bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 25.5.2017.

Radionica ATTRACTIVE DANUBE


ODRŽANA PRVA BOSANSKOHERCEGOVAČKA RADIONICA NA PROJEKTU ATTRACTIVE DANUBE
Federalno ministartvo prostornog uređenja nastavlja sa dobrim praksama transnacionalne – međudržavne saradnje, svojim angažovanjem i učestvovanjem u projektu ATTRACTIVE DANUBE (Unapređenje kapaciteta za jačanje teritorijalne atraktivnosti Dunavskog regiona) koji se finansira iz sredstava Europskih fondova, Europskog regionalnog razvojnog fonda i Instrumenta predpristupne pomoći (ERDF i IPA).

Cilj ovog projekta je unaprijeđenje međusektorske suradnje na međudržavnoj razini (Dunavske regije) na svim razinama vlasti država partnera u ovom projektu (od državnih institucija preko entitetskih, kantonalnih do lokalnih), kroz uspostavu informacijske platforme za praćenje stanja teritorijalne atraktivnosti na međudržavnoj razini (Dunavske regije) i na razini Bosne i Hercegovine.
Pod okrivljem ATTRACTIVE DANUBE projekta, 24.05.2017. godine u Hotelu Terme Ilidža održana je Prva B&H ATTRACTIVE DANUBE radionica na temu Indikatori teritorijalne atraktivnosti u Bosni i Hercegovini. Na radionicu su bili pozvani predstavnici sektorskih politika vezanih za prostorni i regionalni razvoj sa područja Bosne i Hercegovine (državne vlasti, entitetskih vlasti, kantonalnih-županijskih vlasti, općinskih vlasti i akademske zajednice.)