bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Obavijest - Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije - PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE KRITERIJE

Objavljeno: 14.8.2019. Obavijest
 
- Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 30/19 od 8.5.2019. godine
 
Na osnovu Javnog poziva i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 296/2019 od 24.4.2019. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za programe utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu,  Federalnom ministarstvu prostornog uređenja “Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” je ocijenila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:
 
PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE KRITERIJE
1 KŠC Travnik nema posjedovnog lista, uvjerenje o plaćenim doprinosima, nije izvršen en. audit
2 Općina Drvar-zgrada općine ima porezna dugovanja
3 Općina Bos. Petrovac - škola en. audit nije izrađen od ovl. osobe
4 Općina Visoko–sportska dvorana nije dostavljen izvještaj o en. auditu – samo certifikat
5 Općina Vitez dvije osnovne škole sufinanciranje en. audita – nije predmet javnog poziva
6 Općina Ključ zgrada općine – ne ispunjava opće kriterije (izjava o ur. ispunjavanju obveza i porezni dug