bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Obavijest - Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije - aplikanti koji ne ispunjavaju opće uvjete (10/03/2020)

Broj: 04-11-6-84/20-68
Sarajevo, 10.03.2020. godine
 
Obavijest
 
- Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 11/20 od 12.02.2020. godine
 
Na osnovu Javnog poziva  i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 160/2020 od 30.01.2020. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za programe utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu,  Federalnom ministarstvu prostornog uređenja “Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” je ocijenila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:
 
PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE
R. br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
 1.  
JU II SREDNJA ŠKOLA VELIKA KLADUŠA utopljavanje objekta JU II srednja škola Velika Kladuša neovlašteni podnositelj prijave
 1.  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽZH utopljavanje zgrade neovlašteni podnositelj prijave
 1.  
OPĆINA RAVNO poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade općine Ravno ne ispunjava opće uvjete-traženi iznos sredstava nije sukladan iznosu iz javnog poziva
 1.  
GRAD VISOKO povećanje energetske efikasnosti na JU Dom zdravlja Visoko ne ispunjava opće uvjete-nedostaje detaljan en. audit
 1.  
JU OPĆA BOLNICA JAJCE zamjena stolarije opća bolnica Jajce neovlašteni podnositelj prijave
 1.  
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO energetska efikasnost u srednjoj ekonomskoj školi
(opis projekta sa predmjerom, financijski plan,  ovjerena izjava)
ne ispunjava opće uvjete-nekompletna prijava
 1.  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA utopljavanje postojećeg objekta bolnice JU „Bolnica Travnik“ ne ispunjava opće uvjete-nedostaje detaljan en. audit, nekompletna prijava
 1.  
MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE utopljavanje školske sportske dvorane i pomoćnog objekta SSŠ Silvije Strahimir Kranjčević Livno ne ispunjava opće uvjete-nekompletna prijava, traženi iznos sredstava nije sukladan iznosu iz javnog poziva
 1.  
OPĆINA BOSANSKI PETROVAC bolja energetska efikasnost zgrade općine Bosanski Petrovac ne ispunjava opće uvjete-nedostaje detaljan en. audit
 1.  
OPĆINA KAKANJ povećanje energijske efikasnosti vjerskog objekta mekteba sa pratećim objektima Ponijeri ne ispunjava opće uvjete-nedostaje detaljan en. audit
 1.  
OPĆINA MAGLAJ utopljavanje zgrade ambulante i društvenog doma Moševac-Maglaj ne ispunjava opće uvjete-nedostaje detaljan en. audit
 1.  
OŠ HASAN KJAFIJA PRUŠČAK PRUSAC utopljavanje školske zgrade izvan roka
 1.  
VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA sanacija krova i AB podzide na zgradi Ministarstva finansija BPK Goražde ne ispunjava opće uvjete-traženi iznos sredstava nije sukladan iznosu iz javnog poziva, radovi nisu mjere iz en. audita
 1.  
ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA DONJA TRAMOŠNICA uređenje knjižnice i galerije fra Lovro – III faza utopljavanje neovlašteni podnositelj prijave
 1.  
HNK TOMISLAVGRAD utopljavanje klupskih prostorija neovlašteni podnositelj prijave
 1.  
OPĆINA VELIKA KLADUŠA utopljavanje zgrade JU Centar za socijalni rad ne ispunjava opće uvjete-traženi iznos sredstava nije sukladan iznosu iz javnog poziva