REGISTAR

(verzija: 22.2.2018 13:41)

izvođača kojima je dato ovlaštenje

r/b

Naziv i sjedište pravnog lica

Datum izdavanja ovlaštenja

Vrsta stručnih poslova na izgradnji građevina i/ili izvođenju pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru

1

''BBM'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Branislava Đurđeva broj 6, Sarajevo-Centar

15.07.2015.

građenje građevina iz područja niskogradnje i izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-  Područje niskogradnje (transportna infrastruktura):

-  saobraćajnice (autoceste, brze ceste i magistralne ceste)  -   gornji i donji stroj,

-   mostovi,

-   tuneli (izuzev elektro i mašinskog dijela),

-   vijadukti,

-   nadputnjaci,

-   podputnjaci,

-   potporne konstrukcije i

-   propusti,

-   Područje visokogradnje:

-   građevinsko - zanatski radovi.

2

KTM-BRINA d.o.o. Posušje, sa sjedištem u ulici Vinjani bb, Posušje,

30.07.2015.

izvođenje gornjeg stroja cesta kao pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje.

3

GEMAX DOO BEOGRAD,
sa sjedištem u ulici Banjički venac 28b, Beograd, Srbija.

30.07.2015.

izvođenje iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

4

GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., sa sjedištem u ulici Ivana Česmičkog broj 16, Zagreb,

30.07.2015.

građenje građevina iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-   grubi građevinski radovi,

-   građevinsko-zanatski radovi i

-   instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-   mašinskih (KGH),

-   vodovoda i kanalizacije i

-   elektro instalacija jake i slabe struje.

5

''RUD-PROM'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 61, Tuzla,

30.07.2015.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

6

''ŽELJO'' d.o.o. Konjic, sa sjedištem u ulici Željeznička broj 28, Konjic

17.08.2015.

izvođenje gornjeg stroja željezničkih pruga kao pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje.

7

''INTERCLIMA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hifzi Bjelevca broj 11A, Sarajevo - Ilidža

Ovlaštenje izdato 28.08.2015.  i važi do 05.07.2019.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini za područje visokogradnje, uvođenje/postavljanje instalacija:

-     sistema za grijanje,

-     opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

8

UNIGRADNJA d.d. Sarajevo

Ulica Mula Mustafe Bašeskije 10,Sarajevo, Stari Grad

Ovlaštenje važi do 16.08.2019. godine.

izvođenje hidrograđevinskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje, i to:

-       objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode) i

-       objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda i drenažni sistemi.

9

''TRGOŠPED'' d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u ulici Branilaca BB, Kakanj.

Ovlaštenje važi do 29.08.2019. godine.

građenje građevina iz područje niskogradnje,

10

D.o.o. ''RAD PUTEVI'' Bihać, sa sjedištem u ulici M. Š. Kurtćehajića b.b., Bihać,

Ovlaštenje važi do 16.08.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

11

GRUPEX d.d. Velika Kladuša, sa sjedištem u ulici I Muslimanske brigade bb, Velika Kladuša,

Ovlaštenje važi do 29.08.2019. godine

Građenje građevina iz područja niskogradnje:

-         ceste (gornji i donji stroj),

-         unutrašnja i vanjska odvodnja saobraćajnica,

-         mostovi,

-         vijadukti,

-         potporne konstrukcije i

-         propusti.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine (građevinsko-zanatski i hidrograđevinski/hidrotehnički radovi) iz oblasti hidrogradnje:

-         objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-         objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.

12

ENERGOINVEST-DVI, d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zujevinska broj 6, Blažuj, Sarajevo, Iližda,

Ovlaštenje važi do 14.09.2019. godine.

izvođenja/montaža užadi na dalekovode naponskog nivoa 10-400 kV, kao pojedinih specifičnih radova na vodovima za električnu struju i telekomunikacije.

13

''UNIONINVEST'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Grbavička broj 4, Sarajevo, Novo Sarajevo.

Ovlaštenje važi do 10.08.2019. godine.

građenje građevina iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-       građevinsko - zanatski radovi i

-       instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-       mašinskih (KGH),

-       vodovoda i kanalizacije i 

-       elektro instalacija.

14

 ''GEO KONZALTING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Butmirska cesta broj 16, Sarajevo - Ilidža,

Ovlaštenje važi do 13.08.2019. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

15

„MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ul. Tvornička 3
Tel. 033 201 333

produžava se do  07.05.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti energetike, elektrike i elektronike, i to:

-    oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumijeva, uvođenje:  telekomunikacijskih vodova (uređaji i sistemi).

16

„ELCOM" d.o.o. Tuzla
Ul. Stupine B-5
Tel. 035 305 700

07.05.2010.

produžava se do  07.05.2018. godine.

Elektroinstalacije-elektroenergetika i industrijska automatika, koje su segment konačnog proizvoda - sistema za automatsko upravljanje

17

''RUDNICI GIPSA'' Z.D.D., sa sjedištem u ulici 770. Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf,

Ovlaštenje važi do 18.10.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-    ceste (gornji i donji stroj),

-    propusti i

-    potporne konstrukcije.

18

S.C.A.N. d.o.o., sa sjedištem u ulici Buzinski prilaz broj 38, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

Ovlaštenje važi do 28.10.2019. godine.

Izvođenje el., i komunikacijskih radova (slaba struja) kao pojedinih specifičnih radova iz područja plinske i naftne industrije, i to: radovi na izvođenju instalacija i vodova, ugradnje opreme, i postrojenja uključujući prateće  sisteme, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke i komunikacijske opreme.

19

„KLAUS LEHMANN GmbH" d.o.o. Gračanica
Ul. Grabovac bb
Tel. 035 708 702

10.05.2010.

produžava se do  10.05.2018. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, što podrazumjeva,

uvođenje/postavljanje:

-       električnih vodova i opreme.

20

''KALELEKTRIK'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Pašage Gogića bb, Živinice,

Ovlaštenje važi do 18.10.2019. godine.

izvođenje elektroinstalacijskih radova jake struje kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje.

21

„DELING" d.o.o. Tuzla
Ul. Šići bb
Tel. 035 320 100

26.05.2010.

produžava se
do 26.05.2018. godine.

Električne instalacije u elektroenergetici

22

„KOV-GRAD" d.o.o. Bužim
Ul. Mrazovac 236
Tel. 037 420 320

04.06.2010.

produžava se
do 04.06.2018. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-       radovi na izvođenju cesta (gornji i donji stroj),

-       radovi na izvođenju propusta i

-       radovi na izvođenju potpornih konstrukcija.

23

ENERGOINVEST - SUE d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Tvornička broj 3, Sarajevo, Ilidža,

ovlaštenje važi do 23.10.2019. godine.

izvođenje elektroinstalacijskih radova jake i slabe struje kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje.

24

''BOSNA-S Oil & Gas'', sa sjedištem u Libiji, Tripoli, Kvart: Hajj El Wahde el Arebijje (kvart arapskog jedinstva),

ovlaštenje važi do 18.10.2019. godine.

-    rezervoari, cjevovodi, pumpne i mjerne stanice, i sistemi katodne zaštite za transport nafte i gasa (mašinska, elektro i građevinsko-zanatska faza izvođenja), 

-    građenja građevina iz područja nafte i gasa uključujući radove na izvođenju rafinerija za naftu i petrohemijska postrojenja (mašinska, elektro i građevinsko-zanatska faza izvođenja). 

25

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 72, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 06.11.2019. godine.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

26

A 3 d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u ulici Fra Didaka Buntića broj 74, Široki Brijeg

Ovlaštenje važi do 28.11.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-    izvođenje građevinsko-zanatskih radova i

-    uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

27

''SACOM'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Luka b.b., Ilijaš,

Ovlaštenje važi do 12.11.2019. godine.

oprema na cesti (horizontalna i vertikalna signalizacija te zaštitne ograde).

28

„ROADING" d.o.o. Gračanica
Ul. Lipa bb
Tel. 035 702 917

09.08.2010.

produžava se
do 09.08.2018. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-       radovi na izvođenju donjeg i gornjeg stroja saobraćajnica,

-       radovi na izvođenju površinske i podzemne odvodnje saobraćajnica.

29

''MIBRAL'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Srebrenička broj 1, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 02.12.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrogradnje, i to:

-         potporne konstrukcije i

-         vanjska vodovodna i kanalizaciona mreža.

30

TING d.o.o., sa sjedištem u ulici Kulina Bana bb, Žepče,

Ovlaštenje važi do 27.11.2019. godine.

izvođenje elektroinstalacija jake i slabe struje kao pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje i energetskih postrojenja.

31

"VIADUKT" d.d. Zagreb
Ul. Kranjčevićeva 2
Tel. 00385 01 3032 700

25.08.2010.

produžava se
do 25.08.2018. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje, (TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA), i to:

-       saobraćajnice (gornji i donji stroj cesta),

-       mostovi,

-       vijadukti,

-       tuneli (izuzev elektro i mašinskog dijela izvođenja),

-       potporne konstrukcije i

-       propusti.

32

''GEOSERVIS'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u II ulica broj 85, Živinice,

Ovlaštenje važi do 01.01.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

33

„CULON" d.o.o Tuzla
Ul. Babice Laude 2
Tel. 035 312 780

31.08.2010.

produžava se
do 31.08.2018. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike i automatike (električne instalacije).

34

„NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Pijačna 70
Tel. 033 661 822

03.09.2010.

produžava se
do 19.11.2018. godine

Izvođenje radova zaštite, konzervacije, i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

35

„TEHNOGRAD" d.o.o. Tuzla
Ul. Turalibegova 48
Tel. 035 251 061

03.09.2010.

produžava se
do 03.09.2018. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-       Područje niskogradnje:

-       inžinjerski objekti na cestama i vodotocima (potporne i obložne konstrukcije),

-       objekti odvodnje i propusta na cestama (rigoli i drenažni sistemi),

-       izvođenje građevinskih radova cjevovoda (vrelovoda, vodovoda, kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih i tehnoloških voda, šljakovoda te plinovoda).

-       Područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-       grubi građevinski i građevinsko zanatski radovi i

-       radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija ViK.

36

''TEKTON'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 39, Banja Luka,

Ovlaštenje važi do 02.01.2020. godine.

izvođenje iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-       izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine i

-       izvođenje elektroinstalacija jake struje kao pojedinih specifičnih radova.

37

"KARST" d.o.o. Zagreb,
ul. Nikole Pavića 11
Tel: 00385 01 3879 144

05.10.2010.

produžava se
do 05.10.2018. godine.

Izvođenje geotehničkih konstrukcija, geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i specifičnih geotehničkih zahvata (geotehnička sidra, injektiranje).

38

„FUEL BOSS" d.o.o. Zenica,
ul. Goraždanska 8
Tel: 032 440 550

11.10.2010.

produžava se
do 11.10.2018. godine.

Obavljanje djelatnosti građenja - izvođenja radova iz oblasti mašinstva: oblast plinske instalacije i rezervoari (tlačna oprema)

39

IOG d.o.o., sa sjedištem u ulici Dr. Silve Rizvabegović B2, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 08.02.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje, i to: gornji stroj (željezničkih pruga, industrijskih kolosjeka, tramvajskih pruga i kranskih staza).

