EVIDENCIJA

građevinskih proizvoda koji posjeduju certifikat o usklađenosti

 

 

r.b.

GRAĐEVINSKI PROIZVOD

TIP

PROIZVOĐAČ

CERTIFIKATOR

BR. CERT.

1

PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

28/15

2

PORTLAND CEMENT

CEM I 42,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

29/15

3

PORTLAND – KOMPOZITNI CEMENT

CEM II/B-M (P-S) 32,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

30/15

4

PORTLAND – KOMPOZITNI CEMENT

CEM II/A-M (S-V) 42,5N

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

31/15

5

PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURE

CEM II/A-S 42,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

32/15

6

ZIDARSKI CEMENT

MC5

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

33/15

7

PORTLAND CEMENT

CEM I 42,5R

““CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

36/15

8

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II B-M (S-LL) 32,5N

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

34/15

9

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II B-M (S-LL) 42,5N

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

35/15

10

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II B-M (S-LL) 42,5N

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

38/15

11

PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURE

CEM II A-S 42,5R

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

38/10

12

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

“Holcim” d.o.o. (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

42/15

13

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (S-V) 42,5N

“Holcim” d.o.o. (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

43/15

14

PORTLAND CEMENT SA DODATKOM LETEĆEG PEPELA

CEM II/B-W 42,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

45/15

15

PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

52/15

16

ZIDARSKI CEMENT

MC5 “Lumal”

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

 

“GIT” d.o.o. Tuzla

53/15

17

PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N

“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”

“GIT” d.o.o. Tuzla

51/15

18

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/A-M (V-LL) 42,5N

“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”

“GIT” d.o.o. Tuzla

50/15

19

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (V-LL) 32,5N

“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”

“GIT” d.o.o. Tuzla

49/15

20

BIJELI PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N White

“Holcim (Slovensko) a.s.” (Slovačka)

“GIT” d.o.o. Tuzla

57/15

21

METALURŠKI CEMENT

CEM III/A 42,5N LH

Tvornica “10. Kolovoz” (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/11

22

PORTLAND CEMENT SA KREČNJAKOM

CEM II/B-LL 42,5R - Bijeli

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/11

23

BIJELI PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5R - Bijeli

“CEMEX” Espana S.A. (Španija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

41/15

24

SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLOTE HIDRATACIJE

CEM III/B 32,5N SR-LH

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

27/15

25

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (S-V) 32,5N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/12

26

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (S-V) 42,5N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/12

27

SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINSKE HIDRATACIJE

CEM III/B 32,5N SR-LH

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

54/15

28

PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N

Tvornica cementa Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

46/15

29

PUCOLANSKI CEMENT SA DODATKOM KALCIJSKOG LETEĆEG PEPELA

CEM IV/B-W 32,5N

Tvornica cementa Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

47/15

30

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II-B-M (V-L) 32,5N

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

55/15

31

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II-B-M (V-L) 42,5N

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

56/15

32

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II B-M (LL-V) 42,5N

Salonit Anhovo, Gradbeni materijali d.d. (Slovenija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/15

33

SULFATNOOTPORNI PUCOLANSKI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJE

 

 

CEM IV/B (V) 32,5R SR-LH

Holcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/15

34

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

EPS F60 (fasadni)

“EPS LAŠTRO” d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/15

35

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

EPS F80 (fasadni)

“EPS LAŠTRO” d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/15

36

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Austrotherm EPS AF PLUS

“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/15

37

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Austrotherm EPS AF

“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/15

38

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Austrotherm EPS AF 60

“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/15

39

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Fragmat EPS F Economic

“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

21/15

40

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Fragmat EPS F Super

“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/15

41

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Fragmat EPS F Classic

“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

23/15

42

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

F100

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

24/15

43

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

FF

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

25/15

44

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

FF NEOPOR

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

26/15

45

METALURŠKI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJE

CEM III/A 42,5N LH

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

37/15

46

PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURE

 

 

 

CEM II/B-S 42,5 N

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

39/15

47

SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJE

CEM III/B 32,5N SR LH

“CEMEX” d.d. Tvornica 10. kolovoz (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

