bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Implementacija mjera energetske efikasnosti - ZDK - BEEP-P143580-NCB-47-W-18-FBIH

Objavljeno: 14.8.2018.  
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
(NABAVKA RADOVA)
 
 
Bosna i Hercegovina
Projekat  energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini
Broj zajma/ broj kredita / broj donacije: Broj kredita 5393-BA; br.  5538-BA
 
Naziv ugovora:  Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima: JU SŠ Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj, Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora, JU “Druga osnovna škola” Zavidovići, JU Gimnazija “Visoko” Visoko, JU Osnovna škola“ Vladimir  Nazor“ Zenica
 
BEEP-P143580-NCB-47-W-18-FBIH
 
Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Federacija Bosne i Hercegovine je kroz Ugovor o sufinansiranju sa zajmoprimcem, dobila sredstava Svjetske banke za potrebe finansiranja projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” i namjerava upotrijebiti dio sredstava za plaćanja predviđena za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: JU SŠ Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj, Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora, JU “Druga osnovna škola” Zavidovići, JU Gimnazija “Visoko” Visoko, JU Osnovna škola“ Vladimir  Nazor“ Zenica.
 
Zeničko-Dobojski Kanton namjerava  da aplicira za kreditna sredstva kod  Federalnog ministarstva finansija namijenjena za Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, i namjerava koristiti ta sredstava za plaćanje ugovora za izvođenje građevinskih radova s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na objektima: JU SŠ Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj, Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora, JU “Druga osnovna škola” Zavidovići, JU Gimnazija “Visoko” Visoko, JU Osnovna škola“ Vladimir  Nazor“ Zenica.
 
  1. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od adaptacije javnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu ostvarenja energetske efikasnosti koji općenito obuhvataju arhitektonsko-građevinske radove, te radove na mašinskim instalacijama. Implementacija mjera energetske efikasnosti u okviru Projekta sastoji se između ostalog od: Obnavljanje javnih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona kroz unapređenje energijske efikasnosti uključujući opće arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Mjere energetske efikasnosti provedene u okviru Projekta uključuju: zamjenu otvora (vrata i prozora) (cca 997m2, 299 komada), termo izolacija fasade (cca 4.370 m2), termoizolacija stropa tavana (cca 3670 m2) i ugradnju termostatskih ventila (cca 304 komada).
 
Kvalifikacioni zahtjevi:
  1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza
  1. Minimalan prosječni godišnji obim građevinskih radova u protekle tri (3) godine mora biti minimalno 4.300.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2015 – januar 2018);
  1. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 900.000,00 KM u period između 01. janura 2013 i datuma podnošenja zahtjeva. Za gore navedene i druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor u minimalnom iznosu od 630.000,00 KM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i ulaznih vrata); (ii) jedan  (1) ugovor, u minimalnom iznosu od 270.000,00 KM za nabavku i ugradnju fasade;
  1. Proces nabavke će biti izvršen prema procedure Svjetske banke (NCB - National Competitive Bidding) kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke izdanje Januar 2011 (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na adresu navedenu ispod ovog poziva i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena od 9.00h do 15.00h na adresi datoj u daljem tekstu.
  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnim jezicima uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.
  1. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije do 05.09. 2018.godine u 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi 05.09.2018.godine u 12.05h.
  1. Uz ponude se obavezno prilaže bankarska garancija u iznosu od 17.000,00 KM.
  1. Gore pomenuta adresa je:
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u Bosni i  Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine
Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
(II sprat, soba 204)
Tel: 00387 33 726 511
Fax: 00387 33 726 511