EVIDENCIJA

građevinskih proizvoda koji posjeduju certifikat o usklađenosti

 

 

R/b

GRAĐEVINSKI PROIZVOD

TIP

PROIZVOĐAČ

CERTIFIKATOR

BR. CERT.

 

1.                    

PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

28/15

 

2.                    

PORTLAND CEMENT

CEM I 42,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

29/15

 

3.                    

PORTLAND – KOMPOZITNI CEMENT

CEM II/B-M (P-S) 32,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

30/15

 

4.                    

PORTLAND – KOMPOZITNI CEMENT

CEM II/A-M (S-V) 42,5N

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

31/15

 

5.                    

PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURE

CEM II/A-S 42,5R

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

32/15

 

6.                    

ZIDARSKI CEMENT

MC5

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

33/15

 

7.                    

PORTLAND CEMENT

CEM I 42,5R

““CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

36/15

 

8.                    

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II B-M (S-LL) 32,5N

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

34/15

 

9.                    

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II B-M (S-LL) 42,5N

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

35/15

 

10.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II B-M (S-LL) 42,5N

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

38/15

 

11.                 

PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURE

CEM II A-S 42,5R

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

38/10

 

12.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

“Holcim” d.o.o. (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

42/15

 

13.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (S-V) 42,5N

“Holcim” d.o.o. (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

43/15

 

14.                 

PORTLAND CEMENT SA DODATKOM LETEĆEG PEPELA

CEM II/B-W 42,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

45/15

 

15.                 

PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

52/15

 

16.                 

ZIDARSKI CEMENT

MC5 “Lumal”

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

 

“GIT” d.o.o. Tuzla

53/15

 

17.                 

PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N

“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”

“GIT” d.o.o. Tuzla

51/15

 

18.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/A-M (V-LL) 42,5N

“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”

“GIT” d.o.o. Tuzla

50/15

 

19.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (V-LL) 32,5N

“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”

“GIT” d.o.o. Tuzla

49/15

 

20.                 

BIJELI PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N White

“Holcim (Slovensko) a.s.” (Slovačka)

“GIT” d.o.o. Tuzla

57/15

 

21.                 

METALURŠKI CEMENT

CEM III/A 42,5N LH

Tvornica “10. Kolovoz” (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/11

 

22.                 

PORTLAND CEMENT SA KREČNJAKOM

CEM II/B-LL 42,5R - Bijeli

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/11

 

23.                 

BIJELI PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5R - Bijeli

“CEMEX” Espana S.A. (Španija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

41/15

 

24.                 

SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLOTE HIDRATACIJE

CEM III/B 32,5N SR-LH

“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

27/15

 

25.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (S-V) 32,5N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/12

 

26.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M (S-V) 42,5N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/12

 

27.                 

SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINSKE HIDRATACIJE

CEM III/B 32,5N SR-LH

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

54/15

 

28.                 

PORTLAND CEMENT

CEM I 52,5N

Tvornica cementa Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

46/15

 

29.                 

PUCOLANSKI CEMENT SA DODATKOM KALCIJSKOG LETEĆEG PEPELA

CEM IV/B-W 32,5N

Tvornica cementa Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

47/15

 

30.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II-B-M (V-L) 32,5N

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

55/15

 

31.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II-B-M (V-L) 42,5N

“Fabrika cementa Lukavac” d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

56/15

 

32.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II B-M (LL-V) 42,5N

Salonit Anhovo, Gradbeni materijali d.d. (Slovenija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/15

 

33.                 

SULFATNOOTPORNI PUCOLANSKI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJE

CEM IV/B (V) 32,5R SR-LH

Holcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/15

 

34.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

EPS F60 (fasadni)

“EPS LAŠTRO” d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/15

 

35.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

EPS F80 (fasadni)

“EPS LAŠTRO” d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/15

 

36.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Austrotherm EPS AF PLUS

“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/15

 

37.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Austrotherm EPS AF

“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/15

 

38.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Austrotherm EPS AF 60

“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/15

 

39.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Fragmat EPS F Economic

“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

21/15

 

40.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Fragmat EPS F Super

“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/15

 

41.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Fragmat EPS F Classic

“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

23/15

 

42.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

F100

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

24/15

 

43.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

FF

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

25/15

 

44.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

FF NEOPOR

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

26/15

 

45.                 

METALURŠKI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJE

CEM III/A 42,5N LH

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

37/15

 

46.                 

PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURE

CEM II/B-S 42,5 N

“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

39/15

 

47.                 

SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJE

CEM III/B 32,5N SR LH

“CEMEX” d.d. Tvornica 10. kolovoz (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

40/15

 

48.                 

