bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Obavijest - Projekat sanacije šteta nastalih usljed poplava i klizišta - PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE KRITERIJE

Objavljeno: 14.8.2019. Obavijest
 
 
- Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 30/19 od 8.5.2019. godine
 
Na osnovu Javnog poziva i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava   "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 297/2019 od 24.4.2019. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za  dodjelu sredstava za Programe utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za   "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/19) je ocijenila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:
 
 
 
PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE KRITERIJE
R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA  
1 Općina Vogošća sanacija klizišta Svrake IV ne ispunjava opće kriterije
(uvjerenje porezne, dokaz o vlasništvu-identifikacija parcela, opis projekta, fin. plan)
2 Grad Bihać izgradnja privatnog stambenog objekta protivno cilju javnog poziva