bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 7.5.2018.

TREĆA B&H ATTRACTIVE DANUBE RADIONICA


KRATKI IZVJEŠTAJ SA TREĆE B&H ATTRACTIVE DANUBE RADIONICE,
LUKAVAC, HOTEL SENAD OD BOSNE , 25.04.2018. GODINE

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je organiziralo i održalo „Treću B&H ATTRACTIVE DANUBE“ radionicu, 25.04.2018. godine u Lukavcu, Hotel Senad od Bosne.
Radionici je prisustvovalo 40 predstavnika iz 20 institucija i to predstavnici institucija sa državnog nivoa, federalnog nivoa (organa uprave i upravnih organizacija), kantonalnih nivoa, lokalnog nivoa te predstavnici privatnog sektora.
Tema radionice bila je „Internet platforme za predstavljanje indikatora teritorijalne atraktivnosti  i  GIS na lokalnom nivou“.U cilju upoznavanja kolega sa napretkom na projektu ATTRACTIVE DANUBE,  na radionici su predstavljeni određeni rezultati koje je „Radna grupa“ Federalnog ministarstva prostornog uređenja uspjela prikupiti i obraditi do sada.
Moderator radionice Nedim Mujić sa svojim kolegama Fuadom Šumarom i Hajrudinom Srnom je predstavio Zajedničku internet platformu za praćenje 22 indikatora teritorijalne atraktivnosti sa pripadajućim podacima za područje dunavske regije.Predstavljena je i  Federalna internet platforma za praćenje indikatora teritorijalne atraktivnosti za područje Federacije Bosne i Hercegovine (kantona i općina).Glavni cilj radionice je bio međusobno povezivanje i upoznavanje predstavnika institucija  svih nivoa vlasti a posebno sa lokalnog nivoa, te upoznavanje sa indikatorima teritorijalne atraktivnosti i sa mogućnostima GIS-a.
U vezi s ovim ciljem poseban osvrt je dat na prezentaciju „GIS-a općine Breza“ sa svim svojim bazama podataka, 3D modelom i  informacijama koje GIS pruža donosiocima odluka.
Moramo napomenuti da su svi učesnici radionice svojim pozitivnim komentarima i svojim zadovoljstvom iskazali želju za učešćem na sljedećim radionicama.
Na linku ispod možete download-ovati video sa fotografijama sa Treće radionice.Također Vas molimo da nam pomognete na način da  popunite online Upitnik o sreći i povjerenju, link za Upitnik se nalazi na linku ispod:

 
Srdačan pozdrav i do skorog viđenja.