ZIDNI ELEMENTI OD PORASTOG BETONA

PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50

“Xella BH” d.o.o. Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

48/15

 

49.                 

EKPANDIRANI POLISTIREN

Fasadne ploče Demit EPS F Grafit

FRAGMAT IZOLIRKA d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

58/15

 

50.                 

EKPANDIRANI POLISTIREN

Fasadne ploče EPS F

HALKO d.o.o. Cazin

“GIT” d.o.o. Tuzla

59/15

 

51.                 

FASADNA STAKLENA MREŽICA

Premium 160 g/m2

Tehnoplast d.o.o. Velika Kladuša

“GIT” d.o.o. Tuzla

60/15

 

52.                 

FASADNA STAKLENA MREŽICA

Euro 145 g/m2

Tehnoplast d.o.o. Velika Kladuša

“GIT” d.o.o. Tuzla

61/15

53.                 

MALTER ZA ZIDANJE

Tankoslojni mort M10 za zidanje (PorenbetonKleber)

Malter za zidanje (MauerMortel 50)

“W&P BAUMIT” d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

62/15

54.                 

FASADNA STAKLENA MREŽICA

Primafas 160 g/m2

KELTEKS d.o.o. Karlovac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

64/15

55.                 

AGREGAT ZA BETON

Frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/32

Kalvarija Cop d.o.o. Vitez

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/16

56.                 

PORTLAND KOMPOZITNI CEMENT

CEM II/A-M (S-L) 42,5R

LaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/16

57.                 

PORTLAND CEMENT

CEM I 42,5R

LaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/16

58.                 

PORTLAND KOMPOZITNI CEMENT

CEM II/B-M (V-L) 42,5N

LaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/16

59.                 

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/16

60.                 

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Visočka 52, Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

06/16

61.                 

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT

CEM II/B-M(V-L) 32,5 N - FINELUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

09/16

62.                 

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT

CEM II/B-M(V-L) 42,5 N - SUPRALUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/16

63.                 

ZIDARSKI CEMENT

MC 5 - LUMAL

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

11/16

64.                 

MIJEŠANI PORTLAND CEMENT

CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R

Holcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/16

65.                 

TERMOIZOLACIONI MATERIJAL OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA – FASADNE PLOČE

AUSTROTHERM EPS AF EXCLUSIVE

“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

13/16

66.                 

SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJE

CEM III/B 32,5 N SR-LH - SULFALUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/16

67.                 

ELEMENTI ZA ZIDANJE OD GLINE (cetrifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje)

15 proizvoda, prema prilogu certifikata

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa)

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/16

68.                 

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“MM Transport” d.o.o. Odžak, Redže Porobića 150A, Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/16

69.                 

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Poslovna zona 1, Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/16

70.                 

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Lukavac, Magistralni put bb, Lukavac

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/16

71.                 

BETON

Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo, Safeta Zajke 205, Rajlovac, Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/16

72.                 

Elementi za zidanje od porastog betona I razreda

PP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50

“Xella BH” d.o.o. Tuzla, Nikole Tesle 3, Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/16

73.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

EPS-GF – grafitni stiropor

“ESP LASTRO” d.o.o. Kreševo, Resnik bb, Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

21/16

74.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

EPS F80 (fasadni)

“ESP LASTRO” d.o.o. Kreševo, Resnik bb, Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/16

75.                 

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

“W&P BETON” d.o.o. Blažuj 78, Ilidža, Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/17

76.                 

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT

CEM II/A-M(V-L) 42,5N

Fabrika cementa Lukavac

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/17

77.                 

Fasadna staklena mrežica

PRIMAFAS 145 g/m2

Kelteks d.o.o. Karlovac

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/17

78.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

EPS-F-GOLD

“Banja Komerc Bekament” Banja, Aranđelovac (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/17

79.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

EPS-F

“Banja Komerc Bekament” Banja, Aranđelovac (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/17

80.                 

AGREGAT ZA BETON

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16 mm

“MM Transport” d.o.o. Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

06/17

81.                 

BETON

prema prilogu certifikata

“MM Transport” d.o.o. Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

07/17

82.                 

AGREGAT ZA BETON

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm

“TEKO Mining Lapišnica” d.o.o. Istočni Stari Grad

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/17

83.                 

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT

CEM II/B-S 42,4N Holcim Ekspert cement

“Holcim” d.o.o. Koromačno (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

13/17

84.                 

BETON

prema prilogu certifikata

“VRAN DUKIĆ” d.o.o. Tomislavgrad

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/17

85.                 

BETON

prema prilogu certifikata

“NEXE BETON” d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/17

86.                 

BETON

prema prilogu certifikata

“ALMY” d.o.o. Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/17

87.                 

