bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 12.4.2019.

Poništava se - Javni poziv za podnošene prijava - energijski auditi


Broj: 04-23-1154/16- 17
Sarajevo, 02.04.2019. godine
 
 
Na temelju člana 38. i 39. Zakona o energijskoj učinkovitosti ("Službene novine Federacije BiH" broj 22/17) i članka 32.,33.,34.,35. Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata ("Službene novine Federacije BiH" broj 87/18) Federalni ministar prostornog uredjenja
 
PONIŠTAVA
 
Javni poziv za podnošene prijava za članstvo u Povjerenstvu za neovisnu kontrolu provođenja postupka energijskih audita broj: 04-23-1154/16 od 28.02.20 18. godine, objavljen u Večernjem listu dana 08.03.2019.godine, kao i na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uredjenja, objavljen dana 14.03.2019.godine.