40

„ALMY-TRANSPORT" d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Bistua Nuova do broja 17, Zenica,
tel: 032 446 041

04.11.2010.

produžava se
do 04.11.2018. godine.

radovi na izvođenju gornjeg stroja autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

41

„NEIMARI" d.o.o. Sarajevo
Pijačna 70,
tel. 033 661 822

09.11.2010.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, visokogradnja i to: zemljani radovi, izgradnja potpornih zidova i zanatski radovi

42

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., sa sjedištem u ulici Velimira Škorpika broj 28, Grad Zagreb, Republika Hrvatska,

Ovlaštenje važi do 26.03.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje oblast mašinstvo, i to:

-       cjevovodi za tečnosti, plinove i

-       rezervoari.

43

D.O.O. ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import Mostar,sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 09.04.2020. godine.

izvođenje građevinskih radova kao pojedinih dijelova građevine i to za kantonalne i regionalne centre za postupanje sa otpadom.

44

GEOCON d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Međugorju bb, Čitluk,

Ovlaštenje važi do 21.04.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

45

GIP KONSTRUKTOR DOO BEOGRAD, sa sjedištem u ulici Lomina broj 5, Beograd-Savski Venac, Republika Srbija,

Ovlaštenje važi do 11.04.2020. godine.

izvođenje gornjeg stroja željezničkih pruga kao pojedinih specifičnih radova na građevini, iz područja niskogradnje.

46

''BALEGEM'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem u ulici 6. Bataljona bb, Gradačac,

Ovlaštenje važi do 10.04.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-      pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta izuzev miniranja stijena),

-       donji stroj cesta,

-       unutrašnja i vanjska odvodnja,

-       potporne konstrukcije i propusti i

-       oprema na cesti.

47

elektrika S d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Kovačevac broj 114, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 24.04.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje i elektroenergetike, i to:

-     elektroinstalacijski radovi (jaka struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.

48

''MARUŠIĆ'' d.o.o. Jajce, sa sjedištem u ulici Stjepana Tomaševića bb, Jajce,

Ovlaštenje važi do 19.04.2020. godine.

izvođenje iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

49

''ĆOSIĆPROMEX'' d.o.o. Usora, sa sjedištem u ulici Žabljak bb.,

Ovlaštenje važi do 07.04.2020. godine.

izvođenje građevinsko-zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.

50

''ELNOS BL'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Blagoja Parovića broj 100 E, Banja Luka,

Ovlaštenje važi do 14.04.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine za oblast elektroenergetike, i to:

-     izvođenje elektromontažnih radova (jake i slabe struje) elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja).

51

"BUTMIR" d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta 45
tel. 033 774 150

28.12.2010.

produžava se do 28.12.2018. godine.

 

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-       grubi građevinski,

-       građevinsko zanatski radovi i

-       radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija ViK.

52

''DELTA PETROL'' Kakanj d.o.o., sa sjedištem u ulici Alije Izetbegovića bb Lamela P+4+M, Kakanj,

Ovlaštenje važi do 18.04.2020. godine.

izvođenje mašinskih instalacija kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje (benzinske pumpe), i to: izvođenje instalacija za distribuciju plinovitih goriva distribucijskom mrežom (tečna goriva i TNG).

53

''KORS'' d.o.o. Laktaši, sa sjedištem u ulici Karađorđeva bb, Laktaši.

Ovlaštenje važi do 07.06.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje
(stambene i nestambene građevine), i to:

elektroinstalacijski radovi, što podrazumjeva uvođenje električnih vodova i opreme jake i slabe struje.

54

„GEOSONDA" d.o.o. Zenica
ul. Masarykova br. 66A
tel. 032 243 400

28.12.2010.

produžava se do 28.12.2018. godine.

-  izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i

-  izvođenje specifičnih geotehničkih radova (injektiranje, izrada šipova i sidara)

55

''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce, sa sjedištem u ulici Kralja Tvrtka broj 4, Jajce,

Ovlaštenje važi do 04.06.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrogradnje, i to:

-  niskogradnja (transportna infrastruktura):

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  mostovi,

-  propusti i

-  potporne konstrukcije.

-  hidrogradnja (hidroenergetski objekti):

-           - hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

56

KRIVAJA METALI d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem u ulici Radnička broj 1, Zavidovići,

Ovlaštenje važi do 07.02.2020. godine.

izvođenje čelične konstrukcije kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

57

''ROADING'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem u ulici Sprečanski put bb, Gračanica,

izdato dana 27.06.2016. godine i važi do 25.05.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje, i to:

-     hidrograđevinske radove na izvođenju regulacija vodotoka i to: nasipa, obaloutvrda, uređenih korita vodotoka, odvodnih i obodnih (lateralnih) kanala i

-     radovi na izvođenju vodovoda (vodozahvati, cjevovodi, rezervoari, pumpne i filterske stanice), kanalizacijskih sistema, sistema odvodnje oborinskih voda i drenažnih sistema.

58

"STRABAG" AG Austria
ul. Ortenburgerstr 27
tel. 43 0 4762 620-0

14.01.2011.

produžava se
do 14.01.2019. godine.

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova niskogradnje i visokogradnje ne uključujući faze instalacija

59

''LIV ELEKTRONIK'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 01.07.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-  iskop kanala i bušenje trupa puta.

60

''IZGRADNJA'' d.o.o. Teočak, sa sjedištem u ulici Teočak bb, Teočak,

Ovlaštenje važi do 03.07.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrogradnje, i to:

-   niskogradnja:

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  unutrašnja i vanjska odvodnja voda,

-  potporne i obložne konstrukcije,

-  propusti,

-  mostovi (raspona do 70m),

-  hidrogradnja:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi,

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda i odvodnje oborinskih voda.

61

„ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
ul. 8.aprila bb
tel. 030 543 621

17.02.2011.

produžava se
do 10.06.2019. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, niskogradnja – donji stroj i to: iskopi, transport i izrada nasipa, potporne i obložne konstrukcije uz saobraćajnice, objekti odvodnje saobraćajnice oborinskih i procjednih voda

62

''Sarajevoputevi'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Mustajbega Fadilpašića broj 17, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 04.06.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gornji i donji stroj),

-     unutrašnja i vanjska odvodnja cesta.

63

DZG „GRAĐEVINAR FAJIĆ“ d.o.o.
ul. M.Tita 196, Mostar
tel. 036 555 611

23.02.2011.

produžava se do 23.02.2019. godine.

Izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

64

''OKAC'' d.o.o. Goražde, sa sjedištem u ulici Ferida Dizdarevića bb, Goražde

Ovlaštenje važi do 04.07.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje, i to:

-   hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

65

D.O.O. ''BEHIĆ - SANNY - BOY'' Bihać, sa sjedištem u ulici Orljani bb, Bihać,

Ovlaštenje važi do 30.07.2020. godine.

-        izvođenje gornjeg stroja cesta kao pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje.

66

"Dalekovod" d.d. Zagreb
ul. Marijana Čavića 4
tel. 00385 01 24 59 708

02.03.2011.

produžava se
do 02.03.2019. godine

građenja građevina  iz područja elektroenergetike (elektro i građevinski dio), i to:

-      izgradnja elektroenergetskih objekata u domeni izgradnje prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja).

67

''DEN ALM COMPANY'' d.o.o. Lukavac, sa sjedištem u ulici Branilaca Bosne bb, Lukavac

Ovlaštenje važi do 23.07.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

68

''TZI-INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 28.06.2016. godine i važi do 26.06.2020. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-    građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom),

-    niskogradnje (ceste): odvodnja oborinskih voda - komunalna infrastruktura,

-    hidrogradnje:

-  hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-  objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-  objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-  hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice).

69

''GEOTEHNIKA 94'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Vukovarska broj 26 B, Mostar,

Ovlaštenje važi do 03.09.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

70

''ALMY-TRANSPORT'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Bistua Nuova do broja 17, Zenica

Ovlaštenje važi do 26.08.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju objekata pri regulaciji otvorenih vodotoka.

71

''ANTIKOROZIJA'' d.o.o. Gacko, sa sjedištem u ulici Vrbica bb,

Ovlaštenje važi do 07.04.2020. godine.

izvođenje antikorozivne zaštite kao pojedinih specifičnih radova.

72

''ORMAN'' d.o.o. Kiseljak, sa sjedištem u ulici Žrtava domovinskog rata bb, Kiseljak,

Ovlaštenje važi do 24.09.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

73

''SIKRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Antuna Hangija broj 104, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 22.09.2020. godine.

izvođenje prelaznih dilatacija i ležišta na mostovima kao pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje.

74

''MIBRAL'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Srebrenička
broj 1, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 22.09.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

75

STRABAG AG, sa sjedištem u ulici Ortenburgerstrasse broj 24, Spittal an der Drau, Republika Austrija,

Ovlaštenje važi do 26.10.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje (mostovi i vijadukti).

76

„TEMPO-VRANICA“ d.d. Mostar
ul. Put za Aluminij bb
tel. 036 312 320

19.04.2011.

produžava se do 19.04.2019. godine.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine – radovi iz oblasti niskogradnje i to: donji stroj javnih cesta (iskopi, nasipi, uređenje planuma) i betonski i armiranobetonski radovi u niskogradnji (isključujući tunele i mostove).

77

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 22.09.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, mašinstva, hidrotehnike i građevinarstva (visokogradnje), i to:

-     područje elektroenergetike:

-     izvođenje elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa (TS i DV) do 400 kV,

-     izvođenje sistema katodne zaštite na podzemnim metalnim instalacijama industrijskih objekata i na podzemnim metalnim cjevovodima (sistemi sa nametnutim strujama i sistemi galvanskim anodama),

-     izgradnja energetskih objekata za proizvodnju električne energije (HE, TE, solarne i vjetroelektrane) - elektro i mašinka faza izvođenja,

-     izgradnja TK i SCADA sistema,

-     područje mašinstva:

-     izgradnja procesnih postrojenja i objekata za skladištenje,izgradnja cjevovoda gasovitih i tekućih materija i gasnih mreža,

-     područje hidrotehnike (uključujući sve faze izvođenja):

-     hidroenergetski objekti,

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-     objekti komunalne infrastrukture,

-     hidromelioracioni sistemi,

-     područje građevinarstva (visokogradnja - stambene i nestambene građevine):

-     izvođenje građevinskih radova (konstruktivni elementi),

-     izvođenje elektro instalacija (naponskog nivoa do 35 kV),

-     izvođenje mašinskih (KGH) instalacija

-     uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

78

''TEHNOGRAD - company'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Fra Grge Martića broj 8, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 01.10.2020. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-     područje hidrotehnike:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,

-     izvođenje građevinskih radova cjevovoda (vrelovoda, kanalizacije, vodovoda, industrijskih otpadnih i tehnoloških voda).

-     područje niskogradnje:

-     inženjerski objekti na cestama (propusti, potporne konstrukcije, obložne konstrukcije),

-     vanjska i unutarnja odvodnja cesta,

-     zemljani radovi (iskop, nasipanje, drenažni sistemi),

-     vanjsko uređenje oko objekata,

-     izvođenje građevinskih radova cjevovoda (plinovoda).

