bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 22.12.2017.

Ministar Martić potpisao ugovore o sufinanciranju izrade prostornih planova Posavske županije i Unsko-Sanskog kantona


Dana 19. prosinca 2017. godine, u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja  potpisani su  Ugovori o sufinanciranju projekta "Izrada Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2017-2037. godine" i "Izrada Prostornog plana Unsko-sanske županije za razdoblje 2012-2032 godina".
Federalno ministarstvo prostornog uređenja u svrhu realizacije ovog projekta sudjeluje s po 50.000 KM, Županija Posavska također  sa 50.000 KM, dok  su iz Unsko -sanske županije izdvojili sredstva u iznosu od  47.300 KM.
Ugovore su potpisali Federalni  ministar prostornog uređenja Josip Martić, ministar Gospodarstva Županije Posavske, Darko Kasap i ministar za gradnju, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanske županije Jasmin Burnić.
Ugovore su potpisali Federalni  ministar prostornog uređenja Josip Martić, ministar Gospodarstva Županije Posavske, Darko Kasap i ministar za gradnju, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanske županije Jasmin Burnić.
Sredstva su osigurana Programom "Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za izradu prostorno planskih dokumenata" u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.