bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Informacija o dodijeljenom ugovoru (NCB) - BEEP-P143580-NCB-47-W-18-FBIH

Objavljeno: 3.12.2018.

Informacija o dodijeljenom ugovoru (NCB)

 
Naziv projekta: Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP)
Država: Bosna i Hercegovina
Broj projekta: P143580
 
Referentni broj ponude/ugovora: BEEP-P143580-NCB-47-W-18-FBIH
Opis ugovora: Radovi na implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektima: JU SŠ Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj, Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora, JU “Druga osnovna škola” Zavidovići, JU Gimnazija “Visoko” Visoko, JU Osnovna škola“ Vladimir  Nazor“ Zenica
 
Trajanje ugovora: 4 mjeseca od datuma uvođenja u posao
Valuta evaluacije: KM
 
Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor
Naziv: ITC doo
Adresa: Zenica, Bosna i Hercegovina
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 1.208.314,04 KM
Evaluirana cijena ponude (u valuti evaluacije): 1.208.314,07 KM
Cijena ugovora (u valuti evaluacije): 1.208.314,07 KM
 
Evaluirani ponuđač
Naziv: Ćosićpromex doo
Adresa: Usora, Bosna i Hercegovina
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 1.239.643,22  KM
Evaluirana cijena ponude (u valuti evaluacije): 1.239.643,22 KM
 
 
Odbijeni ponuđač
Naziv: JV PROMARK doo i ZT TEHNOZAŠTITA doo
Adresa: Mostar, Bosna i Hercegovina
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 1.335.952,48 KM
Razlozi za odbijanje: Neodgovarajuća garancija za osiguranje ponude
 
Odbijeni ponuđač
Naziv: Džena doo
Adresa: Gradačac, Bosna i Hercegovina
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 1.181.936,34 KM (popust 2% ili 20.204,04 KM)
Razlozi za odbijanje: Odustajanje ponuđača