-     područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-     građevinsko - zanatski radovi,

-     uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i

-     izvođenje AB silosa putem klizne oplate.

79

''FUEL BOSS'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 80, Zenica

Ovlaštenje važi do 28.11.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-    uvođenje mašinskih (KGH) instalacija.

80

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Blažujski drum bb, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 27.10.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja elektroenergetike, i to:

-    uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka struja).

81

''VEKTOR-INTEGRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Borak broj 2, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 27.11.2020. godine

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

82

''TERMO-BETON'' d.o.o. Breza, sa sjedištem u ulici Potkraj bb, Breza,

Ovlaštenje važi do 27.11.2020. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje, i to:

-     područje hidrotehnike:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

-     područje niskogradnje:

-     donji stroj cesta,

-     potporne i obložne konstrukcije,

-     propusti,

-     mostovi,

-     unutrašnja i vanjska odvodnja cesta.

-     područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-     građevinsko - zanatski radovi.

83

D.o.o. ''DIVEL'' Sanski Most, sa sjedištem u ulici Krkojevci b.b., Krkojevci, Sanski Most,

Ovlaštenje važi do 02.01.2021. godine

Izvođenje gornjeg stroja cesta.

84

„UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo
Ul. Mula Mustafe Bašeskije 10
Tel. 033 253 300

23.05.2011.

produžava se do 23.05.2019. godine.

obavljanje djelatnosti građenja građevina u visokogradnji i izvođenje pojedinih dijelova objekata visokogradnje i niskogradnje, i to:

Područje  niskogradnje:
-       pripremi radovi (zemljani radovi) i
-       radovi na izvođenju mostova.
Područje visokogradnje:
-       pripremi radovi (zemljani radovi),
-       radovi na izvođenju betonske, drvene i montažne konstrukcije,
-       građevisko - zanatski radovi i
-       radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

85

''E+E+E-ENERGY'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Hamida Svrze broj 8, Sarajevo - Stari Grad,

Ovlaštenje važi do 28.12.2020. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-        sistema za grijanje,

-        opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje (KGH).

86

KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. Zagreb, Hrvatska
Ul. Borongajska bb
Tel. 0385 1 23 55 125

24.05.2011.

produžava se do 24.05.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-      radovi na izvođenju električnih instalacija.

87

''ALFA THERM'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 28.12.2020. godine

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova, i to:

-  plinske instalacije i rezervoari (tlačna oprema).

88

GD „BIŠINA" d.o.o. Mostar
Ul. Lacina 29
Tel. 036 552 520

24.05.2011.

produžava se do 24.05.2019. godine.

Obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

89

„ALFA THERM“ d.o.o. Mostar
Ul. Bleiburških žrtava 27 C
Tel. 036 324 868

24.05.2011.

produžava se do 24.05.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, što podrazumjeva, postavljanje instalacija:

-   sistema za grijanje,

-   opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

90

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Slovenija,

Ovlaštenje važi do 01.01.2021. godine

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja, i to:

-  geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i

-  laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

91

ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO, sa sjedištem u ulici Aerodromska broj 7, Kraljevo, Republika Srbija,

Ovlaštenje važi do 21.12.2020. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:

-  elektroinstalacijski/elektromontažni radovi (visoki i srednji napon).

92

''SIKOSAN'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara do broja 11-PZC Stupine, Tuzla

Ovlaštenje važi do 28.12.2020. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:

-  pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi
(iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).

93

FormaPharm Engineering Group d.o.o., sa sjedištem u ulici
Čarli Čaplina broj 36, Beograd, Palilula, Republika Srbija,

Ovlaštenje važi do 07.01.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:

-  elektroinstalacijski radovi jake i slabe struje (elektroenergetika i industrijska automatika).

94

FormaPharm Engineering Group d.o.o., sa sjedištem u ulici
Čarli Čaplina broj 36, Beograd, Palilula, Republika Srbija,

Ovlaštenje važi do 07.01.2021. godine

-  izvođenje pojedinih dijelova građevine (gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove) i

-  pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje
(sistema za grijanje, opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje).

95

HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u ulici Provo b.b., Široki Brijeg

Ovlaštenje važi do 28.12.2020. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike (vjetroelektrane), i to:

-  radovi na izvođenju temeljne konstrukcije.

96

„ORMAN“ d.o.o. Kiseljak

Ul. 8.aprila bb

Tel. 030 543 621

10.06.2011.

produžava se do 10.06.2019. godine

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, i to: donji stroj, gornji stroj i pripremni građevinski radovi za cjevovode

97

''HERC GRADNJA'' d.o.o. Bileća, sa sjedištem u ulici Poparina strana broj 22, Bileća,

Ovlaštenje važi do 27.01.2021. godine

građenje građevina iz područja niskogradnje i izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-   područje niskogradnje, i to:

-        ceste (donji i gornji stroj),

-        mostovi,

-        tuneli (izuzev elektro i mašinskih instalacija),

-        vijadukti,

-        nadputnjaci,

-        podputnjaci,

-        potporne konstrukcije i

-        propusti.

-   područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-   građevinsko - zanatski radovi,

-   uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

98

CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET, (''CENGIZ'' Dioničko društvo za građevinarstvo, industriju i trgovinu),   sa sjedištem u Altunizade Mh. Kisikli Cd.N. 37, Uskudar, Istanbul, Turska,

Ovlaštenje važi do 13.02.2021. godine

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-        ceste,

-        željezničke pruge,

-        mostovi,

-        tuneli - (uključujući elektro i mašinske instalacije),

-        vijadukti,

-        nadputnjaci,

-        podputnjaci

-        potporne konstrukcije i

-        propusti.

99

„MIP" d.o.o. Mostar
ul. Vrapčići bb
tel. 036 557 520

produžava se
do 16.06.2019. godine.

građenje građevina iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-       zemljani radovi,

-       građevinsko-zanatski radovi i

-       instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-       mašinskih (KGH),

-       vodovoda i kanalizacije i 

-       elektro instalacija.

100

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić-Grad, Republika Hrvatska
ul. Etanska cesta 8
tel. 00385 01 2831 600

17.06.2011.

produžava se do 17.06.2019. godine.

  -       zemljani radovi (područje niskogradnje) i

  -       radovi na izvođenju elektroinstalacija jake i slabe struje.

101

PROJECTA d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Blajburških žrtava bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 22.01.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-        elektroinstalacijski radovi (jaka stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme i

-        elektroinstalacijski radovi (slaba stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: sistema tehničke zaštite objekata (dojava i zaštita od požara, video nadzor, protivprovala i kontrola pristupa).

102

STRABAG d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne 7
tel. 033 569 700

04.07.2011.

produžava se do 04.07.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevina, i to: izvođenje armiranobetonskih, betonskih konstrukcija i završnih radova u oblasti visokogradnje i izvođenje gornjeg stroja saobraćajnica u oblasti niskogradnje

103

''DŽENA'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem u ulici Hasana Kikića bb,

Ovlaštenje važi do 14.01.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     radovi na izvođenju: vodovoda (vodozahvati, cjevovodi, rezervoari, pumpne i filterske stanice), kanalizacijskih sistema (odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda), sistema odvodnje oborinskih voda i drenažnih sistema.

104

“SES” d.o.o. Sarajevo
ul. Trg ZAVNOBIH-a 25
tel. 033 766 555

07.07.2011.

produžava se do 07.07.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama, i to: električne instalacije u elektroenergetici (uključivo poslove instaliranja javne rasvjete kao dio električnih instalacija)

105

''ARCUS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Dr. Fetaha Bećirbegovića broj 8e, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 15.03.2021. godine

Izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-        elektroinstalacijski radovi (slaba stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: sistema tehničke zaštite objekata (dojava i zaštita od požara, video nadzor, protivprovala i kontrola pristupa).

106

PROMARK d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Rodoč bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 01.07.2020. godine

izrada i montaža aluminijskih, staklenih, strukturalnih fasada i fasadnih obloga.

107

D.O.O. ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 16.03.2021. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine, iz područja visokogradnje:

-  građevinsko - zanatski radovi.

108

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., sa sjedištem u ulici Etanska cesta broj 8, Ivanić-Grad, Republika Hrvatska,

Ovlaštenje važi do 28.11.2020. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine, iz područja visokogradnje:

-  građevinsko - zanatski radovi.

109

"UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo,
ul. Mula Mustafe Bašeskije 10,
033/253-300

26.07.2011.

produžava se do 26.07.2019. godine.

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika

110

GD ''RAD'' d.d. Konjic, sa sjedištem u ulici IV Muslimanske brigade bb, Konjic,

Ovlaštenje važi do 15.03.2021. godine

-    niskogradnja:

-   ceste (gornji i donji stroj),

-   propusti i

-   mostovi.

-    hidrotehnika:

-   vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

-   vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

111

''HINEL'' d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem u Špionica - Magistralni put bb, Srebrenik,

Ovlaštenje važi do 18.03.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje , i to:

-   elektroinstalacijski radovi (jaka stuja), što podrazumjeva, uvođenje: električnih vodova i opreme.

112

''GRAMAT'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem u Poslovni centar ''Evropa'', ulica Bosanskih kraljeva bb, Gračanica,

Ovlaštenje važi do 16.03.2021. godine

-    niskogradnja: ceste (gornji i donji stroj) i

-    hidrotehnika:

-   hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

113

''CONRAM'' d.o.o. Brčko distrikt, sa sjedištem u ulici Bulevar mira bb, zgrada ''Delta 2'' I sprat, Brčko distrikt,

Ovlaštenje važi do 15.03.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-   elektroinstalacijski radovi (jaka stuja), što podrazumjeva, uvođenje / postavljanje: visokonaponskih instalacija u visokonaponskim elektroenergetskim postrojenjima.

114

''HARYSCO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Bihaćka broj 1, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 16.04.2021. godine

-     objekti pri regulaciji otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljena i objekti zaobalne vode),

-     vodovodni sistemi sa pripadajućim objektima,

-     kanalizacioni sistemi sa pripadajućim objektima,

-     sistemi odvodnje oborinskih voda,

-     drenažni sistemi.

115

STRABAG AG Austria,
Spittal an der Drau,
str. Ortenburgerstr. 27,
+43 04762 6200

29.08.2011.

produžava se do 29.08.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate na području Federacije Bosne i Hercegovine, i to:
- izvođenje električnih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izvođenje instalacija sistema automatskog upravljanja),
- izvođenje mašinskih instalacija na izgradnji cjevovoda, izvođenje KGH instalacija,
- izvođenje građevinskih radova u oblasti hidrotehnike.

116

„HARYSCO" d.o.o. Sarajevo,
ul. Bihaćka br. 1,
033/590-856

01.09.2011.

produžava se do 01.09.2019. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, radovi iz oblasti niskogradnje i to:
- zemljani radovi,
- donji stroj javnih saobraćajnica,
- potporne konstrukcije,
- radovi iz oblasti komunalne hidrotehnike (vodovod i kanalizacija).

117

''CESTOTEHNIK'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Ulici Albina Herljevića broj 5, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 16.03.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike,
i to:

-     niskogradnja:

-        ceste (gornji i donji stroj),

-        propusti i

-        mostovi.