40/15

48

ZIDNI ELEMENTI OD PORASTOG BETONA

PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50

“Xella BH” d.o.o. Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

48/15

49

EKPANDIRANI POLISTIREN

Fasadne ploče Demit EPS F Grafit

FRAGMAT IZOLIRKA d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

58/15

50

EKPANDIRANI POLISTIREN

Fasadne ploče EPS F

HALKO d.o.o. Cazin

“GIT” d.o.o. Tuzla

59/15

51

FASADNA STAKLENA MREŽICA

Premium 160 g/m2

Tehnoplast d.o.o. Velika Kladuša

“GIT” d.o.o. Tuzla

60/15

52

FASADNA STAKLENA MREŽICA

Euro 145 g/m2

Tehnoplast d.o.o. Velika Kladuša

“GIT” d.o.o. Tuzla

61/15

53

MALTER ZA ZIDANJE

Tankoslojni mort M10 za zidanje (PorenbetonKleber)

Malter za zidanje (MauerMortel 50)

“W&P BAUMIT” d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

62/15

54

FASADNA STAKLENA MREŽICA

Primafas 160 g/m2

KELTEKS d.o.o. Karlovac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

64/15

55

AGREGAT ZA BETON

Frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/32

Kalvarija Cop d.o.o. Vitez

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/16

56

PORTLAND KOMPOZITNI CEMENT

CEM II/A-M (S-L) 42,5R

LaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/16

57

PORTLAND CEMENT

CEM I 42,5R

LaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/16

58

PORTLAND KOMPOZITNI CEMENT

CEM II/B-M (V-L) 42,5N

LaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/16

59

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/16

60

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Visočka 52, Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

06/16

61

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT

CEM II/B-M(V-L) 32,5 N - FINELUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

09/16

62

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT

CEM II/B-M(V-L) 42,5 N - SUPRALUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/16

63

 

ZIDARSKI CEMENT

 

 

MC 5 - LUMAL

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

11/16

64

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R

Holcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/16

65

TERMOIZOLACIONI MATERIJAL OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA – FASADNE PLOČE

AUSTROTHERM EPS AF EXCLUSIVE

“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

13/16

66

SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJE

CEM III/B 32,5 N SR-LH - SULFALUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/16

67

ELEMENTI ZA ZIDANJE OD GLINE (cetrifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje)

15 proizvoda, prema prilogu certifikata

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa)

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/16

68

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“MM Transport” d.o.o. Odžak, Redže Porobića 150A, Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/16

69

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Poslovna zona 1, Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/16

70

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Lukavac, Magistralni put bb, Lukavac

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/16

71

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo, Safeta Zajke 205, Rajlovac, Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/16

72

Elementi za zidanje od porastog betona I razreda

PP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50

“Xella BH” d.o.o. Tuzla, Nikole Tesle 3, Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/16

73

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

EPS-GF – grafitni stiropor

“ESP LASTRO” d.o.o. Kreševo, Resnik bb, Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

21/16

74

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

EPS F80 (fasadni)

“ESP LASTRO” d.o.o. Kreševo, Resnik bb, Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/16

75

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

“W&P BETON” d.o.o. Blažuj 78, Ilidža, Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/17

76

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT

CEM II/A-M(V-L) 42,5N

Fabrika cementa Lukavac

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/17

77

Fasadna staklena mrežica

PRIMAFAS 145 g/m2

Kelteks d.o.o. Karlovac

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/17

78

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

EPS-F-GOLD

“Banja Komerc Bekament” Banja, Aranđelovac (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/17

79

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

EPS-F

“Banja Komerc Bekament” Banja, Aranđelovac (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/17

80

AGREGAT ZA BETON

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16 mm

“MM Transport” d.o.o. Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

06/17

81

BETON

prema prilogu certifikata

“MM Transport” d.o.o. Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

07/17

82

AGREGAT ZA BETON

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm

“TEKO Mining Lapišnica” d.o.o. Istočni Stari Grad

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/17

83

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT

CEM II/B-S 42,4N Holcim Ekspert cement

“Holcim” d.o.o. Koromačno (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

13/17

84

BETON

prema prilogu certifikata

“VRAN DUKIĆ” d.o.o. Tomislavgrad

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/17

85

BETON

prema prilogu certifikata

“NEXE BETON” d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/17

86

BETON

prema prilogu certifikata

“ALMY” d.o.o. Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/17

87

Fasadna staklena mrežica

117 S (145 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/17

88

Fasadna staklena mrežica

122(160 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/17

89

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F GRAFIT

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/17

90

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F ECONOMIC

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/17

91

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F SUPER

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

21/17

92

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F CLASSIC

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/17

93

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F PROFESSIONAL

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

23/17

94

Fasadna staklena mrežica

FASADNA MREŽICA 4x4 165 g/m2

Yuyao Winter International Trade co. Ltd (Kina)

