450-1:2013, BAS EN 450-2:2007,

-     agregat za beton BAS EN 12620+A1:2009.

Dragan Cigan dipl.ing.građ.

Dragan Milosavljević dipl.ing.tehn.

Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije

 

6               

“IGH” d.o.o. Mostar
ul. Bišće Polje bb, Mostar, 
tel. 036 449 880

5/18

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-     beton, BAS EN 206-1,

-     agregat za beton, BAS EN 12620,

-     agregat za bitumenske mješavine, BAS EN 13043,

-     agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale, BAS EN 13242,

-     agregat za željeznički tucanik, BAS EN 13450,

-     bitumenske mješavine tipa asfaltbetona, BAS EN 13018-1, BAS EN 13018-2, BAS EN 13018-3, BAS EN 13018-4, BAS EN 13018-5, BAS EN 13018-6, BAS EN 13018-7, BAS EN 13018-8, BAS EN 13018-20, BAS EN 13018-21.

Davor Popić dipl.ing.građ.

Jelena Radić Kustura

dipl.ing.građ.

Tomislav Marić dipl.ing.građ.

 

7               

“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

6/18

provođenje radnji izdavanja certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:

-     cement, BAS EN 197-1:2013, BAS EN 197-2:2015, BAS EN 14216:2016, BAS CEN/TR 14245:2015, BAS EN 14647:2007, BAS EN 413-1:2013,

-     malter, BAS EN 998-2:2011,

-     beton, BAS EN 206:2014, BAS EN 206-1:2002, BAS EN 206-1/A1:2006, BAS EN 206-1/A2:2007,

-     agregat za beton, BAS EN 12620+A1:2009, BAS EN 13043:2006, BAS EN 13043/Cor1:2006, BAS EN 13242+A1:2009,

-     zidni elementi od kalcijum silikata, BAS EN 771-2+A1:2016.

dr.sc. Amir Džananović dipl.ing.građ.

Marko Tokić dipl.ing.građ.

Nedžad Imamović dipl.ing.arh.

 

8               

“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

7/18

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-     cement, BAS EN 196-1, BAS EN 196-2, BAS EN 196-3+A1, BAS EN 196-5, BAS EN 196-6, BAS EN 196-8, BAS EN 451-1,

-     toplotno izolacioni proizvodi, BAS EN 12667,

-     beton, BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12350-6, BAS EN 12390-7, BAS EN 12350-2, BAS EN 12350-5,

-     agregat za beton, BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-3, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 933-8, BAS EN 1367-2, BAS EN 1744-1+A1,

-     crijep, BAS EN 539-1, BAS EN 539-2, BAS EN 1024, BAS EN 1304,

-     prefabrikovani betonski elementi – jarboli i stubovi, BAS EN 12843.

mr. sci. Asmir Softić dipl.ing.građ.

Hasan Hadžić MA ing.građ.

Zehrina  Begić dipl.ing.tehnol.

Mirnesa Hrnjičić MA dipl.ing.tehnol.

 

9               

Univerzitet u Zenici - Institut 
“Kemal Kapetanović” Zenica, 
ul. Travnička cesta br. 7, 
tel. 032 417 336

1/19

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-     čelik, liveno željezo BAS EN ISO 439, BAS ISO 10700, BAS ISO 671, BAS EN 24943, BAS ISO 10138,

-     metalni materijali BAS EN ISO 6892-1, BAS EN ISO 6892-2, BAS EN ISO 6506-1, BAS EN ISO 6507-1, BAS EN ISO 6508-1, BAS EN ISO 7438,

-     čelici za armiranje i prednapregnuti beton – armaturne šipke, užad i žice BAS EN ISO 15630-1 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-1 (tč. 6.7)

-     čelici za armiranje i prednapregnuti beton – zavarene mreže BAS EN ISO 15630-2 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 6), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 7),

-     zavareni spojevi metalnih materijala BAS EN ISO 4136, BAS EN ISO 5173.

Branka Muminović dipl.ing.met.

Murisa Mucić dipl.ing.met.

 

10            

PRO-MOST d.o.o. Mostar

ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,

tel. 036 334 188

2/19

donošenje tehničkih odobrenja za područje proizvoda: Nosivi materijali i komponente, za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:

-     proizvodi od konstrukcijskog drveta i pomoćni dijelovi,

-     cement, građevinska vapna i druga hidraulička veziva,

-     čelik za armiranje i prednapinjanje betona,

-     konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni dijelovi,

-     proizvodi srodni betonu, malteru i malteru za injektiranje,

-     konstrukcijski ležajevi,

-     proizvodi od prefabrikovanog betona,

-     sklopovi prefabrokovanih stubišta,

-     lagane spregnute grede i stupovi na osnovi drveta,

-     sklopovi za naknadno napinjanje prednapregnutih konstrukcija,

-     ankeri.

Monika Ivanković dipl.ing.građ.

 

11            

PRO-MOST d.o.o. Mostar

ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,

tel. 036 334 188

3/19

provođenje radnji izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:

-     Konstrukcijski ležajevi – dio 5: Lončasti ležajevi BAS EN 1337-5:2010

Marija Kvesić mag.ing.građ

 

12            

BP INSTITUT d.o.o. Laktaši

ul. Veliko Blaško bb,

051 501 788

4/19

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:

-     beton, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1,

-     kamen i agregat, BAS EN 933-1.

Slaviša Đurić dipl.ing.građ.

 

13            

Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka

ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 92-98

051 348 360

5/19

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:

-     svježi beton, BAS EN 12350-1 , BAS EN 12350-2,

-     očvrsli beton, BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1,

-     asfalt i bitumen, BAS EN 12697-28, BAS EN 12697-2,

-     kamen i agregat, BAS EN 933-1, BAS EN 933-3, BAS EN 933-4.

Duško Hinić dipl.ing.građ.

Dragan Zmijanjac dipl.ing.građ.

Bojan Lemez dipl.ing.građ.

 

14            

Rudarski institut d.d Tuzla

ul. Rudarska br. 72

035 321 800

6/19

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-     beton, BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1, BAS EN 12350-1 , BAS EN 12350-2,

-     opeka, BAS EN 772-16,

-     metalni materijali, BAS EN ISO 6892-1, BAS ISO 7800, BAS ISO 7801,

-     kamen i agregat, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-5, BAS EN 1367-2, BAS ISO 7033, BAS EN 1097-3, BAS EN 1926, BAS EN 13755,

-     akustika, BAS ISO 1996-2.

dr.sc. Eldar Pirić dipl.ing.maš.

mr.sc. Bilal Hodžić dipl.ing.građ.