REGISTAR

ovlaštenih pravnih lica za ocjenjivanje usklađenosti

r/b

Naziv i sjedište
pravnog lica

Redni broj iz evidencije ovlaštenih lica

Poslovi za koje je izdato ovlaštenje

Odgovorne osobe u 
ovlaštenim pravnim licima

1

“IGH” d.o.o. Mostar, 
ul. Bišće Polje bb, Mostar, 
tel. 036 449 880

1/14

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-  beton EN 206-1,

-  agregat za beton EN 12620,

-  ploče sa šupljinama EN 1168,

-  malter za ziđe EN 998-1 i 998-2,

-  zidni elementi EN 771-1, EN 771-3, EN 771-4,

-  bitumenske mješavine EN 13018, EN 12271,

-  agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu, nevezane i hidraulički vezane materijale, željeznički tucanik EN 13043, EN 13055, EN 13450

Davor Popić,

Vinko Šaravanja,

Ivica Knezović,

Darijo Jandrić,

Jelena Radić Kustura,

Tomislav Marić

2

“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

2/14

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-    cement BAS EN 196-2, BAS EN 451-1, BAS EN 196-5, BAS EN 196-1, BAS EN 196-6, BAS EN 196-7,

-    toplotno izolacioni proizvodi BAS EN 12667,

-    beton BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12350-6, BAS EN 12390-1, BAS EN 12390-6, BAS EN 12390-7, BAS EN 14488-2, BAS EN 12350-2, BAS EN 12350-5,

-    agregat za beton BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-3, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 933-8, BAS EN 1367-2, BAS EN 1744-1

mr. sci. Asmir Softić dipl.ing.građ.,

Marko Tokić dipl.ing.građ. i

Zehrina  Begić dipl.ing.tehnol.

3

“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

3/14

 

provođenje radnji izdavanja certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:

-    cement,

-    malter,

-    beton

-    agregat za beton

 

 

dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.

Nedžad Imamović dipl.ing.arh.

Marko Tokić dipl.ing.građ.

 4

„Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje - INZIO“ d.d. Tuzla
ul. Bosne Srebrene 127

tel. 035 282 144

1/15

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

- svježi beton BAS EN 12350-1, BAS EN 12350-2, BAS EN 12350-6, BAS EN 12350-7,

- očvrsli beton  BAS EN 12390-1, BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3,

- kameni agregat BAS EN 932-1, BAS EN 932-2, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 1097-2,

- emisije iz stacionarnih izvora BAS ISO 7935, BAS EN 14792, BAS EN 15058, BAS EN 12039, BAS EN 14789.

Semir Nakičević dipl.ing.građ.

 5

Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka

ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 92-98

tel. 051 326 080

2/15

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-   asfalt i bitumen BAS EN 12697-28, BAS EN 12697-2,

-   svježi beton  BAS EN 12350-1, BAS EN 12350-2,

-   očvrsli beton  BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3,

-   kamen i agregat BAS EN 933-1, BAS EN 933-3, BAS EN 933-4

Duško Hinić dipl.ing.građ.,

Dragan Zmijanjac dipl.ing.građ.

Nenad Gaćeša dipl.ing.geol.

 6

Univerzitet u Zenici - Metalurški institut 
“Kemal Kapetanović” Zenica, 
ul. Travnička cesta br. 7, 
tel. 032 417 336

3/15

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-  čelik, liveno željezo BAS EN ISO 439, BAS ISO 10700, BAS ISO 671, BAS EN 24943, BAS ISO 10138,

-  metalni materijali BAS EN ISO 6892-1, BAS EN ISO 6892-2, BAS EN ISO 6506-1, BAS EN ISO 6507-1, BAS EN ISO 6508-1, BAS EN ISO 7438,

-  čelici za armiranje i prednapregnuti beton – armaturne šipke, užad i žice BAS EN ISO 15630-1 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-1 (tč. 6.7)

-  čelici za armiranje i prednapregnuti beton – zavarene mreže BAS EN ISO 15630-2 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 6), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 7),

-  zavareni spojevi metalnih materijala BAS EN ISO 4136, BAS EN ISO 5173.

Branka Muminović dipl.ing.met. 
Kimeta Čaušević dipl.ing.met.

 7

Rudarski institut d.d. Tuzla,

ul. Rudarska br. 72,

tel. 035 282 406

4/15

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-     metalni materijali BAS EN ISO 6892-1,

-     agregat BAS EN 933-4,

-     očvrsli beton BAS EN 12390-3,

-     akustika BAS ISO 1996-2.

mr.sc. Bilal Hodžić dipl.ing.građ.

Zlatko Džambić dipl.ing.rud.

8

SAC TESTING & CONSULTING d.o.o. Sarajevo,

ul. Rajlovac bb,

tel. 033 568 220

1/16

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:

-      bitumenske smjese BAS EN 12697-1, BAS EN 12697-5 postupak A, BAS EN 12697-6 postupak B, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-27, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-34, BAS EN 12697-36

-      kameni agregat BAS EN 933-1

Edin Spahić dipl.ing.nem.mat.