“GIT” d.o.o. Tuzla

27/17

95

Elementi za zidanje od gline

P elementi za zidanje od gline 1. razreda

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa)

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/18

96

Portland miješani cement

CEM II/B-M(V-L) 32,5 N - FINELUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/18

97

Portland miješani cement

CEM II/B-M(V-L) 42,5 N - SUPRALUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/18

98

Portland cement

CEM I 52,5 N - PREMILUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/18

99

Sulfatnootporni cement niste topline hidratacije

CEM III/B 32,5 N SR-LH SULFALUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/18

100

Zidarski cement

MC 5 - LUMAL

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

06/18

101

Portland cement sa letećim pepelom

CEM II/B-W 42,5 N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

07/18

102

Portland cement

CEM I 52,5 N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

08/18

103

Portland cement sa dodatkom kalcijskog letećeg pepela

CEM IV/B-W 32,5 N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

09/18

104

Beton

prema prilogu certifikata

HERING d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18

105

Beton

prema prilogu certifikata

HERING d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18 rev.2

106

Agregat za beton

Riječni – frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/31,5 mm

PLOSKO d.o.o. Doboj

“GIT” d.o.o. Tuzla

11/18

107

Beton

prema prilogu certifikata

NEXE BETON d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/18

108

Beton

prema prilogu certifikata

MM Transport d.o.o. Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/16 rev.3

109

Beton

prema prilogu certifikata

TBG BH d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

13/18

110

Beton

prema prilogu certifikata

TBG BH d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/18

111

Beton

prema prilogu certifikata

TBG BH d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/18

112

Beton

prema prilogu certifikata

TBG BH d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/18

113

Fasadna staklena mrežica

117 S (145 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/18

114

Fasadna staklena mrežica

122 (160 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/18

115

Fasadna staklena mrežica

122 L (150 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/18

116

Agregat za beton

Dolomit – frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/31,5 mm

Baumit Kamen d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/18

117

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm

“TEKO Mining Lapišnica” d.o.o. Istočni Stari Grad

“GIT” d.o.o. Tuzla

24/18

118

Elementi za zidanje od porobetona

Zidni elementi od porastog betona I. razreda

“THERMO STONE” d.o.o. Novska (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

25/18

119

Portland miješani cement

CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N

SALONIT ANHOVO, GRADBENI MATERIJALI, D.D. Deskle (Slovenija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

26/18

120

Ytong zidni elementi od porastog betona I. razreda

PP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50

“Xella BH” d.o.o. Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

28/18

121

Beton

prema prilogu certifikata

“ALMY” d.o.o. Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/17 rev.2

122

Beton

prema prilogu certifikata

“HERING” d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18 rev.3

123

Beton

prema prilogu certifikata

“HERING” d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18 rev.4

124

Malter za zidanje

MauerMortel 50

Baumit proizvodnja d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

30/18

125

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

“JATA GROUP” d.o.o. Srebrenik

“GIT” d.o.o. Tuzla

31/18

126

Beton

prema prilogu certifikata

“BETON-KOP” d.o.o. Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/16 rev.4

127

Portland cement sa dodatkom krečnjaka

CEM II/A-LL 42,5 R

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

32/18

128

EPS – Ekspandirani polistiren

Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE

“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

33/18

129

EPS – Ekspandirani polistiren

Austrotherm EPS AF

“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

34/18

130

EPS – Ekspandirani polistiren

Austrotherm EPS AF 60

“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

35/18

131

EPS – Ekspandirani polistiren

Austrotherm EPS AF PLUS

“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

36/18

132

Beton

prema prilogu certifikata

“BETON-KOP” d.o.o. Mostar

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/19 Rev.1

133

Cement

CEM II/B-LL 42.5N Holcim Ekspert R

Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7b

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/19

134

Beton

prema prilogu certifikata

“TRANSPORTBETON” d.o.o. Kiseljak

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/19 Rev.1

135

Fasadna mrežica

FASADNA MREŽICA 4x4 165 g/m2

“Yuyao Winter International Trade co.” Ltd (Kina)