-     hidrotehnika:

-        odvodnja cesta,

-        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

-        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

118

''AREL'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici
Sarajevska broj 133, Zenica,

Ovlaštenje važi do 29.04.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje,
i to:

-   građevinski radovi (izrada i montaža čelične konstrukcije),

-   armirački i limarski radovi.

119

''HiH'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Oslobođenja broj 52, Živinice,

Ovlaštenje važi do 11.05.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-      ceste (gornji i donji stroj),

-      potporne i obložne konstrukcije,

-      propusti.

120

„GLAJZ“ d.o.o. Sarajevo,
ul. 6. marta bb, Hadžići,
+387 33 422 164

26.09.2011.

produžava se do 08.08.2019. godine.

izgradnja gornjeg stroja željezničkih pruga, kranskih staza i tramvajskih pruga

121

''BH Telecom'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Franca Lehara broj 7,

Ovlaštenje važi do 17.05.2021. godine

zemljani radovi, izrada prelaza sa kablovskom kanalizacijom (preko saobraćajnica, riječnih tokova, mostova i vijadukta), izrada okana, potpornih i obložnih  AB zidova, antenskih stubova, objekata za smještaj telekomunikacione opreme i izrada kablovskih galerija.

122

''ROCO-COMMERCE'' d.o.o. LIVNO, sa sjedištem u Podgradina b.b., Livno,

Ovlaštenje važi do 15.05.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-   niskogradnja: donji stroj cesta,

-   hidrotehnika - objekti komunalne infrastrukture (izuzev elektro i mašinskih radova):

-  vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno - fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.

123

„MRKONJIĆPUTEVI" AD
Mrkonjić Grad, ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 010

03.10.2011.

produžava se do 29.08.2019. godine.

radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraćajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija

124

„MG MIND“ d.o.o.
Mrkonjić Grad,
ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 090

03.10.2011.

produžava se do 29.08.2019. godine.

radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraćajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija

125

„KONSTRUKCIJE" d.o.o.
 Mostar, ul. Kočine 198,
+ 387 36 57 41 11

03.10.2011.

produžava se do 22.08.2019. godine.

radovi iz oblasti visogradnje, i to: armirano betonske konstrukcije, čelične konstrukcije, zidarsko-zanatski radovi i PVC stolarija i ALU bravarija

126

„ELKO - MARIĆ " d.o.o.
Mostar, ul. Zalik br. 12,
+387 36 558 080

03.10.2011.

produžava se
do 30.08.2018. godine.

izvođenje elektroinstalacionih radova u elektroenergetici

127

»GRAKOP« d.o.o.
Kiseljak,  Gromiljak bb,
+387 (0)30 872 219

03.10.2011.

produžava se
do 24.12.2018. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine u niskogradnji, i to: gornji stroj saobraćajnice – nevezani nosivi slojevi i izvođenje asfalterskih radova, potporne i obložne konstrukcije uz saobraćajnice i objekti odvodnje saobraćajnice: oborinske i procjedne vode

128

»KONČAR-INEM« d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22,
+385 01 365 5900

10.10.2011.

produžava se do 16.09.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to: instaliranje sistema za automatsko upravljanje u idustrijskim građevinama, izrada kontrolnih sistema za industrijske procese, izvođenje niskonaponskih instalacija (zračne i podzemne) javnog osvjetljenja i kontrole saobraćaja (sve za naponske nivoe do 35 kV) i  izvođenje instalacija komunikacija (komunikacijski sistemi za zgrade i industriju, instalacije za računalne mreže, infrastrukturne instalacije za komunikacije uključivo i pripadajući kabelski ili zračni razvod)

129

TRGOŠPED d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u ulici Branilaca bb., Kakanj,

Ovlaštenje važi do 06.04.2021. godine.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-     građevinsko zanatski radovi.

130

»CONRAM« d.o.o.
Brčko, Gornji Rahić bb,
+ 387 49 514 010

25.10.2011.

produžava se do 16.09.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje električnih instalacija sistema u niskonaponskim i srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima, izvođenje električnih instalacija u idustrijskim građevinama, izvođenje električnih instalacija javnog osvjetljenja i izvođenje električnih instalacija u objektima visokogradnje

131

»IN« d.o.o. Sarajevo,
ul. Radićeva 14,
+ 387 33 205 463

25.10.2011.

izvođenje pojedinih radova na građevinama, i to: oblast visokogradnje (izrada i rekonstrukcija glavne nosive konstrukcije) i oblast niskogradnje (izvođenje i rekonstrukcija objekata na saobraćajnicama, površinska odvodnja i izrada multibarijerne zaštite na sanitarnim deponijama)

132

D.O.O. ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 30.04.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

133

PROMARK d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Rodoč bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 17.6.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje,  i to:

-   područje niskogradnje: 

-     propusti i

-     odvodnja cesta.

-   područje hidrogradnje/hidrotehnike: 

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

-   područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-     pripremni i građevinsko - zanatski radovi i

-     uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

134

''GRAĐ-PROMET'' d.o.o. Doboj, sa sjedištem u ulici Svetog Save broj 24, Doboj,

Ovlaštenje važi do 01.05.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine, područje visokogradnje, i to:

-       građevinsko - zanatski radovi.

135

''DŽIM COPMANY'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 61, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 19.06.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje,  ceste (donji stroj).

136

»INTEGRAL INŽINJERING«
A.D. LAKTAŠI,
ulica Omladinska broj 44, Laktaši.

ovlaštenje se produžava do 21.11.2019. godine.

 

 

građenje građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-       područje niskogradnje:

-       ceste (donji i gornji stroj),

-       mostovi,

-       tuneli (uključujući elektro i mašinske instalacije),

-       propusti,

-       vijadukti,

-       potporne konstrukcije,

-       nadputnjaci i

-       podputnjaci.

-       područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-          građevinsko-zanatski radovi i

-          instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-     mašinskih (KGH),

-     vodovoda i kanalizacije i 

-     elektro instalacija.

137

»TEHNOPETROL« d.o.o. Tuzla,
ul. Đorđa Mihajlovića br. 4,
+387 35 363 800

ovlaštenje se produžava do 21.11.2019. godine.

 

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to: izrada i montaža transportnih sistema, izrada i montaža posuda pod pritiskom (izuzev svih vrsta cjevovoda pod pritiskom kao i instalacija koje podliježu protueksplozivnoj zaštiti) i izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.

137A

''PUTEVI'' d.d. Mostar, sa sjedištem u ulici Tekija bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 08.06.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-  područje niskogradnje: ceste.

područje visokogradnje:

- građevinsko - zanatski radovi.

138

AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u ulici Obilazna cesta broj 23, Široki Brijeg,

Ovlaštenje važi do 15.06.2021. godine.

izvođenje elektro instalacija slabe struje kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje.

139

»DTQ« d.o.o. Sarajevo,
ul. Lužansko polje br. 7, Ilidža
+387 33 77 69 50

04.01.2012.

ovlaštenje se produžava do 09.12.2019. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja

140

»CESTA-VARAŽDIN« d.d.,
ul. Međimurska br. 26,
Varaždin, Republika Hrvatska,

04.01.2012.

obavljanje djelatnosti građenja građevina, i to:
- izgradnja objekata niskogradnje,
- održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
(osim cesta i autocesta),
- izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
- izgradnja i održavanje hidrograđevinskih objekata,
- pripremni radovi (rušenje i razbijanje objekata)

141

DALEKOVOD, d.d., sa sjedištem u ulici Marijana Čavića
broj 4, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

Ovlaštenje važi do 08.07.2021. godine.

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike,  i to:

-  izvođenje elektromontažnih radova (jake i slabe struje) elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja).

142

DOO ''REGENERACIJA'' Velika Kladuša, sa sjedištem u ulici Nurije Pozderca bb, Velika Kladuša,

Ovlaštenje važi do 12.06.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine,  i to:

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,

-     uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i

-     odvodnja cesta (unutrašnja i vanjska).

143

KTM-BRINA d.o.o. Posušje, sa sjedištem u Vinjani, Posušje, Vinjani bb,

Ovlaštenje važi do 24.06.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje,  i to:

-     područje niskogradnje: 

-     pripremni radovi,

-     ceste (gornji i donji stroj),

-     vertikalna i hor. signalizacija.

-     područje hidrotehnike: 

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

-     područje visokogradnje, i to:

-     pripremni radovi,

-     građevinsko - zanatski radovi,

-     AB montažne konstrukcije.

144

ŠPIC BETON, d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Pehare broj 72, Zenica,

Ovlaštenje važi do 07.07.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-     područje niskogradnje: 

-  ceste (donji stroj),

-  propusti,

-  potporne konstrukcije.

-     područje hidrogradnje/hidrotehnike: 

-  odvodnja cesta,

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.

145

Bartholet Maschinenbau AG, sa sjedištem u Lochriet, Flums, Švicarska,

Ovlaštenje važi do 04.08.2021. godine

izvođenje žičara, uspinjača, skijaških žičara i vučnica (mašinske instalacije i izvođenje/montaža stubova).

146

''UNIONINVEST INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Srđana Aleksića broj 2, Sarajevo, Novi Grad,

Ovlaštenje važi do 22.06.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje i to uvođenje:

-     mašinskih (KGH instalacija),

-     unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i

-     elektro instalacija.

147

»INTERPROJEKT« d.o.o.
Mostar, ul. Šaćira Palate br. 4
+387 36 555 131

21.03.2012.

produžava se
do 23.07.2018. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

148

''DELING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Šići bb, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 20.08.2021. godine

-        područje elektroenergetike: (DV, TS i elektroenergetski objekti za proizvodnju el.energije male snage), i to: građevinsko - zanatski radovi i elektromontažni radovi jake i slabe struje,

-        područje niskogradnje i visokogradnje, i to: uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme jake i slabe struje, kao pojedinih specifičnih radova. 

149

''ARS INŽENJERING'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Ciglane broj 39, Banja Luka,

Ovlaštenje važi do 22.07.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektroenergetike (el.montažni radovi na elektroenergetskim objektima DV i TS - instalacije jake struje).

150

''EARTH'' d.o.o. export-import Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-1, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 10.08.2021. godine

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

151

HP INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar

Ovlaštenje važi do 29.04.2021. godine

izvođenje građevinskog dijela građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom) kao pojedinih dijelova građevine.

152

RUDARSKI INSTITUT d.d.
Tuzla
ul. Rudarska br. 72
+387 35 281 232

17.04.2012.

produžava se
do 16.03.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

153

»MENADŽER« d.o.o.
Lukavac, ul. Poljice bb
+ 387 35 542 162
+ 387 35 542 413

25.04.2012.

produžava se
do 20.09.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini i to: sanacija i osiguranje kosina/škarpi, izrada gabionskih potpornih konstrukcija i gabionskih madraca, izrada i ugradnja barijera protiv odrona i sniježnih lavina, izrada torkret/mlaznog betona, ugradnja i injektiranje sidara, izrada AB roštilja, hidrosjetva, izrada i ugradnja zaštitnih žičanih ograda i ugradnja protivzvučnih barijera

154

''UNIPROJEKT'' Komerc inžinjering d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Travnička broj 64, Zenica,

Ovlaštenje važi do 03.09.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje i to:

-     građevinsko - zanatski radovi.

