bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Dodjela ugovora - BEEP-P143580-NCB-44-W-16-FBIH

Dodjela ugovora

 
Naziv projekta: Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP)
Država: Bosna i Hercegovina
Broj projekta: P143580
 
Referentni broj ponude/ugovora: BEEP-P143580-NCB-44-W-16-FBIH
Obim ugovora: Izvođenja radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu” Klinika Neuro-Psihijatrija KCUS-a” br. BEEP-P143580-NCB-44-W-16-FBIH
 
Trajanje ugovora: 4 (četri) mjeseca od datuma uvođenja u posao.
 
Evaluacijska valuta: KM
 
Izabrani ponuđač
 
Ime: "ITC ZENICA” doo Zenica
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 1.242.519,81 KM sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 1.242.888,53 KM sa PDV-om
 
 
Evaluirani ponuđači
 
Ime: „ĆOSIĆPROMEX “ doo Usora
Adresa: Žabljak bb, 74230 Usora
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 1.409.368,30 sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 1.409.368,30 sa PDV-om
 
Ime: "ITC ZENICA” doo Zenica
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 1.242.519,81 KM sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 1.242.888,53 KM sa PDV-om
 
 
Ime: "DŽEKOS” doo Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 1.319.562,55 KM sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 1.319.562,29 KM sa PDV-om
 
 
Odbijeni ponuđač:n/a