bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Informacija o dodijeljenom ugovoru (NCB) - BEEP-P143580-NCB-49-W-19-FBIH

Objavljeno: 16.07.2020.

Informacija o dodijeljenom ugovoru (NCB)

 
Naziv projekta: Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP)
Država: Bosna i Hercegovina
Broj projekta: P143580
 
Referentni broj ponude/ugovora: BEEP-P143580-NCB-49-W-19-FBIH
Opis ugovora: Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektu Narodni univerzitet Konjic/Društveni dom u Konjicu (Nacionalni spomenik)
 
Trajanje ugovora: 3 mjeseca
Valuta evaluacije: KM
 
Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor
Naziv: JV Građevinar Fajić doo, Staklorad doo i HP Investing doo
Adresa: Mostar, Bosna i Hercegovina
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 639.441,08 KM
Evaluirana cijena ponude (u valuti evaluacije): 639.441,08 KM
Cijena ugovora (u valuti evaluacije): 639.441,08 KM
 
Evaluirani ponuđač
Naziv: JV Bišina doo and Promark doo
Adresa: Mostar, Bosna i Hercegovina
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 720.925,01 KM,
popust 9% na iznos ponude bez PDV-a, ukupno 656.041,76 KM
Evaluirana cijena ponude (u valuti evaluacije): 656.041,86 KM