155

»IZGRADNJA TOJAGA« d.o.o.
Mostar, ul. Put HUD 29,
+387 36 570 740

25.04.2012.

produžava se
do 03.05.2018. godine.

izvođenje pripremnih radova, izgradnje donjeg stroja cesta i postavljanje opreme na cestama

156

GPI d.o.o., Konjic, sa sjedištem u ulici sarajevska broj 31. Konjic, 

Ovlaštenje važi do 20.08.2021. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:

-        Područje niskogradnje:

-        ceste (donji stroj),

-        potporne i obložne konstrukcije,

-        propusti i mostovi,

-     Područje hidrotehnike:

-     odvodnja cesta,

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.

-         Područje visokogradnje:

-        građevinsko - zanatski radovi.

157

Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o.
Banja Luka, ul. Jug Bogdana bb,
+387 51 326 064

25.05.2012.

produžava se
do 23.04.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

158

''HiH'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Oslobođenja broj 52, Živinice,

Ovlaštenje važi do 14.08.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gornji i donji stroj).

159

''DŽEKOS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ismeta Alajbegovića-Šerbe broj 16, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 24.08.2021. godine

-   građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-        ceste (donji i gornji stroj),

-        mostovi i vijadukti,

-        nadputnjaci i potputnjaci,

-        potporne konstrukcije i propusti,

-        tuneli (uključujući elektro i mašinske instalacije).

-   ostale građevine niskogradnje (cjevovodi i plinovodi), i to:

-        građevinski dio izvođenja.

-   pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike (DV), i to:

-        građevinski dio izvođenja i

-        elektromontažni radovi.

160

''VALTER-ELEKTRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Put Famosa broj 38, Ilidža

Ovlaštenje važi do 20.08.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje , i to:

-   elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.

161

''EURO - ASFALT'' d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Rajlovac bb, Sarajevo - Novi Grad,

Ovlaštenje važi do 14.08.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje i to:

-     građevinsko - zanatski radovi.

162

''ALMY - GRADNJA'' d.o.o.
Zenica, ul.Vrandučka bb - Pečuj,
+387 32 456 073

13.06.2012.

ovlaštenje se produžava do 07.05.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, limarski radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga i hidroizolaterski radovi

163

''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok, sa sjedištem u ulici Magistralni put bb, Klokotnica, Doboj-Istok,

Ovlaštenje važi do 19.06.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gonji i donji stroj).

164

METALING d.o.o. Jajce, sa sjedištem u II Zasjedanje AVNOJA b.b., Jajce,

Ovlaštenje važi do 17.08.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-  radovi na izvođenju metalnih/čeličnih konstrukcija.

165

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 07.09.2021. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

-        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

166

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 07.09.2021. godine

Izvođenje iz područja visokogradnje, i to:

-     građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine i

-     pojedinih specifičnih radova (instalaterskih) na građevini, i to:

-     unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i

-     mašinskih (KGH) instalacija.

167

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 07.09.2021. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gornji i donji stroj).

168

''GeoAVAS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem nam adresi Joze Penave broj 3, Sarajevo - Ilidža

Ovlaštenje važi do 20.03.2021. godine

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

169

''AREL'' d.o.o. Zenica
Sarajevska 133
+387 32 246 629

20.07.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: armirački radovi, radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije i limarski radovi

170

''MEISTER'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem na adresi Treća ulica
broj 13, Živinice

Ovlaštenje važi do 30.09.2021. godine

građenje građevina iz područja visokogradnje, i to:

-        građevinsko - zanatski radovi i

-        instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-   mašinskih (KGH),

-   vodovoda i kanalizacije i 

-   elektro instalacija jake i slabe struje.

171

''MOUNTAIN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Binježevo bb, Sarajevo, Hadžići

Ovlaštenje važi do 10.05.2018. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:

-   mašinski radovi, što podrazumjeva uvođenje/postavljanje instalacija:

-   sistema za grijanje,

-   opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

172

''EKO-EURO TIM'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Krupa na Vrbasu bb, Banja Luka

Ovlaštenje važi do 12.10.2021. godine

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-        hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,

-        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

173

FAIRWIND INSTALLATION LTD, sa sjedištem na adresi CRAVEN HOUSE, 40-44 UXBRIDGE ROAD, LONDON, ENGLESKA W5 2BS

Ovlaštenje važi do 02.10.2021. godine

izvođenje/montaža vjetroturbina (izuzev temeljne konstrukcije i pristupnih cesta).

174

''TEMPO-VRANICA'' d.d.
Mostar, ul. Put za Aluminij bb
+ 387 36 312 320

14.08.2012.

produžava se
do 16.07.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijeova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje građevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne drvene i zidane konstrukcije)

175

''INTER'' d.o.o. Tešanj, sa sjedištem na adresi Ljetinić bb, Tešanj

Ovlaštenje važi do 16.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-        građevinsko - zanatski radovi.

176

''DEELA'' d.o.o. Kakanj,
ul. Karaulsko polje bb
+387 32 774 012

17.08.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, donji stroj saobraćajnica, potporne i obložne konstrukcije i izgradnja mostova

177

PUŠINA d.o.o. Grude, sa sjedištem na adresi Plavilo bb, Drinovci, Grude

Ovlaštenje važi do 30.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-        donji stroj cesta,

-        pripremni radovi,

-        potporne i obložne konstrukcije,

-        odvodnja cesta.

178

''PBP'' d.o.o. Konjic, sa sjedištem na adresi Donje polje do broja 42, Konjic

Ovlaštenje važi do 27.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-        donji stroj cesta,

-        potporne konstrukcije,

-        odvodnja cesta.

179

''GRADNJA'' d.o.o.
Mostar, ul. Opine bb

06.09.2012.

produžava se
do 29.10.2018. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

180

''TED INVEST'' d.o.o.
Sarajevo, ul. Buka br. 3
+387 33 665 205

19.09.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova, i to: iskop kanala i bušenje trupa puta i pruge, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

181

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 28.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevina (građevinskog dijela) deponija i građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).

182

''HANO'' d.o.o. Sarajevo
ul. Kolodvorska br. 12A
+387 0 33 737 330

19.09.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada i montaža aluminijskih, staklenih, strukturalnih fasada i fasadnih obloga kao i aluminijske bravarije

183

''GEOKOP'' d.o.o. Derventa, sa sjedištem na adresi Svetog Save broj 7, Dervetna

Ovlaštenje važi do 27.10.2021. godine

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

184

''VISAK'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Hamida Vuka broj 37D, Mostar

Ovlaštenje važi do 16.11.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

građevinsko - zanatski radovi.

185

KOTO doo, sa sjedištem u ulici Vojvode Stepe broj 466, Beograd - Voždovac, Republika Srbija

Ovlaštenje važi do 25.10.2020. godine

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

186

BS TS d.o.o. Sarajevo,
Branilaca Sarajeva broj 20
+ 387 33 636 786

10.10.2012.

produžava se
do 10.09.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje električnih instalacija (telekomunikacioni uređaji i informacioni sistemi)

187

A 3 d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem na adresi Fra Didaka Buntića broj 74, Široki Brijeg

Ovlaštenje važi do 18.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-   pripremni radovi,

-   građevinski radovi.

188

EURCO d.d., sa sjedištem na adresi Hrvoja Vukčića Hrvatinića broj 87, Vinkovci (Grad Vinkovci), Republika Hrvatska

Ovlaštenje važi do 27.11.2021. godine

-     pripremni radovi na građevini,

-     deponije i građevine i zahvati za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom), - građevinski dio izvođenja i

-     izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-     objekti komunalne infrastrukture: vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata, vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata, sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi.

-     odnosno:

-       građevinsko - zanatski radovi,

-       hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

189

''Integral inženjering'' a.d. Laktaši, sa sjedištem na adresi Omladinska ulica broj 44, Jakupovci, Laktaši

Ovlaštenje važi do 20.11.2021. godine

građenje građevina iz područja hidrotehnike, i to:

-         hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-         objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-         objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-         odnosno:

-    građevinsko-zanatski radovi,

-    radovi na uvođenju hidromašinskih instalacija,

-    radovi na uvođenju elektro instalacija i

-    hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

190

''SELA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Rajlovačka cesta broj 31, Sarajevo, Novi Grad

Ovlaštenje važi do 22.12.2021. godine

građenje/izvođenje iz područja visokogradnje, i to:

-        pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala), kao pojedini specifični radovi i

-        građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine.

190A

SOKOGRADNJA d.o.o. Sarajevo - Novo Sarajevo, ul. Put života br. 2, +387 33 20 66 36

23.10.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na odvodnji donjeg stroja željezničkih pruga i industrijskih kolosjeka

191

''GEO-MARIĆ'' - Mostar, d.o.o., sa sjedištem na adresi
Cim broj 7, Mostar

Ovlaštenje važi do 15.01.2022. godine

-        izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

192

Siemens Wind Power d.o.o.

sa sjedištem na adresi Heinzelova broj 70/a, Grad Zagreb, Republika Hrvatska

Ovlaštenje važi do 15.01.2022. godine

izvođenje/montaža vjetroturbina (izuzev temeljne konstrukcije i pristupnih cesta).

193

''TEMPO-VRANICA'' d.d. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, u ulici Put za Aluminij bb,

17.12.2012

produžava se
do 19.11.2020. godine.

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izgradnja mostova.

194

''TESTINGELEKTRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Mali Kiseljak broj 18, Kiseljak

Ovlaštenje važi do 18.01.2022. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja elektroenergetike (TS) i niskogradnje (javna rasvjeta), i to:

-  uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka struja).

195

DOO ''REGENERACIJA'' Velika Kladuša
ul. Nurije Pozderca bb
+387 37 775 255

19.12.2012.

produžava se
do 29.10.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: montaža cjevovoda za mostovsku odvodnju

196

''RM-LH'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne bb
(Poslovna zona ''Zenica I''), Zenica

Ovlaštenje važi do 22.12.2021. godine

-        mašinski radovi na energetskim postrojenjima i industrijskim cjevovodima,

-        montaža mašinskih metalnih dijelova u energetskim objektima.

197

''ERGAS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Husrefa Redžića broj 10, Sarajevo - Centar

Ovlaštenje važi do 15.01.2022. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje, i to:

-     unutrašnja i vanjska odvodnja (mostova, nadputnjaka, podputnjaka i tunela).

198

''BUJICE'' d.d. Konjic
ul. Stara čaršija bb
+387 36 734 060
+387 61 106 075

31.12.2012.

produžava se
do 23.11.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:  izvođenje donjeg stroja cesta, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje odvodnje na cestama i izvođenje cjevovoda za vodovod i kanalizaciju sa pripadajućim objektima (rezervoari, pumpne stanice, zatvaraćnice)

199

''BUTMIR'' d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta br. 45
+ 387 33 774 150

31.12.2012.

produžava se
do 23.11.2020. godine.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje saobraćajnica, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje propusta i mostova i izvođenje tunela (izuzev elektro i mašinske faze izvođenja)

200

''GRADMONT'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem na adresi Donje Ledenice bb, Gradačac

Ovlaštenje važi do 15.01.2022. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-  radovi na izvođenju prefabrikovanih AB montažnih konstrukcija (uključujući i temeljnu konstrukciju).

201

BRODSKA POSAVINA d.d., sa sjedištem na adresi Šetalište Braće Radić broj 22, Grad Slavonski Brod, Republika Hrvatska

Ovlaštenje važi do 25.12.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-   hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,

-   vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-   vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

202

''EDING TELECOM'' Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ivanjska broj 8, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 22.01.2022. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine (elektroenergetika i telekomunikacije), i to:

- elektromontažnih radova elektroenergetskih objekata (jaka i slaba struja),

- izvođenje radova na visokonaponskim, srednjenaponskim i niskonaponskim transformatorskim stanicama i kablovskim instalacijama nadzemnih (dalekovoda) i podzemnih vodova,

- izvođenje radova na instalacijama jake i slabe struje područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

- izvođenje radova u oblasti telekomunikacija i automatike, (sistema za daljinski nadzor i upravljanje, SCADA sistemi i pripadajući odgovarajući programibilni logički kontroleri), centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima,

- izvođenje radova na optičkim kablovima nadzemnih i podzemih

(UGC, ADSS i OPGW ) na svim naponskim nivoima,

- izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za proizvodnju električne energije (elektroinstalacije jake i slabe struje),

- izvođenje radova na elektroenergetskim objektima svih naponskih nivoa u domenu prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),

- izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za saobraćajnju infrastrukturu (pripadajuće transformatorske stanice i kablovske instalacije za saobraćajnu infrastrukturu),

- izvođenje radova na sistemima zaštite, upravljanja, mjerenje, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije el.energije,

- izvođenje radova na sistemima besprekidnog napajanja za potrebe telekom operatera kao i ostalih kupaca,

- izvođenje radova na električnim instalacijama u industrijskim i energetskim objektima (uključivo i instalacije sistema automatskog upravljanja).

203

''ELING-INŽINJERING'' d.o.o. Teslić, sa sjedištem na adresi Svetog Save broj 87/A, Teslić

Ovlaštenje važi do 18.01.2022. godine

Izvođenje pojedinih specifičnih radova,  i to:

-     elektroinstalacijski radovi (slaba struja), što podrazumijeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.

204

''FUEL BOSS'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Goraždanska broj 80, Zenica

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-    radovi na izvođenje mašinskih metalnih konstrukcija.

205

''EKO TEH'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Reljevska do broja 48, Sarajevo - Novi Grad

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

građevinsko - zanatski radovi.

206

CONING d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Radnička
broj 70 A, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:

-    radovi na izvođenju zvučnih barijera zaštite od buke.

207

''TELINVEST'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ejuba Ademovića broj 4, Sarajevo - Centar

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine.

pripremni radovi, što podrazumijeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).

208

''MIG ELEKTRO''  d.o.o. Mrkonjić Grad, sa sjedištem na adresi Radnička ulica broj 9, Mrkonjić Grad

Ovlaštenje važi do 13.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-  izvođenje elektromontažnih radova (jaka struja) elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja).

209

NEIR, d.o.o., sa sjedištem u ulici Vukovarska broj 148, Split, (Grad Split), Republika Hrvatska,

Ovlaštenje važi do 28.11.2020. godine.

zaštita, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

210

UNIS Telekom d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Dr. Ante Starčevića broj 50, Mostar

Ovlaštenje važi do 15.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-   elektroinstalacijski i Tk radovi (slaba stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.

210A

"AGENCIJA KAMIR" d.o.o.
Široki Brijeg
ul. Obilazna cesta br. 32
+387 39 700 700

24.04.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje elektroinstalacija

211

''ALMY-GRADNJA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Vrandučka bb, Pečuj, Zenica

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  područje niskogradnje: 

-     ceste (donji stroj),

-     propusti,

-     potporne konstrukcije i

-     pripremni radovi.

-  područje hidrotehnike: 

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.

211A

"PROMARK" d.o.o.
Mostar, ul. Rodoč bb
+387 36 350 210

26.04.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- Izvođenje radova iz oblasti niskogradnje na objektima odvodnje i propustima na saobraćajnicama, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi i tesarski radovi,     
- Gradnja cjevovoda za tečnosti, uključujući: međugradske i gradske
cjevovode - vodovode kanalizacijskih sistema,
- Izvođenje radova iz oblasti visokogradnje, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, bravarski radovi, i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije

212

DŽENA d.o.o. Gradačac
ul. Hasana Kikića bb
+387 35 822 100

14.05.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
građevinsko-zanatski: tesarski radovi, krovopokrivački radovi, izolaterski radovi, limarski radovi, podopolagački radovi, keramičarski radovi, i bravarski radovi.
instalaterski: uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.

213

SANTAĆ INŽENJERING d.o.o.
Lukavac, Kralja Tvrtka I bb
+387 35 555 571

15.05.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje mašinskih metalnih dijelova u industriji

214

DŽEKOS d.o.o.
Sarajevo, Ilidža
Ismeta Alajbegovića
Šerbe br. 16
+387 33 766 060

16.05.2013.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje saobraćajnica, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje propusta i mostova i izvođenje tunela (uključujući elektro i mašinsku fazu izvođenja)

215

AME d.o.o. Breza
ul. Branilaca grada bb,
+387 32 783 550

12.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
Izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, i to: izvođenje saobračajnica, izvođenje potpornih konstrukcija, pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta izuzev miniranja stijena), gradnja cjevovoda za tečnosti, uključujući međugradske i gradske cjevovode (vodovode i  kanalizacijske sisteme),
Izvođenje radova iz oblasti visokogradnje, i to: radovi na izvođenju vanjskog uređenja (betonska galanterija).

216

Design & QC d.o.o.
Sarajevo
ul. Marka Marulića br. 2
+387 33 655 531

13.06.2013.

produžava se
do 14.01.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

217

MC - STELLA
Velika Kladuša
ul. Trnovačka br. 10
+387 37 775 180

13.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini (izvođenje električnih instalacija u NN i SN postrojenjima, izvođenje elektro instalacija u visokogradnji i izvođenje elektro instalacija javne rasvjete), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

218

GRADMONT d.o.o.
Gradačac
ul. Donje Ledenice bb,
+378 35 821450

13.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada i montaža prefabrikovanih armiranobetonskih montažnih konstrukcija uključujući i temeljnu konstrukciju

219

DŽIM COMPANY d.o.o.
Tuzla, ul. Rudarska br. 61
+387 35 281 447

26.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje donjeg stroja saobračajnica (iskopi, nasipi i ravnanje tla)

220

GEOTEHNIČKI STUDIO doo
Zagreb, Hrvatska
ul. Nikole Pavića br. 11
+ 385 1 3879 072

27.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehničkih ispitivanja, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

221

TERMOMATIK -
TOPLOTEHNIKA'' d.o.o.
Zenica
ul. Juraja Neidharta br. 42
+387 32 440 341

27.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova iz vatrostalstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: ozid i montaža vatrostalnih obloga

222

DINARIK d.o.o., Široki Brijeg ul. Fra Didaka Buntića br. 74

28.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje mostova i pripremni radovi na gradilištu

223

TEMPO-VRANICA d.d. Mostar
ul. Put za Aluminj bb
+387 36 312 320
+387 36 313 854

29.07.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti hidrotehnike - složene hidrotehničke građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje konstruktivne faze hidrotehničkih građevina

224

VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
ul. Bosne Srebrene bb
(SKPC ''Mejdan'')
+387 35 369 000

31.07.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na izvođenju: industrijskih dimnjaka, montaži čeličnih elemenata u okviru poslova gradnje i sanacije dimnjaka (penjalice, platforme i ostali sastavni elementi industrijskih dimnjaka), montaži i demontaži skela i radnih platformi i radovi na čišćenju parom i pješčanim mlazom

225

Electra d.o.o. Sarajevo
ul. Porodice Ribar br. 43
+387 33 711 870

31.07.2013.

produžava se
do 26.10.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje električnih instalacija (električne instalacije slabe i jake struje, sistemi automatskog upravljanja, centralnog nadzora i upravljanja)

226

GRADNJA KONSTRUKT d.o.o.
Bihać, ul. Bosanskih Šehida bb
+387 37  350 594

OVLAŠTENJE ODUZETO

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: građevinsko - zanatski radovi (tesarski, zidarski, armirački, betonski, armiranobetonski, krovopokrivački, izolaterski, fasaderski, podopolagački i molerski radovi).

227

CONING d.o.o. Sarajevo
ul. Radnička br. 70 A
+387 33 645045

31.07.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na izvođenju: zvučnih barijera, zaštitne ograde, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

228

DRINJAKOVIĆ d.o.o.
Sarajevo,
ul. Urijan Dedina 41
+387 33 635 116

06.08.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje konstruktivne faze tunela (betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda),
- izvođenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi raspona do 20m, propusti i potporne konstrukcije) i
- izvođenje zemljanih radova.

229

TELEFONGRADNJA d.o.o.
Sarajevo, Hadžići, 
ul. Donji Hadžići b.b.
+387 33 423 626

19.08.2013.

produžava se
do 05.04.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje kanala i bušenje trupa puta

230

ENERGOCONTROL
ZEGREB d.o.o.
ul. Kovinska br. 30
Zagreb, Republika Hrvatska
+385 1 34  363 33

29.08.2013.

produžava se
do 05.08.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, i to elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (izvođenje instalacija i vodova, ugradnje opreme i postrojenja uključujući prateće sisteme, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke i komunikacijske opreme) za:
- sisteme upravljanja u trafostanicama, hidroelektranama, termoelektranama i energanama,
- sisteme električnih zaštita u trafostanicama, hidroelektranama, termoelektranama i energanama,
- sisteme uzbude u elektranama i energanama,
- sisteme turbinske regulacije u hidroelektranama,
- sisteme istosmjernog i izmjeničnog napajanja u elektranama,
- sisteme mjerenja i obračunskih mjerenja u elektranama,
- sisteme upravljanja i nadzora rasvjete, grijanja i hlađenja.

231

EARTH d.o.o.
export-import Tuzla,
ul. Mehmedalije Maka Dizdara
Stupine B-1,
+387 35 255 016

08.10.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

232

OKAC d.o.o. Goražde
ul. Zdravstvenih radnika br. 22
+387 38  222 207

09.10.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta - izuzev miniranja stijena),
- donji stroj saobraćajnica.

