bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinuNa osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", 35/05 i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 99/19}, Federalni ministar prostornog uređenja, donosi:
 
Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

07.04.2020. - Dopuna Plana javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

13.05.2020. - Izmjena Odluke o utvrđivanju Plana javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

30.09.2020. - Izmjena Odluke o utvrđivanju Plana javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu