bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Obavijest - sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta - aplikanti koji ne ispunjavaju opće uvjete (10/03/2020)


Broj: 04-11-6-86/20-64
Sarajevo, 10.03.2020. godine
 
Obavijest
- Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 11/20 od 12.02.2020. godine
 
Na osnovu Javnog poziva i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava   "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 158/2020 od 30.01.2020. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za  dodjelu sredstava za Programe utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za   "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 99/19) je ocijenila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:
 
 
PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE
R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1 OPĆINA MAGLAJ Obnova i rekonstrukcija javne rasvjete područja Novi Šeher u Maglaju ne ispunjava opće uvjete-traženi iznos sredstava nije sukladan iznosu iz javnog poziva
2 OPĆINA DOBOJ JUG Uređenje ulica Šumska i Bosanska izvan roka
3 OPĆINA DOBOJ JUG Uređenje kuće na Karušama izvan roka
4 OPĆINA VOGOŠĆA Trajna regulacija korita rijeke Ljubinje u dijelu naselja Kamenica ne ispunjava opće uvjete-nekompletna prijava
5 OPĆINA VOGOŠĆA Sanacija klizišta Svrake IV ne ispunjava opće uvjete-nekompletna prijava
6 OPĆINA TEŠANJ Izgradnja nasipa obrane od poplava MZ Kalošević ne ispunjava opće uvjete-dostavljena dokumentacija se ne odnosi na traženi projekat