233

Piro-LMS d.o.o. Tuzla
ul. Rudarska br. 400,
+387 35 281 645

05.11.2013

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje mašinskih metalnih dijelova u industriji

234

VALTER-ELEKTRO d.o.o.
Sarajevo, Ilidža, ul. Tvornička br. 3
+387 33 628 927

05.11.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike (transformatorske stanice, obnovljivi izvori energije i električne instalacije), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

235

DIWANX d.o.o. Sarajevo
Ilidža, ul. Rustempašina br. 1
+387 33 761 365

OVLAŠTENJE ODUZETO

236

SELA d.o.o. Sarajevo
ul. Rajlovačka cesta broj 31
+387 33 776 886

06.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja, i to:
- zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika;
- pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje (propusti i jednostavnije potporne konstrukcije);
- građenja građevina iz oblasti visokogradnje (pripremni radovi na gradilištu, građevinsko-zanatski radovi,  uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije, sistema za grijanje i klimatizaciju -KGH i elektroinstalacija); za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

237

GOŠA MONTAŽA AD
Velika Plana,
ul. 28 Oktobra 65
Republika Srbija
+381 26 321 476

06.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti građevine i mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenja radova u oblasti industrijskih građevina u energetici, plinskoj i naftnoj industriji (konstrukcije, cjevovodi i skladišni terminali)

238

SIMING TRADE d.o.o.
Foča, ul. Branka Radičevića bb
+387 58 220 240

20.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti elektrotehnike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje električnih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa do 35 kV, izvođenje srednjenaponskih trafostanica i niskonaponskih trafostanica, izvođenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije.

239

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Ivanić-Grad, ul. Etanska cesta 8
+385 1 2831 222

20.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini u oblasti elektroenergetike i elektroinstalacija, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje specifičnih radova automatskog upravljanja u industriji nafte i plina,
- izvođenje sistema automatskog upravljanja u industrijskim procesima,
- izvođenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije,
- izvođenje električnih instalacija naponskog nivoa do 35 kV u objektima i van objekata (automatsko upravljanje u industriji, protupožarni sistemi i javna rasvjeta) i
- izvođenje instalacija komunikacija.

240

EKO TEH d.o.o.
Vogošća, ul. Igmanska br. 36
033 580 721

21.01.2014.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje (stambenih i nestambenih građevina), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- radovi na izvođenju: armiračkih, tesarskih, zidarskih, molersko - farbarskih, fasaderskih i izolaterskih radova

241

Ludwig Pfeiffer Hoch und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Kassel, Lilienthalstr. 33
Hessen
Savezna Republika Njemačka
+ 49 561 953 470

23.01.2014.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti hidrotehnike - složenih hidrotehničkih građevina (vodozahvata, transporta, skladištenja i tretmana voda), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje konstruktivne faze,
- izvođenje hidrotehničke faze,
- izvođenje hidromašinske faze i
- izvođenje elektrotehničke faze.

242

ENIT d.o.o. Sarajevo
ul. Tešanjska br. 24a
+387 33 719 255

07.02.2014.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva, uvođenje:
- telekomunikacijskih vodova i
- vodova za računarsko umrežavanje i kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove, ne obuhvata, uvođenje:
- električnih vodova i opreme,
- satelitskih antena,
- sistema rasvjete,
- protivpožarnih alarma,
- protivprovalnih alarma,
- ulične rasvjete i električne signalizacije,
- rasvjete na uzletištima na aerodromima i
- električnih kolektora za solarnu energiju

243

FUEL BOSS d.o.o. Zenica
ul. Goraždanska br. 80
+387 32 200 270

11.02.2014.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na izvođenju mašinskih metalnih konstrukcija

244

SKLADGRADNJA d.o.o.
 Split, ul. Gundulićeva br. 33
Republika Hrvatska
+ 385 21 480 994

11.02.2014.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- oblast 42, grana 42.1, razred 42.11 - prema KD BiH 2010 što podrazumjeva: gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolaze, podvožnjake, propuste i potporne konstrukcije), izuzev gornjeg stroja cesta i
- oblast 42, grana 42.1, razred 42.13 - prema KD BiH 2010 što podrazumjeva: gradnju tunela, izuzev: mostova i elektro i mašinskog dijela izvođenja tunela

245

''ETS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo u ulici Muhameda ef. Pandže br. 67,

24.02.2014

izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje, i to:

-        električnih vodova i opreme,

-        telekomunikacijskih vodova,

-        vodova za računarsko umrežavanje i kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove,

-        satelitskih antena,

-        sistema rasvjete,

-        protivpožarnih alarma,

-        protivprovalnih alarma i

-        električnih kolektora za solarnu energiju,

246

''LIMOPLAST'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem u Gradačcu, u ulici Sarajevska bb,

31.03.2014

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),:

građevinsko zanatski radovi (izuzev instalaterskih radova), i to:

-       bravarski radovi,

-       limarski radovi,

-       ugradnja stolarije,

-       fasaderski radovi od limova i njima srodni radovi.

247

''CLIMA-TRADE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Džemala Bijedića br. 301,

23.04.2014

izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, i to: uvođenje opreme i vodova za ventilaciju i klimatizaciju tunela.

248

''PRIJEDORPUTEVI'' a.d. Prijedor, sa sjedištem u Prijedoru u ulici 27. Juni br. 17,

produžava se do 14.06.2018. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-       saobraćajnice (gornji i donji stroj cesta),

-       mostovi,

-       tuneli (izvođenje konstruktivnog dijela i betoniranje sekundarne obloge te radovi na uvođenju opreme i vodova za ventilaciju i klimatizaciju tunela),

-       vijadukti,

-       potporne konstrukcije i

-       propusti.

249

Društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge ''AGI'' d.o.o. Konjic, sa sjedištem u ulici Živašnica bb do broja 50, Podorašac, Konjic,

16.05.2014.

Područje saobraćajne infrastrukture sa pratećim objektima:

- radovi na izvođenju donjeg stroja cesta,

- radovi na izvođenju inženjerskih objekata na cestama: propusti (prolazi do 5m) i potporne konstrukcije i

- radovi na izvođenju vanjske i unutrašnje odvodnje na cestama.

Područje komunalne hidrotehnike:

- radovi na izvođenju vanjskih vodovodnih i kanalizacionih mreža i

- radovi na uređenju vodotoka.

250

''SINTAL'' DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRADJEVINARSTVU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SARAJEVO,

sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 7b, Sarajevo,

16.05.2014

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

što podrazumijeva

uvođenje/postavljanje instalacija:

-         sistema za grijanje,

-         opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje i

-         plinskih instalacija.

251

PUTOVI d.o.o. GRUDE, sa sjedištem u Ružići b.b., Grude,

produžava se do 27.03.2012. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, što podrazumijeva:

gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolazi, propusti i potporne konstrukcije).

252

TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, sa sjedištem u ulici Plandište broj 14, Sarajevo, Ilidža,

16.05.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

što podrazumijeva

uvođenje/postavljanje instalacija:

-     sistema za grijanje,

-     opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

253

Društvo sa ograničenom odgovornošću za građenje i promet, export-import ''ELEKTROMETAL'' Cazin, sa sjedištem u ulici Lojićka bb, Cazin,

26.05.2014.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje,  i to:

Područje saobraćajne infrastrukture sa pratećim objektima:

-      radovi na izvođenju donjeg stroja cesta,

-      radovi na izvođenju potpornih i obložnih konstrukcija i

-      radovi na izvođenju vanjske i unutrašnje odvodnje na cestama.

Područje komunalne hidrotehnike:

-   radovi na izvođenju cjevovoda za vodovod i kanalizaciju sa pripadajućim objektima i

-   radovi na izvođenju objekata pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova i zaštita okolnog područja od plavljenja, kaskade, poprečne i paralelne građevine u rijekama.

254

''UNIGRADNJA'' d.d. Sarajevo,

04.06.2014

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

što podrazumijeva

uvođenje/postavljanje:

-     električnih vodova i opreme jake i slabe struje naponskog nivoa do 0,4 kV.

255

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''ENTEA'' Sarajevo, sa sjedištem u ulici Rustem Pašina broj 23/II, Sarajevo, Ilidža,

05.06.2014.

građenje građevina

niskogradnje/elektroenergetskih

vodova (dalekovodi),  i to:

-       elektroinstalacioni radovi (postavljanje i mjerenje električnih uzemljivača; ostali električni instalacioni radovi kod montiranja dalekovoda), i

-       radovi na izvođenju temeljne konstrukcije i postavljanje DV stubova, instaliranje dalekovodnih vodiča (faza), zaštitnog užeta te odgovarajućih izolatora na stubovima, instaliranje spojnog ovjesnog i zaštitnog materijala.

256

Društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, promet i export-import ''VEKTOR-INTEGRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Borak br. 2, Sarajevo, Centar,

23.06.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje i visokogradnje, što podrazumjeva:

-      radove na zaštiti od vlage i vode (hidroizolacijski radovi).

257

UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o., sa sjedištem u ulici Oslobodilaca broj 2, Tuzla,

04.08.2014.

građenje građevina, i to: radovi na izvođenju konstrukcija i elektro dijela građevine: elektroenergetskih postrojenja, uređaja i električnih instalacija visokog i niskog napona, OPGW užeta i instalacija u elektroprivredi, energetici, industriji, stambenim i nestambenim građevinama.

258

''EURO - ASFALT'' Društvo za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Rajlovac bb, Sarajevo, Novi Grad,

04.08.2014.

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-            42.11 prema KD BiH 2010,

što podrazumjeva: gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolaze,podvožnjake, propuste i potporne konstrukcije) i

-            42.13 prema KD BiH 2010,

što podrazumjeva: gradnju mostova uključujući vijadukte i gradnju tunela,izuzev: elektro i mašinskog dijela izvođenja tunela.

259

''UNIONINVEST'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Grbavička broj 4, Sarajevo, Novo Sarajevo,

19.08.2014.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje (vodozahvata, transportna, skladištenja i tretmana voda), i to: radovi na izvođenju elektro i hidromašinskih instalacija.

260

''STRABAG'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Zmaja od Bosne broj 7, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 16.03.2021. godine.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

-        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

261

''TRI BEST'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje Banja Luka, sa sjedištem u ulici Ramići bb, Banja Luka,

22.09.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, za područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to: radovi na izvođenju/montaži opreme i postrojenja liftova/električnih dizala.

262

''HIDROGRADNJA'' - DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO, sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19, Sarajevo - Centar,

građenja građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

Područje niskogradnje:

-         ceste (gornj i donji stroj),

-         mostovi,

-         tuneli (izvođenje konstruktivne faze i betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda, te radovi na izvođenju elektro dijela tunela),

-         propusti,

-         vijadukti i

-         potporne konstrukcije.

Područje visokogradnje: (stambene i nestambene građevine):

-       građevinsko - zanatski radovi te

-       instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-       vodovoda i kanalizacije i

-       elektro instalacija.

263

''AKSEMONT'' d.o.o. Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u ulici Srebreničke brigade bb, Srebrenik,

22.09.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: radovi na izvođenju čeličnih elemenata koji su u funkciji industrijskih postrojenja.

264.

''STRABAG'' za građevinske poslove d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne broj 7, Sarajevo, Novo Sarajevo,

22.09.2014

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: radovi na izvođenju donjeg stroja: autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

265

''TOM-CAT''d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Izeta Sarajlića broj 44, Tuzla.

produžava se do 11.09.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-       područje niskogradnje:

-       pripremni i zemljani radovi,

-       donji stroj cesta,

-       drenažni sistemi i

-       potporne konstrukcije.

-       područje visokogradnje:

-          građevinsko-zanatski radovi.

266

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u ulici Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Republika Slovenija,

20.10.2014.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

267.

