bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 29.10.2019.

DOPUNA OBAVIJESTI - MODUL 1


DOPUNA OBAVIJESTI
 
Uz zahtjev za polaganje ispita, kandidati su dužni priložiti dokaz o plaćenoj federalnoj administrativnoj taksi za provjeru znanja iz energetske efikasnosti u iznosu od 7,00 KM.
Kandidati mogu navedeni dokaz priložiti uz sami zahtjev, a najkasnije prije početka samog ispita.
 
Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati su dužni dostaviti i fotokopiju uvjerenja o uspješno završenoj obuci.
 
Također, obavještavaju se svi kandidati koji uspješno polože ispit da su dužni prije preuzimanja uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja iz energetske efikasnosti uplatiti federalnu administrativnu taksu u iznosu od 10,00 KM, sve u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Tarifni broj 55a.

Uplata federalne upravne takse u skladu sa  Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi može se izvršiti na:
DEPOZITNI RAČUN TREZORA, otvoren kod UNION BANK  d.d. Sarajevo, broj: 1020500000106698, vrsta prihoda 722112, budžetska organizacija 9999999 (ili 0000000), općina 079, poziv na broj: 000000011.