REGISTAR

ovlaštenih pravnih lica za ocjenjivanje usklađenosti

r/b

Naziv i sjedište
pravnog lica

Redni broj iz evidencije ovlaštenih lica

Poslovi za koje je izdato ovlaštenje

Odgovorne osobe u 
ovlaštenim pravnim licima

1

"GIT" d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

1/13

izdavanje certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje i certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:

-   zidna opeka,

-   betonski blokovi,

-   porasti beton,

-   ekspandirani polistiren,

-   mineralna i kamena vuna

 

prof.dr. Ahmet Imamović, dipl.ing.građ.
mr.sci. Asmir Softić, dipl.ing.građ. i
mr.sci. Amir Džananović, dipl.ing.građ.

2

"IGH" d.o.o. Mostar, 
ul. Bišće Polje bb, Mostar, 
tel. 036 449 880

1/14

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-  beton EN 206-1,

-  agregat za beton EN 12620,

-  ploče sa šupljinama EN 1168,

-  malter za ziđe EN 998-1 i 998-2,

-  zidni elementi EN 771-1, EN 771-3, EN 771-4,

-  bitumenske mješavine EN 13018, EN 12271,

-  agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu, nevezane i hidraulički vezane materijale, željeznički tucanik EN 13043, EN 13055, EN 13450

Davor Popić,

Vinko Šaravanja,

Ivica Knezović,

Darijo Jandrić,

Jelena Radić Kustura,

Tomislav Marić

3

"GIT" d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

2/14

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-    cement BAS EN 196-2, BAS EN 451-1, BAS EN 196-5, BAS EN 196-1, BAS EN 196-6, BAS EN 196-7,

-    toplotno izolacioni proizvodi BAS EN 12667,

-    beton BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12350-6, BAS EN 12390-1, BAS EN 12390-6, BAS EN 12390-7, BAS EN 14488-2, BAS EN 12350-2, BAS EN 12350-5,

-    agregat za beton BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-3, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 933-8, BAS EN 1367-2, BAS EN 1744-1

mr. sci. Asmir Softić dipl.ing.građ.,

Marko Tokić dipl.ing.građ. i

Zehrina  Begić dipl.ing.tehnol.

4

"GIT" d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

3/14

 

provođenje radnji izdavanja certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:

-    cement,

-    malter,

-    beton

-    agregat za beton

 

 

 

prof.dr. Ahmet Imamović dipl.ing.građ. i

mr. sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.

 

5

„Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje - INZIO" d.d. Tuzla
ul. Bosne Srebrene 127

tel. 035 282 144

1/15

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

- svježi beton BAS EN 12350-1, BAS EN 12350-2, BAS EN 12350-6, BAS EN 12350-7,

- očvrsli beton  BAS EN 12390-1, BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3,

- kameni agregat BAS EN 932-1, BAS EN 932-2, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 1097-2,

- emisije iz stacionarnih izvora BAS ISO 7935, BAS EN 14792, BAS EN 15058, BAS EN 12039, BAS EN 14789.

Semir Nakičević dipl.ing.građ.

6

Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 92-98

tel. 051 326 080

2/15

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-   asfalt i bitumen BAS EN 12697-28, BAS EN 12697-2,

-   svježi beton  BAS EN 12350-1, BAS EN 12350-2,

-   očvrsli beton  BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3,

-   kamen i agregat BAS EN 933-1, BAS EN 933-3, BAS EN 933-4

Duško Hinić dipl.ing.građ.,

Dragan Zmijanjac dipl.ing.građ.

Nenad Gaćeša dipl.ing.geol.

7

Univerzitet u Zenici - Metalurški institut 
"Kemal Kapetanović" Zenica, 
ul. Travnička cesta br. 7, 
tel. 032 417 336

3/15

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-  čelik, liveno željezo BAS EN ISO 439, BAS ISO 10700, BAS ISO 671, BAS EN 24943, BAS ISO 10138,

-  metalni materijali BAS EN ISO 6892-1, BAS EN ISO 6892-2, BAS EN ISO 6506-1, BAS EN ISO 6507-1, BAS EN ISO 6508-1, BAS EN ISO 7438,

-  čelici za armiranje i prednapregnuti beton - armaturne šipke, užad i žice BAS EN ISO 15630-1 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-1 (tč. 6.7)

-  čelici za armiranje i prednapregnuti beton - zavarene mreže BAS EN ISO 15630-2 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 6), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 7),

-  zavareni spojevi metalnih materijala BAS EN ISO 4136, BAS EN ISO 5173.

Branka Muminović dipl.ing.met. i 
Kimeta Čaušević dipl.ing.met.

8

Rudarski institut d.d. Tuzla,

ul. Rudarska br. 72,

tel. 035 282 406

4/15

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-     metalni materijali BAS EN ISO 6892-1,

-     agregat BAS EN 933-4,

-     očvrsli beton BAS EN 12390-3,

-     akustika BAS ISO 1996-2.

mr.sc. Bilal Hodžić dipl.ing.građ. i

Zlatko Džambić dipl.ing.rud.

9

SAC TESTING & CONSULTING d.o.o. Sarajevo,

ul. Rajlovac bb,

tel. 033 568 220

1/16

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-    bitumenske smjese BAS EN 12697-1, BAS EN 12697-5 postupak A, BAS EN 12697-6 postupak B, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-27, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-34, BAS EN 12697-36

-    kameni agregat BAS EN 933-1

Edin Spahić dipl.ing.nem.mat.