bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Javni poziv za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2019

 
   
Za odabir korisnika  za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta ”

 
----------------------------
Preuzmite dokumente:
(Nakon što preuzmete obrasce 1. i 2., iste možete popuniti na računaru. Obrasce otvorite u "Print Layout" modu. Za kretanje između polja koristite strelicu dolje ↓ i gore ↑)
  1. obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)
  2. obrazac Izjave  (obrazac 2.)
Dodatne informacije moguće je dobiti na broj: 062/229-637