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u ulici Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Republika Slovenija,

20.10.2014.

izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

268

''ING-GRAD'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Kalinovica 3/IV, Zagreb, Grad Zagreb, Republika Hrvatska,

21.10.2014.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to: radovi na izvođenju konstruktivnog dijela vjetroturbina/vjetroelektrana (temeljna konstrukcija).

269

STEP d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Halilovići broj 2, Sarajevo - Novi Grad,

30.10.2014

izvođenja električnih instalacija iz područja elektroenergetike, automatike i elektronike.

270

''EL-TE 3'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 3,
Sarajevo - Novo Sarajevo,

30.10.2014.

izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme (jake i slabe struje) naponskog nivoa do 0,4 kV.

271

''EL-TE 3'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 3,
Sarajevo - Novo Sarajevo,

10.11.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine), mašinski radovi, što podrazumjeva uvođenje -postavljanje instalacija:

-       sistema za grijanje,

-       opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

272

IGH d.o.o., sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

10.11.2014.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

273

HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u ulici Provo bb., Široki Brijeg,

10.11.2014.

-    građenje građevina iz područja niskogradnje: ceste (gornj i donji stroj), mostovi, propusti, vijadukti i potporne konstrukcije,

-    izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje: radovi na izvođenju konstruktivnog i hidrotehničkog dijela građevine (objekata pri regulacijama otvorenih vodotoka, komunalne infrastrukture i hidromelioracionih sistema) i

-    izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje:
građevinsko - zanatski radovi i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.

274

AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A., sa sjedištem u ulici Ulises 18, Madrid, Španija,

10.11.2014.

građenje građevina iz područja hidrotehnike - složeni hidrotehnički objekti (vodozahvati, transportni objekti, skladištenje i tretman voda), i to izvođenje:

-    hidrograđevinskih radova,

-    konstruktivnih,

-    hidromašinskih i

-    elektro radova.

275

ArcelorMittal d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici u ulici Kralja Tvrtka I br. 17,

27.11.2014.

 

produžava se do 01.10.2018. godine.

-   građenje postrojenja čeličane - oblast proizvodno mašinstvo,

-   izvođenje elektroinstalacionih radova u elektroenergetici.

276

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''MIKAR'' Bijeljina, sa sjedištem u ulici Njegoševa broj 57, Bijeljina,

05.12.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-   radovi na izvođenju antikorozivne zaštite.

277

H.P. INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb., Mostar,

05.12.2014.

građenje građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-    Područje niskogradnje:

-  autoceste, brze ceste i magistralne ceste (gornji i donji stroj),

-  mostovi,

-  tuneli (izvođenje konstruktivne faze i betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda),

-  potporne konstrukcije,

-  propusti,

-  vijadukti i

-  izvođenje elektro radova na gore pobrojanim građevinama.

-   Područje visokogradnje:

-  građevinski i građevinsko zanatski radovi,

-  instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-       vodovoda i kanalizacije,

-       mašinskih (KGH) i

-       elektro instalacija.

278.

HP INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

05.12.2014.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, 
što podrazumjeva:

-   izvođenje vanjskih vodovodnih i kanalizacijskih mreža.

279

''NEIMARI'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, inženjering, izgradnju i promet Sarajevo, sa sjedištem u ulici Pijačna br. 70,

12.01.2015.

zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika.

280

Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge ''G T R'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Kočine bb, Mostar,

12.01.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje,  i to:

-   radovi na izvođenju grubih građevinskih i

-   građevinsko zanatskih radova.

281

ABB d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge, sa sjedištem u ulici grada Vukovara broj 284, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

14.01.2015.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-      elektroinstalacijski i komunikacijski radovi (izvođenje instalacija i vodova, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sisteme, pomoćne uređaje, instalacije  i pripadajuće dijelove elektrotehničke i komunikacijske opreme).

282

''KOMOTIN'' d.o.o.
Ul. Kralja Tvrtka I, broj 4
70101 Jajce

16.02.2015.

izvođenje grubih građevinskih i građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevina visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

283

''ANS DRIVE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Butmirska cesta broj 24, Sarajevo, Ilidža

16.02.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i
nestambene građevine), i to:
-       građevinsko zanatski radovi i
-       radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija ViK.

284

HP INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb,
Mostar,

04.03.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike - objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka, i to:
-       obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

285.

Univerzitet u Tuzli Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, sa sjedištem u ulici Univerzitetska broj 2, Tuzla,

11.03.2015.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

286.

BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H., sa sjedištem u Politische Gemeinde Wien, ulica Warnechestrabe 1-3, 1110 Wien,

30.03.2015.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih šipova, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

287.

''Q inženjering'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Žabljak bb, Usora,

30.03.2015.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje (transportna infrastruktura), i to:

-       propusti,

-       podputnjaci i

-       potporne konstrukcije.

288.

''NEW SANATRON'' d.o.o. inženjering Novi Grad, sa sjedištem u ulici Kulska obala bb, Novi Grad,

30.03.2015.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-       električnih vodova i opreme,

-       telekomunikacijskih vodova,

-       vodova za računarsko umrežavanje i kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove,

-       satelitskih antena,

-       sistema rasvjete,

-       protivpožarnih alarma i

-       protivprovalnih alarma.

289

''AMITEA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće Polje bb (kod Sokare), Mostar,

03.04.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

290

''DOS ELEKTRO'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici 5. Kozarske brigade broj 25, Banja Luka,

03.04.2015

Izvođenje elektroinstalacijskih radova jake struje, kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

291

MGBH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Lužansko polje broj 7, Sarajevo, Ilidža,

10.04.2015

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-       ceste (gornji i donji stroj) uključujući unutrašnju i vanjsku odvodnju voda i

-       manji inžinjerski objekti na cesti:

-       propusti,

-       prolazi,

-       potporne i obložne konstrukcije.

292

COMEL d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avdage Smajlovića broj 37,
Sarajevo - Novo Sarajevo,

10.04.2015

Iizvođenje elektromontažnih radova kao pojedinih dijelova građevine za oblast elektroenergetike, i to:

-      izvođenje elektromontažnih radova elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja)

-      izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje.

293

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Hamdije Ćemerlića br. 2, Novo Sarajevo,

10.04.2015

Izvođenje antikorozivne zaštite građevina niskogradnje i visokogradnje, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

294

PASTOR INŽENJERING d.d., sa sjedištem u ulici Novačka broj 2, Rakitje (Grad Sveta Nedelja), Republika Hrvatska,

10.04.2015.

Izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje (za oblast mašinstva i elektrotehnike), i to:

295

TIKOR d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Mije Keroševića broj 24,

10.04.2015.

Izvođenje antikorozivne zaštite, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

296

''DŽEKOS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ismeta Alajbegovića-Šerbe broj 16, Sarajevo, Ilidža,

24.04.2015.

građenje građevina iz područja visokogradnje, i to:

-       grubi građevinski radovi,

-       građevinsko-zanatski radovi i

-       instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-           mašinskih (KGH),

-           vodovoda i kanalizacije i

-           elektro instalacija.

297

BAUER Mgyarorszag Kft., sa sjedištem u ulici Czuczor utca broj 10, Budimpešta, Mađarska,

24.04.2015.

izvođenje geotehničkih šipova, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

298.

''General Engineering'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Vilsonovo Šetalište broj 6, Sarajevo, Sarajevo-Centar,

24.04.2015.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na elektroenergetskim građevinama, i to:

-      izvođenje električnih instalacija (jake i slabe struje, sistema automatskog upravljanja, centralnog nadzora i upravljanja).

299.

KALIM d.o.o. Tešanj
Ljetinić bb, Tešanj

22.05.2015.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz mašinstva, i to: izvođenje mašinskih metalnih konstrukcija u industriji

301.

''ENERGOTEHNIKA'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za građenje, proizvodnju, projektovanje, tehnička ispitivanja i ekologiju Doboj, sa sjedištem u ulici Nikole Tesle broj 6, Doboj

26.05.2015.

izvođenje pojedinih specifičnih radova i pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:
-       pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.22 - mašinski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva uvođenje/postavljanje instalacija: sistema za grijanje i opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje i
-       pojedinih dijelova građevine, i to: građevinsko-zanatskih radova (armirački, zidarski, tesarski, hidroizolaterski i bravarski radovi)

302.

WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Terezije broj 58, Sarajevo-Centar,

08.06.15

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

303.

ERING d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Partizanska broj 8, Živinice,

08.06.2015

izvođenje elektroinstalacijskih radova kao pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektroenergetike.

304.

''LIVNOPUTOVI'' d.o.o. Livno, sa sjedištem u ulici Gabrijela Jurkića broj 8A, Livno,

08.06.2015

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrogradnje, i to:

-   područje niskogradnje:

-     saobraćajnice (gornji i donji stroj cesta) i

-     propusti.

-     područje hidrogradnje:

-   unutrašnja i vanjska odvodnja saobraćajnica i

-   vanjska kanalizacijska i vodovodna mreža.

305.

''TERMOELEKTRO'' d.o.o. Brčko distrikt, sa sjedištem u ulici Bulevar mira broj 1, Brčko distrikt,

08.06.2015

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini za područje visokogradnje, i to: što podrazumjeva uvođenje/postavljanje instalacija:

-   sistema za grijanje,

-   opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

306.

GP ''ŽGP'' D.D. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Dolina broj 11, Sarajevo, Sarajevo-Centar,

16.06.2015.

građenje građevina iz područja niskogradnje (transportna infrastruktura) i izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-     područje niskogradnje:

-   ceste (gornji i donji stroj),

-   vijadukti,

-   mostovi,

-   nadputnjaci,

-   tuneli (izuzev elektro i  mašinskog dijela izvođenja),

-   podputnjaci,

-   propusti i

-   potporne konstrukcije.

-     područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-       grubi građevinski i

-       građevinsko zanatski radovi.

307.

''BOGER'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Paromlinska broj 34-B8, Sarajevo-Novo Sarajevo,

29.06.2015.

izvođenje radova na zaštiti od vlage i vode (hidroizolacijski radovi) kao pojedini specifični radovi, iz područja visokogradnje.

308.

INŽINERING DASS Ohrid DOO, sa sjedištem u ulici s. Kosel bb, Ohrid, Republika Makedonija,

29.06.2015.

građenje građevina iz područja elektroenergetike (dalekovodi i TS-trafostanice), i to:

-     elektro radovi (elektromontažni) i

-     građevinski radovi.

309.

''ITC'' Zenica d.o.o., sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne bb
(Poduzetnička zona 1), Zenica,

06.07.2015.

građenje građevina iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine),  i to:

-    građevinsko-zanatski radovi i

-    instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-       mašinskih (KGH),

-       vodovoda i kanalizacije i

-       elektro instalacija.

310.

''JATA GROUP'' d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem u ulici Potpeć bb, Srebrenik,

06.07.2015.

građenje građevina iz područja niskogradnje,  i to:

-    ceste (gornji i donji stroj),

-    potporne i obložne konstrukcije i

-    propusti.

311.

''DŽENA'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem u ulici Hasana Kikića bb, Gradačac,

06.07.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-  grubi građevinski i građevinsko - zanatski radovi i

-  radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

312.

''D-Inženjering'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Rajlovac bb, Sarajevo - Novi Grad,

29.10.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: ceste (gornji i donji stroj).