bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno:

Obavijest - Provjera znanja MODUL 2


PROVJERA ZNANJA LICA KOJA SU USPJEŠNO ZAVRŠILA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA / PROGRAM OBUKE ZA VRŠENJE ENERGETSKOG AUDITA I/ILI ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA - MODUL 2

O B A V I J E S T


Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavještava sve zainteresirane kandidate da mogu pristupiti provjeri znanja za MODUL 2 koja će se održati dana, 01.02.2020.godine u hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža 71210.

Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati su dužni dostaviti i fotokopiju uvjerenja o uspješno završenoj obuci.

Također, kandidati su dužni priložiti dokaz o plaćenoj federalnoj administrativnoj taksi za provjeru znanja iz energetske efikasnosti u iznosu od 7,00 KM.
Kandidati mogu navedeni dokaz priložiti uz sami zahtjev, a najkasnije prije početka samog ispita.

Kandidati koji uspješno polože ispit dužni su da prije preuzimanja uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja iz energetske efikasnosti uplate federalnu administrativnu taksu u iznosu od 10,00 KM, u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Tarifni broj 55a.

Uplata federalne upravne takse u skladu sa  Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi može se izvršiti na:
DEPOZITNI RAČUN TREZORA, otvoren kod UNION BANK  d.d. Sarajevo, broj: 1020500000106698, vrsta prihoda 722112, budžetska organizacija 9999999 (ili 0000000), općina 079, poziv na broj: 000000011.

Početak ispita je u 10,00 sati i traje do 14,00 sati.

Prijavljeni kandidati su obavezni imati:
  • Ličnu kartu,
  • Pribor za pisanje,
  • Kalkulator.

Prijave se mogu izvršiti dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail: info@fmpu.gov.ba ili putem pošte na adresu:
Federalno ministarstvo prostornog uređenja,
Hamdije Čemerlića 2,
71000 Sarajevo.

(Prijavni obrazac)