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/19

136

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

“JAĆIMOVIĆ” d.o.o. Doboj

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/19

137

EPS – Ekspandirani polistiren

EPS F100

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

06/19

138

EPS – Ekspandirani polistiren

EPS FFi

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

07/19

139

EPS – Ekspandirani polistiren

EPS FF

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

08/19

140

Beton

prema prilogu certifikata

“BETON-KOP” d.o.o. Mostar

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/19 Rev.2

141

Beton

prema prilogu certifikata

 

“NEXE BETON” d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/18 Rev.1

142

Beton

prema prilogu certifikata

“HERING” d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18 Rev.5

143

Lončasti ležajevi

mageba lončasti ležaj tip Reston

PRODUKT BG Inženjering, Batajnica, Beograd (Srbija)

PRO-MOST d.o.o. Mostar

01/2019

144

Cement

Pucolanski cement sa dodatnom kalcijskog letećeg pepela

CEM IV/B-W 42,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/19

145

Cement

Portland cement sa letećim pepelom CEM II/B-W 42,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/19

146

Cement

Portland cement CEM I 52,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/19

147

EPS – ekspandirani polistiren

EPS-F-GOLD

„Banja Komerc Bekament“ d.o.o. Banja Aranđelovac (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/19

148

EPS – ekspandirani polistiren

EPS-F

„Banja Komerc Bekament“ d.o.o. Banja Aranđelovac (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/19

149

EPS – ekspandirani polistiren

EPS F

„HALKO“ d.o.o. Cazin

“GIT” d.o.o. Tuzla

23/19

150

EPS – ekspandirani polistiren

EPS F60

„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

24/19

151

EPS – ekspandirani polistiren

EPS F80

„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

25/19

152

EPS – ekspandirani polistiren

EPS F100

„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

26/19

153

EPS – ekspandirani polistiren

EPS GF

„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

27/19

154

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F GRAFIT

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

28/19

155

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F ECONOMIC

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

29/19

156

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F SUPER

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

 

“GIT” d.o.o. Tuzla

30/19

157

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F CLASSIC

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

31/19

158

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F PROFESSIONAL

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

32/19

159

Zidni elementi od porastog betona 1. razreda

YTONG – zidni elementi od porastog betona 1. razreda

PP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.50; PP 4/0.65; PP 5/0.65

„Xella BH“ d.o.o. Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

33/19

160

Malter

Tankoslojni malter za zidanje YTONG - PEROCOL

Xella Italia S.r.l. Pontenure (PC) (Italija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

34/19

161

Cement

Sulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR-LH

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

35/19

162

Cement

Portland cement CEM I 52,5N

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

36/19

163

Cement

Portland cement CEM I 42,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

37/19

164

Cement

Portland kompozitni cement CEM II/B-M (P-S) 32,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

38/19

165

Cement

Portland kompozitni cement CEM II/A-M (S-V) 42,5N

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

39/19

166

Cement

Portland cement sa dodatkom zgure CEM II/A-S 42,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

40/19

167

Cement

Zidarski cement MC 5

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

41/19

168

Beton

Kao u prilogu certifikata

NEXE BETON d.o.o. Sarajevo, Podružnice Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

42/19

169

Cement

Portland cement CEM I 52,5R

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo, Kaštel Sućurac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

43/19

170

Cement

Portland cement CEM I 42,5R

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

44/19

171

Cement

Miješani portland cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5N

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (HR)

“GIT” d.o.o. Tuzla

45/19

172

Cement

Miješani portland cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5N

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

46/19

173

Cement

Metalurški cement niske topline hidratacije CEM III/A 42,5N LH

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

47/19

174

Cement

Miješani portland cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5N

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo, Kaštel Sućurac (HR)

“GIT” d.o.o. Tuzla

48/19

175

Cement

Portland cement sa dodatkom zgure CEM II/B-S 42,5N

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo, Kaštel Sućurac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

49/19

176

Cement

Sulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR LH

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica 10. Kolovoz, Kaštel Sućurac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