9

DTQ d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje br. 7

tel. 033 776 950

1/18

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-   kamen i agregat BAS EN 1097-6:2014, BAS EN 933-1:2012,

-   beton BAS EN 12390-3:2010 + Cor1:2012,

-   asfalt i bitumen BAS EN 12697-1:2013, BAS EN 12697-2:2016, BAS EN 12697-5:2011+Cor1:2013, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2004, BAS EN 12697-13:2002, BAS EN 12697-13:2002/cor, BAS EN 12697-27:2003, BAS EN 12697-29:2003, BAS EN 12697-30:2013, BAS EN 12697-34:2013, BAS EN 12697-36:2004, BAS EN 13398:2011, BAS EN 1426:2016, BAS EN 1427:2016

Šefćet Mulić bach.ing.građ.

Emir Muslić dipl.ing.nem.mat.

10

J.U. Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,

ul. Save Mrkalja br. 16, Banja Luka

tel. 051 244 200

2/18

provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, što podrazumijeva radnje laboratorijskih ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-     cement BAS EN 196-2:2014, BAS EN 196-8:2011,

-     kamen i agregat BAS EN 1367-2:2011, BAS EN 933-1:2012, BAS EN 933-4:2011, BAS EN 933-8:2012, BAS EN 1097-2:2011, BAS EN 1097-3:2007, BAS EN 1097-5:2009, BAS EN 1097-6:2014, BAS EN 1926:2009,

-     beton BAS EN 196-6:2011, BAS EN 196-3+A1:2009, BAS EN 12350-2:2010, BAS EN 12390-2:2010, BAS EN 12390-3:2010, BAS EN 12390-3/Cor1:2012, BAS EN 1015-2:2004, BAS EN 1015-2/A1:2008, BAS EN 1015-7:2004, BAS EN 1015-10/A1:2008, BAS EN 1015-11/2002, BAS EN 1015-11/A1:2008,

-     opeka BAS EN 772-1:2011, BAS EN 772-7:2011, BAS EN 772-16:2012,

-     asfalt i bitumen BAS EN 12697-2+A1:2008, BAS EN 12697-5:2011/Cor1:2013, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2004, BAS EN 12697-36:2004, BAS EN 1427:2008,

-     metali i proizvodi od metala BAS EN ISO 4136:2014, BAS EN ISO 5173:2011, BAS EN ISO 6892-1:2011, BAS EN ISO 3452-1:2014, BAS EN ISO 17640:2012, BAS EN ISO 17639:2014,

-     uzorkovanje građevinskih materijala i proizvoda BAS EN 196-7:2009, BAS EN 12697-27:2003, BAS EN 12350-1:2010, BAS EN 932-1:2002, BAS EN 1015-2:2004, BAS EN 1015-2/A1:2008

Dražen Dujaković master.ing.građ.

Dragan Milosavljević dipl.ing.tehn.

Vukica Stevandić dipl.ing.tehn.

Silvana Radulović dipl.ing.geol.

Milan Jenjić dipl.ing.građ.

Dragan Cigan dipl.ing.građ.

Stanislava Kecman dipl.ing.hem.

Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije

11

“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081

3/18

poslovi izdavanja certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izdavanja certifikata o usklađenosti građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-          zidani elementi: elementi za zidanje od gline, elementi za zidanje od betona, utoklavirani elementi za zidanje od ćelijastog betona BAS EN 771-1:2012, BAS EN 771-1+A1:2016, BAS EN 771-3:2012, BAS EN 771-3+A1:2016, BAS EN 771-4:2012, BAS EN 771-4+A1:2016,

-          toplotno izolacioni proizvodi: mineralna vuna, ekspandirani polistiren (EPS) BAS EN 13162:2013, BAS EN 13162+A1:2016, BAS EN 13163:2013, BAS EN 13163+A1:2016, BAS EN 13499:2007,, BAS EN 13172:2013

dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.

Nedžad Imamović dipl.ing.arh.

Marko Tokić dipl.ing.građ.

12

J.U. Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,

ul. Save Mrkalja br. 16, Banja Luka

tel. 051 244 200

4/18

poslovi izdavanja certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje i izdavanja certifikata o usklađenosti građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:

-          pepeo za beton BAS EN 450-1:2013, BAS EN 450-2:2007,

-          agregat za beton BAS EN 12620+A1:2009,

-          asfalt BAS EN 13108-1:2017, BAS EN 13108-2:2017, BAS EN 13108-3:2017, BAS EN 13108-4:2017, BAS EN 13108-5:2017, BAS EN 13108-6:2017, BAS EN 13108-7:2017, BAS EN 13108-8:2017, BAS EN 13108-9:2017,

-          metali i proizvodi od metala BAS EN 10025-1:2005, BAS EN 10025-2/Cor1:2007, BAS EN 10088-4:2010, BAS EN 10088-5:2010.

Dragan Cigan dipl.ing.građ.

Dragan Milosavljević dipl.ing.tehn.

Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije