bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 4.4.2017.

JAvni pozivi za sufinansiranje projekata 2017


Federalno ministarstvo prostornog uređenja raspisalo javne pozive:
 
Za odabir korisnika  za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika”
 
Za odabir korisnika  za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije ”
 
Za odabir korisnika  za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta ”
 
Sadržaj javnih poziva možete pronaći na http://www.fmpu.gov.ba/transferi