Fasadna staklena mrežica

117 S (145 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/17

88.                 

Fasadna staklena mrežica

122(160 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/17

89.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F GRAFIT

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/17

90.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F ECONOMIC

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/17

91.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F SUPER

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

21/17

92.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F CLASSIC

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/17

93.                 

Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirena

Fasadne ploče TERRASIT EPS F PROFESSIONAL

TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

23/17

94.                 

Fasadna staklena mrežica

FASADNA MREŽICA 4x4 165 g/m2

Yuyao Winter International Trade co. Ltd (Kina)

“GIT” d.o.o. Tuzla

27/17

95.                 

Elementi za zidanje od gline

P elementi za zidanje od gline 1. razreda

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa)

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/18

96.                 

Portland miješani cement

CEM II/B-M(V-L) 32,5 N - FINELUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/18

97.                 

Portland miješani cement

CEM II/B-M(V-L) 42,5 N - SUPRALUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/18

98.                 

Portland cement

CEM I 52,5 N - PREMILUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/18

99.                 

Sulfatnootporni cement niste topline hidratacije

CEM III/B 32,5 N SR-LH SULFALUK

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/18

100.              

Zidarski cement

MC 5 - LUMAL

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

06/18

101.              

Portland cement sa letećim pepelom

CEM II/B-W 42,5 N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

07/18

102.              

Portland cement

CEM I 52,5 N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

08/18

103.              

Portland cement sa dodatkom kalcijskog letećeg pepela

CEM IV/B-W 32,5 N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

09/18

104.              

Beton

prema prilogu certifikata

HERING d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18

105.              

Beton

prema prilogu certifikata

HERING d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18 rev.2

106.              

Agregat za beton

Riječni – frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/31,5 mm

PLOSKO d.o.o. Doboj

“GIT” d.o.o. Tuzla

11/18

107.              

Beton

prema prilogu certifikata

NEXE BETON d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/18

108.              

Beton

prema prilogu certifikata

MM Transport d.o.o. Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/16 rev.3

109.              

Beton

prema prilogu certifikata

TBG BH d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

13/18

110.              

Beton

prema prilogu certifikata

TBG BH d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/18

111.              

Beton

prema prilogu certifikata

TBG BH d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/18

112.              

Beton

prema prilogu certifikata

TBG BH d.o.o. Kakanj

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/18

113.              

Fasadna staklena mrežica

117 S (145 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/18

114.              

Fasadna staklena mrežica

122 (160 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/18

115.              

Fasadna staklena mrežica

122 L (150 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/18

116.              

Agregat za beton

Dolomit – frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/31,5 mm

Baumit Kamen d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/18

117.              

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm

“TEKO Mining Lapišnica” d.o.o. Istočni Stari Grad

“GIT” d.o.o. Tuzla

24/18

118.              

Elementi za zidanje od porobetona

Zidni elementi od porastog betona I. razreda

“THERMO STONE” d.o.o. Novska (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

25/18

119.              

Portland miješani cement

CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N

SALONIT ANHOVO, GRADBENI MATERIJALI, D.D. Deskle (Slovenija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

26/18

120.              

Ytong zidni elementi od porastog betona I. razreda

PP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50

“Xella BH” d.o.o. Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

28/18

121.              

Beton

prema prilogu certifikata

“ALMY” d.o.o. Zenica

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/17 rev.2

122.              

Beton

prema prilogu certifikata

“HERING” d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18 rev.3

123.              

Beton

prema prilogu certifikata

“HERING” d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18 rev.4

124.              

Malter za zidanje

MauerMortel 50

Baumit proizvodnja d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

30/18

125.              

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

“JATA GROUP” d.o.o. Srebrenik

“GIT” d.o.o. Tuzla

31/18

126.              

Beton

prema prilogu certifikata

“BETON-KOP” d.o.o. Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/16 rev.4

127.              

Portland cement sa dodatkom krečnjaka

CEM II/A-LL 42,5 R

CEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)

“GIT” d.o.o. Tuzla

32/18

128.              

EPS – Ekspandirani polistiren

Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE

“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

33/18

129.              

EPS – Ekspandirani polistiren

Austrotherm EPS AF

“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

34/18

130.              

EPS – Ekspandirani polistiren

Austrotherm EPS AF 60

“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

35/18

131.              

EPS – Ekspandirani polistiren

Austrotherm EPS AF PLUS

“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać

“GIT” d.o.o. Tuzla

36/18

132.              

Beton

prema prilogu certifikata

“BETON-KOP” d.o.o. Mostar

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/19 Rev.1

133.              

Cement

CEM II/B-LL 42.5N Holcim Ekspert R

Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7b

“GIT” d.o.o. Tuzla

02/19

134.              

Beton

prema prilogu certifikata

“TRANSPORTBETON” d.o.o. Kiseljak

“GIT” d.o.o. Tuzla

03/19 Rev.1

135.              

Fasadna mrežica

FASADNA MREŽICA 4x4 165 g/m2

“Yuyao Winter International Trade co.” Ltd (Kina)

“GIT” d.o.o. Tuzla

04/19

136.              

Agregat za beton

Frakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm

“JAĆIMOVIĆ” d.o.o. Doboj

“GIT” d.o.o. Tuzla

05/19

137.              

EPS – Ekspandirani polistiren

EPS F100

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

06/19

138.              

EPS – Ekspandirani polistiren

EPS FFi

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

07/19

139.              

EPS – Ekspandirani polistiren

EPS FF

“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

08/19

140.              

Beton

prema prilogu certifikata

“BETON-KOP” d.o.o. Mostar

“GIT” d.o.o. Tuzla

01/19 Rev.2

141.              

Beton

prema prilogu certifikata

“BETON-KOP” d.o.o. za transport i usluge Odžak

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/16 Rev.5

142.              

Beton

prema prilogu certifikata

“NEXE BETON” d.o.o. Sarajevo

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/18 Rev.1

143.              

Beton

prema prilogu certifikata

“HERING” d.d. Široki Brijeg

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/18 Rev.5

144.              

Fasadna mrežica

FASADNA MREŽICA 117 S (145 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Sjeverna Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

09/19

145.              

Fasadna mrežica

FASADNA MREŽICA 122 (160 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Sjeverna Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

10/19

146.              

Fasadna mrežica

FASADNA MREŽICA 122 L (150 g/m2)

TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Sjeverna Makedonija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

11/19

147.              

Lončasti ležajevi

mageba lončasti ležaj tip Reston

PRODUKT BG Inženjering, Batajnica, Beograd (Srbija)

PRO-MOST d.o.o. Mostar

01/2019

148.              

Cement

Metalurški cement niske topline hidratacije CEM III/A 42,5N LH

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

12/19

149.              

EPS – ekspandirani polistiren

EKOPOR EPS EF

„IGM“ d.o.o. Visoko

“GIT” d.o.o. Tuzla

13/19

150.              

Cement

Metalurški cement CEM III/A 42,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

14/19

151.              

Cement

Sulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR-LH

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

15/19

152.              

Cement

Pucolanski cement sa dodatnom kalcijskog letećeg pepela

CEM IV/B-W 42,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

16/19

153.              

Cement

Portland cement sa letećim pepelom CEM II/B-W 42,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

17/19

154.              

Cement

Portland cement CEM I 52,5N

Tvornica cementa Kakanj d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

18/19

155.              

EPS – ekspandirani polistiren

EPS-F-GOLD

„Banja Komerc Bekament“ d.o.o. Banja Aranđelovac (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

19/19

156.              

EPS – ekspandirani polistiren

EPS-F

„Banja Komerc Bekament“ d.o.o. Banja Aranđelovac (Srbija)

“GIT” d.o.o. Tuzla

20/19

157.              

Cement

Miješani/kompozitni cement CEM V/A (S-V) 32,5N

Fabrika cementa Lukavac d.d.

“GIT” d.o.o. Tuzla

21/19

158.              

EPS – ekspandirani polistiren

EKOPOR EPS F

„IGM“ d.o.o. Visoko

“GIT” d.o.o. Tuzla

22/19

159.              

EPS – ekspandirani polistiren

EPS F

„HALKO“ d.o.o. Cazin

“GIT” d.o.o. Tuzla

23/19

160.              

EPS – ekspandirani polistiren

EPS F60

„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

24/19

161.              

EPS – ekspandirani polistiren

EPS F80

„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

25/19

162.              

EPS – ekspandirani polistiren

EPS F100

„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

26/19

163.              

EPS – ekspandirani polistiren

EPS GF

„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo

“GIT” d.o.o. Tuzla

27/19

164.              

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F GRAFIT

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

28/19

165.              

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F ECONOMIC

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

29/19

166.              

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F SUPER

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

30/19

167.              

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F CLASSIC

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

31/19

168.              

EPS – ekspandirani polistiren

TERRASIT EPS F PROFESSIONAL

„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica

“GIT” d.o.o. Tuzla

32/19

169.              

Zidni elementi od porastog betona 1. razreda

YTONG – zidni elementi od porastog betona 1. razreda

PP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.50; PP 4/0.65; PP 5/0.65

„Xella BH“ d.o.o. Tuzla

“GIT” d.o.o. Tuzla

33/19

 

 

 

 

Ažurirano dana 05.11.2019. godine.