bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 3.7.2018.

Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju radova za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije


 
Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić je dana 27.06.2018. godine, sa načelnicima općina Odžak i Orašje potpisao Ugovore o sufinanciranju radova u visini od 50.000,00 KM za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije.


 
  • Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković potpisao je Ugovor za Projekat: “Utopljavanje zgrade općinske uprave 2 Odžak “sa sredstvima u iznosu od 50.000,00 KM.
Općina Odžak u svrhu realizacije Projekta: „Utopljavanje zgrade općinske uprave 2 Odžak” obezbjediće sredstva u iznosu od 5.406,95 KM.
 
  • Načelnik općine Orašje Stanko Vincetić potpisao je Ugovor za Projekat: “Zamjena krovnog pokrivača OŠ Stjepan Radić Oštra Luka-Bok2 “ sa sredstvima u iznosu od 50.000,00 KM.
Općina Orašje u svrhu realizacije Projekta: „ Zamjena krovnog pokrivača OŠ Stjepan Radić Oštra Luka-Bok” obezbjediće sredstva u iznosu od 28.511,68 KM.
 
Ugovori su potpisani sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“ broj 23/18).
Sredstva za ovu namjenu obezbjeđena su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 5/18).