bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno:

Urbanistička suglasnost za brzu cestu na dionici Lašva-Nević Polje


Priopćenje za medije

Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo urbanističku suglasnost za brzu cestu na dionici Lašva-Nević Polje      
 
  
Dana 29.1.2020. godine Federalno ministarstvo prostornog uređenja  donijelo je rješenje kojim se daje urbanistička suglasnost za izgradnju složene građevine – dionice brze ceste Lašva – petlja Nević Polje, kao dijela brze ceste Lašva – Donji Vakuf, sa pratećim objektima.

Predmetna brza cesta će se nalaziti na području Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Središnja Bosna, odnosno na području općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik, te grada Zenica.
Skupština Kantona Središnja Bosna donijela je Odluku o usvajanju Prostorne osnove s koncepcijom razvoja Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005-2025.
Usvojena trasa brze ceste usaglašena je sa predstavnicima svih odnosnih lokalnih zajednica, koje su izravno sudjelovale u procesu odabira iste.
Dionica brze ceste Lašva – Nević Polje se sastoji od 3 poddionice i to: Lašva – Kaonik, Kaonik – Vitez, te Vitez – Nević Polje, ukupne dužine od cca 23 km.
Ova dionica će imati sve kakarkeristike brze ceste, propisane Zakonom o cestama Federacije BiH, osim dijela koji prolazi kroz poslovnu zonu Vitez, koji će predstavljati magistralni put i istom će se pristupati preko novoformiranih kružnih tokova na ulazu i izlazu iz poslove zone.
Pored izgradnje brze ceste, planira se izgradnja i rekonstrukcija servisnih i lokalnih cesta koje se nalaze u pojasu brze ceste ili se ukrštaju sa trasom brze ceste, kao i regulacija vodotoka na mjestima ukrštanja sa brzom cestom.
U blizini petlje Kaonik predviđa se i izgradnja Centra za upravljanje i kontrolu prometa.
Urbanistička suglasnost je izdana nakon složenog višegodišnjeg postupka koji je zahtjevao usuglašavanje prostornoplanske dokumentacije i drugih prethodnih upravnih postupaka, te predstavlja značajan korak u realizaciji projekta izgradnje ovog složenog objekta.