50/19

177

Cement

Bijeli portland cement CEM I 52,5R

CEMEX Espana S.A. Carretera N-III Madrid Valencia, Bunol (Španija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

51/19

178

Beton

Kao u prilogu certifikata

„ALMY“ d.o.o. Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

52/19

179

Beton

Kao u prilogu certifikata

GPD „DRINA“ d.o.o. Goražde

“GIT” d.o.o. Tuzla

53/19

180

Beton

Kao u prilogu certifikata

„TBG BH“ d.o.o. Kakanj, PJ Mostar

“GIT” d.o.o. Tuzla

54/19

181

EPS – ekspandirani polistiren

EKOPOR EPS EF

„IGM“ d.o.o. Visoko

“GIT” d.o.o. Tuzla

56/19

182

EPS – ekspandirani polistiren

EKOPOR EPS F

„IGM“ d.o.o. Visoko

“GIT” d.o.o. Tuzla

57/19

183

Cement

Portland cement CEM I 52,5 N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

58/19

184

Cement

Miješani portland cement CEM II/B-M (V-L) 32,5N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

59/19

185

Cement

Miješani portland cement CEM II/B-M (V-L) 42,5N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

60/19

186

Cement

Sulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR-LH

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

61/19

187

Cement

Zidarski cement MC-5 - LUMAL

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

62/19

188

Cement

Miješani portland cement CEM II/A-M (V-L) 42,5N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

63/19

189

Cement

Miješani portland cement CEM II/B-M (S-V) 42,5N

Holcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/20

190

Cement

Miješani portland cement CEM II/B-S 42,5N

Holcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/20

191

„P“ – Elementi za zidanje od gline 1. razreda

Prema prilogu certifikata

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa)

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/20

192

Beton

Prema prilogu certifikata

„HERING“ d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/20

193

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

“Kalvarija Cop” d.o.o. Vitez

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/20

194

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

„Terakop“ d.o.o. Živinice

“GIT” d.o.o. Tuzla

07/20

195

Beton

Prema prilogu certifikata

„EURO-ASFALT“ d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

08/20

196

Beton

Prema prilogu certifikata

„BETON-KOP“ d.o.o. Mostar

“GIT” d.o.o. Tuzla

09/20

197

Beton

Prema prilogu certifikata

„TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/20

198

Beton

Prema prilogu certifikata

„NEXE BETON“ d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

11/20

199

Beton

Prema prilogu certifikata

„ALMY“ d.o.o. Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/20

200

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

„PLOSKO“ d.o.o. Doboj

“GIT” d.o.o. Tuzla

13/20

201

Beton

Prema prilogu certifikata

„HERING“ d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/20

202

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

„JOP-INVEST“ d.o.o. Stolac

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/20

203

Beton

Prema prilogu certifikata

„NEXE BETON“ d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/20

204

Beton

Prema prilogu certifikata

„TBG BH“ d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/20

205

Beton

Prema prilogu certifikata

„TBG BH“ d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/20

206

Beton

Prema prilogu certifikata

„TBG BH“ d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/20

207

Beton

Prema prilogu certifikata

„TBG BH“ d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/20

208

Cement

Portland cement CEM I 52,5 R

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

21/20

209

Tankoslojni malter za zidanje

Ytong Preocol, Ytong FIX N200

Xella Italia S.r.l.

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/20

210

Cement

CEM III/A 42,5N LH

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo (HR)

“GIT” d.o.o. Tuzla

23/20

211

Cement

Metalurški cement CEM III/A 42,5N 

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

24/20

212

Cement

Sulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR-LH

„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

25/20

213

Cement

Portland cement CEM I 52,5N

„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

26/20

214

Cement

Portland cement CEM I 42,5R

„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)

 

“GIT” d.o.o. Tuzla

27/20

215

Cement

Portland kompozitni cement CEM II/B-M (P-S) 32,5R

„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

28/20

216

Cement

Portland kompozitni cement CEM II/A-M (S-V) 42,5N

„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

29/20

217

Cement

Portland cement sa dodatkom zgure CEM II/A-S 42,5R

„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

30/20

218

Cement

Zidarski cement MC 5

„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

31/20

 

Ažurirano dana 10.7.2020.  godine.