bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Obavijest - zaštita nacionalnih spomenika - aplikanti koji ne ispunjavaju opće uvjete (10/03/2020)

Broj: 04-11-6-85/20-45
Sarajevo, 10.03.2020. godine
 
Obavijest
 
- Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 11/20 od 12.02.2020. godine

Na osnovu Javnog poziva i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 159/2020 od 30.01.2020. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za  dodjelu sredstava za Programe utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 99/19) je ocijenila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:
 
PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE
R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1 FOJNICA – BRUSNICA TRADE Uređenje pristupa i čišćenje rastinja Stari grad Kozograd, Fojnica neovlašteni podnositelj prijave
2 MIZ TOMISLAVGRAD Uređenje okoliša Džudža Džaferove džamije Tomislavgrad nije predmet javnog poziva