bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Informacija o dodijeljenom ugovoru (NCB) - BEEP-P143580-NCB-53-W-19-FBIH

Objavljeno: 4.10.2019.

Informacija o dodijeljenom ugovoru (NCB)

 
Naziv projekta: Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP)
Država: Bosna i Hercegovina
Broj projekta: P143580
 
Referentni broj ponude/ugovora: BEEP-P143580-NCB-53-W-19-FBIH
Opis ugovora: Izvođenje radova na povećanju energijske efikasnosti – zamjena krova na objektu  JU “Druga osnovna škola” Zavidovići 
 
Trajanje ugovora: 2 mjeseca od datuma uvođenja u posao
Valuta evaluacije: KM
 
Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor
Naziv: Ćosićpromex doo
Adresa: Usora, Bosna i Hercegovina
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 98.925,97 KM (bez PDV-a)
Evaluirana cijena ponude (u valuti evaluacije): 98.925,97 KM (bez PDV-a)
Cijena ugovora (u valuti evaluacije): 115.743,38 KM (sa PDV-om)
 
Evaluirani ponuđač
Naziv: ---
Adresa: ---
Cijena ponude na otvaranju ponuda: ---
Evaluirana cijena ponude (u valuti evaluacije): ---
 
Odbijeni ponuđač
Naziv: ---
Adresa: ---
Cijena ponude na otvaranju ponuda: ---
Razlozi za odbijanje: ---