bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Dodjela ugovora - BEEP-P143580-NCB-35-W-16-FBIH

Dodjela ugovora

 
Naziv projekta: Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP)
Država: Bosna i Hercegovina
Broj projekta: P143580
 
Referentni broj ponude/ugovora: BEEP-P143580-NCB-35-W-16-FBIH
Obim ugovora: Izvođenja radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima:
O.Š. Silvija Strahimira Kranjčevića, O.Š. Kardinala Stepinca, S.Š. Jablanica, O.Š. Drežnica
br. BEEP-P143580-NCB-35-W-16-FBIH
 
Trajanje ugovora: 4 (četri) mjeseca od datuma uvođenja u posao.
 
Evaluacijska valuta: KM
 
Izabrani ponuđač
 
Ime: JV PROMARK doo Mostar & ALFATHERM doo Mostar
Adresa: Rodoč bb, 88000 Mostar
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 2.281.817,17 KM sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 2.194.463,38  sa PDV-om
 
 
 
Evaluirani ponuđači
 
Ime: JV PROMARK doo Mostar & ALFATHERM doo Mostar
Adresa: Rodoč bb, 88000 Mostar
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 2.281.817,17 KM sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 2.194.463,38  sa PDV-om
 
 
 
Odbijeni ponuđač:n/a